институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Світовий досвід підбору персоналу та шляхи його використання.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Світовий досвід підбору персоналу та шляхи його використання.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Світовий досвід підбору та управління персоналом та шляхи його використання

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи менеджменту персоналу 5 1.1 Поняття персоналу та його класифікація 5 1.2 Принципи, методи на напрямки формування систем управління персоналом 7 1.3 Основні принципи роботи з персоналом 12 Розділ 2. Світовий досвід формування та підвищення кадрового потенціалу підприємства 15 2.1 Аналіз організації кадрового менеджменту та методик оцінки персоналу на підприємствах Західної Європи, Японії та США 15 2.2 Методи відбору кандидатів на посаду: порівняльна характеристика світової практики 21 2.3 Застосування сучасних форм і методів стимулювання трудових колективів в практиці транснаціональних корпорацій 26 Розділ 3. Особливості формування та напрямки удосконалення системи управління персоналом на основі світового досвіду 35 3.1 Кадрова політика підприємства 35 3.2 Методи, які застосовуються в системі кадрового менеджменту 37 3.3 Організація внутріфірмового навчання та перенавчання персоналу 39 Висновки 44 Список використаної літератури 46

Світовий досвід підбору та управління персоналом та шляхи його використання

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи менеджменту персоналу 5 1.1 Поняття персоналу та його класифікація 5 1.2 Принципи, методи на напрямки формування систем управління персоналом 7 1.3 Основні принципи роботи з персоналом 12 Розділ 2. Світовий досвід формування та підвищення кадрового потенціалу підприємства 15 2.1 Аналіз організації кадрового менеджменту та методик оцінки персоналу на підприємствах Західної Європи, Японії та США 15 2.2 Методи відбору кандидатів на посаду: порівняльна характеристика світової практики 21 2.3 Застосування сучасних форм і методів стимулювання трудових колективів в практиці транснаціональних корпорацій 26 Розділ 3. Особливості формування та напрямки удосконалення системи управління персоналом на основі світового досвіду 35 3.1 Кадрова політика підприємства 35 3.2 Методи, які застосовуються в системі кадрового менеджменту 37 3.3 Організація внутріфірмового навчання та перенавчання персоналу 39 Висновки 44 Список використаної літератури 46

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПІДБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

ЗМІСТ ВСТУП.......................................................................................................................... 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПІДБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ....... 4 1.1. Кадрове планування, як основа системи підбору кваліфікованих співробітників.............................................................................................................. 4 1.2. Поняття найму, джерела найму.......................................................................... 9 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПІДБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ТОВ "АРКТИКА".............................................................................. 18 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства ТОВ "АРКТИКА".......... 18 2.2. Процес управлінням підбором і відбором персоналу ТОВ "АРКТИКА"..... 21 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ПІДБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ТОВ "АРКТИКА".............................................................................. 26 3.1. Розрахунок вартості найму одиниці персоналу................................................ 26 3.2. Вдосконалення процесу підбору персоналу ТОВ "АРКТИКА"..................... 29 ВИСНОВКИ................................................................................................................ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................................................... 39

Світовий досвід земельного оподаткування та можливості його використання в Україні

Вступ 3 1. Сутність земельного оподаткування 4 2. Світовий досвід земельного оподаткування та його використання в Україні 7 3. Напрямки розвитку земельного оподаткування в Україні 12 Висновки 15 Список використаної літератури 16

Шляхи підвищення ефективності використання персоналу підприємства

Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні аспекти ефективності використання персоналу 6 1.1.Сутність поняття персонал підприємства його склад і структура 6 1.2.Методичні підходи до ефективності використання персоналу 10 1.3.Чинники підвищення ефективності використання персоналу 10 Висновки до розділу 1 17 Розділ 2.Аналіз працюючого персоналу на підприємстві 18 2.1.Загальні відомості про підприємство 18 2.2.Хараткеристика персоналу підприємства 30 2.3.Оцінка ефективності роботи персоналу підприємства 36 Висновки до розділу 2 44 Розділ 3.Шляхи підвищення ефективності використання персоналу підприємства 45 3.1.Програми заходів щодо покращення використання капіталу (проблеми на підприємстві) 45 3.2.Економічне обґрунтування заходу щодо покращення ефективності використання персоналу 50 Висновки до розділу 3 53 Висновки 53 Список літератури 56 Додатки 60

