институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Управління ресурсами підприємства.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Управління ресурсами підприємства.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Управління матеріальними та трудовими ресурсами

План: І. Управління матеріальними ресурсами 1. Комерційні служби підприємства 2. Суть системного управління матеріальними ресурсами 3. Вплив управлінських рішень з питань матеріальних ресурсів на ефективність виробництва 4. Завдання управління складським господарством ІІ. Управління трудовими ресурсами 1. Соціальний захист від безробіття 2. Роль балансового методу в управлінні трудовими ресурсами 3. Форми підготовки спеціалістів

Управління фінансовими ресурсами підприємства

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні засади формування підходів до управління фінансовими ресурсами підприємства 5 1.1. Дослідження сутності фінансових ресурсів підприємства 5 1.2. Систематизація класифікація фінансових ресурсів підприємства 12 1.3. Проблеми управління фінансовими ресурсами підприємства 25 2. Діалектика фінансових ресурсів підприємства та їх вплив на фінансовий стан 32 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика ВАТ „Хімтекстильмаш” 32 2.2. Аналіз складу і структури фінансових ресурсів підприємства 36 2.3. Оцінювання впливу фінансових ресурсів на параметри фінансового стану підприємства 48 3. Шляхи покращення та підвищення управління фінансовими ресурсами підприємства 65 Висновки 80 Література 86 Додатки 95

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Зміст Стор. Вступ 4 РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1 Економічна сутність управління фінансовим ресурсами 7 1.2. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства 13 1.3 Формування політично – правової бази 23 1.4 Особливості формування системи управління фінансовими ресурсами в Україні з врахуванням європейського досвіду 27 Висновки до розділу 1 34 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 35 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 35 2.2. Оцінка ефективності управління процесом формування фінансових ресурсів