Оцінка діяльності персоналу організації у сучасних умовах

ВСТУП 2 1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 5 1.1.Сутність і основні методи оцінки персоналу в організації. Іноземний досвід у сфері оцінки ефективності персоналу 5 1.2.Ціль, структура і основні методи атестації персоналу як складової частини процесу оцінки персоналу 21 2.ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ „УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА” 25 2.1.Загальна характеристика підприємства 25 2.2.Аналіз використання методів оцінки персоналу 34 2.3.Аналіз використання методик всебічної оцінки персоналу для заміщення вакантних посад 39 3.ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ „УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА СПІЛКА” 43 3.1.Удосконалення шляхів системи оцінки персоналу 43 3.2.Впровадження системи атестації персоналу 48 3.3.Новації в системі комплексної оцінки персоналу та шляхи оптимізації механізмів комплексної оцінки персоналу 52 3.4.Використання досвіду розвинутих країн для підвищення якості оцінки персоналу 57 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 70 ДОДАТКИ 75

Менеджмент персоналу («Ерсте Банк» )

Завдання №1 3 Дати загальну характеристику організації: - повна назва організації; - галузева належність; - форма власності; - основні види продукції, що виробляються, виконувані послуги; - загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів); - показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам послуг, вартість виконаних науково-дослідних робіт тощо. Завдання №2 13 3.1 Вивчити і описати методи професійного підбору різних категорій персоналу, які застосовуються в організації, оцінити їх ефективність. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення професійного підбору персоналу в організації. 3.2. Описати, якими методами, засобами регулюється використання робочого часу в організації, включити до звіту фактичний баланс використання робочого часу за минулий звітний рік. Виявити недоліки у регулюванні робочого часу та розробити рекомендації щодо підвищення ефективності його використання. Список використаної літератури 26

Світовий досвід планування персоналу

Вступ 3 1. Особливості зарубіжного досвіду планування потреб у персоналі організації 5 2. Японський досвід управління персоналом 7 3. Англійський та Американський досвід управління персоналом 9 Висновок 13 Література 14

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ

Вступ 3 Розділ 1. Стимулювання продуктивності праці в сучасній концепції управління персоналом 7 1.1. Новітні погляди на персонал та процес управління ним 7 1.2. Сутність матеріального та морального стимулювання продуктивності праці в сьогоденних умовах управління персоналом 15 1.3. Основні психологічні механізми управління персоналом 33 Висновок до розділу 1 49 Розділ 2. Світовий досвід стимулювання праці в процесі управління персоналом у міжнародних кампаніях 52 2.1. Американський досвід стимулювання продуктивності праці в процесі управління персоналом 52 2.2. Японський досвід стимулювання продуктивності праці в процесі управління персоналом 77 2.3. Англійський досвід стимулювання продуктивності праці в процесі управління персоналом 79 Висновок до розділу 2 82 Розділ 3. Стимулювання продуктивності праці персоналу на вітчизняних підприємствах 84 3.1. Оплата праці персоналу як стимул 84 3.2. Фактори, що впливають на стимулювання праці персоналу 97 3.3. Проблеми ефективності системи стимулювання продуктивності праці персоналу 109 Висновок до розділу 3 116 Розділ 4. Шляхи удосконалення системи стимулювання продуктивності праці в сучасних умовах 118 4.1. Основні напрями підвищення ефективності стимулювання продуктивності праці персоналу 118 4.2. Рекомендації щодо організації процесу матеріального стимулювання продуктивності праці персоналу 126 Висновок до розділу 4 141 ВИСНОВКИ 143 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 149 ДОДАТКИ 154

Методи відбору персоналу

Вступ 2 1. Світові тенденції розвитку менеджменту персоналу. 4 2. Теоретичні засади науки управління персоналом. 8 3. Процес підбору відбору і найму персоналу. 12 Висновки 24 Список використаної літератури 26

Звіт з практики на прикладі банку

Вступ 3 1. Вивчення організаційної структури підприємства 5 2. Аналіз установчих документів підприємства 13 3. Аналіз функцій управління персоналом 22 4. Аналіз функцій планування персоналу 25 5 Дослідження методів пошуку та підбору персоналу 29 6. Аналіз функції планування та розвитку кар’єри персоналу 34 7. Аналіз системи матеріального стимулювання та мотивації персоналу 39 8. Наявність сучасних інформаційних технологій підприємства, їх використання (кількість і зміст інформаційних матеріалів) 43 Висновки 47 Література 50 Додаток. Фінансова звітність АТ «Назва» за 2009 р. 52

МОДЕЛЬ ТА ПРОЦЕС СИСТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..... 3 РОЗДІЛ 1. БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ФАХІВЦІВ................................................................................................................... 4 1.1. Організаційне і методичне забезпечення системи навчання кадрів.... 4 1.2. Світовий досвід навчання персоналу...................................................... 9 РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЬ ТА ПРОЦЕС СИСТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ............................................................................................................... 15 2.1. Розробка цілі навчання............................................................................ 15 2.2. Методи навчання персоналу...................................................... ............ 17 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТОВ "КОМСЕРВІС"............................................................................................................. 22 3.1. Характеристика ТОВ "КОМСЕРВІС"................................................... 22 3.2. Навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів підприємства................................................................................................................ 26 ВИСНОВКИ................................................................................................................. 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................................. 34

Економічна сутність методів оцінки та відбору працівників підприємства

Зміст Вступ.....................................................................................................................3 1. Економічна сутність методів оцінки та відбору працівників підприємства.....................................................................................................5 2. Досвід формування та забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми..........................................................................12 3. Загальна організаційно-економічна характеристика АТ „Технік”............16 4. Атестація як метод оцінки та відбору персоналу на АТ „Технік”..........20 5. Оцінка та аналіз структури персоналу на АТ „Технік”.............................22 6. Шляхи використання інформаційних технологій для оцінки і відбору персоналу на АТ „Технік”.............................................................................26 Висновки та пропозиції.....................................................................................28 Список використаної літератури......................................................................30

Аналіз кадрів підприємства та їх використання

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Персонал підприємства, його характеристика 5 1.1. Суть, склад, структура та показники чисельності персоналу 5 1.2. Класифікація персоналу підприємства 13 1.3. Чинники, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадру підприємства 16 Розділ 2. Аналіз кадрів підприємства та їх використання (на матеріалах ТОВ "Альфа - Омега") 18 2.1. Аналіз існуючої кадрової політики підприємства і управління персоналом 18 2.2. Розрахунок чисельності працюючих на ТОВ "Альфа - Омега" та баланс робочого часу 24 2.3. Рух персоналу й аналіз показників руху робочої сили на підприємстві 30 2.4. Аналіз витрат на персонал та їх ефективність 33 Розділ 3. Шляхи покращення кадрової політики на підприємстві ТОВ "Альфа - Омега" 35 3.1 Пропозиції щодо покращення кадрової політики на підприємстві 35 3.2. Недоліки до використання кадрів на підприємстві. Закордонний досвід 37 Висновки 42 Список використаної літератури 44

Організація праці менеджера

1. Комунікації в менеджменті 2 2. Підбір та оцінювання персоналу. Підходи до підбору персоналу 4 3. Соціальне партнерство 9 4. Чинники успіху розвитку кар’єри 12 Список літератури 18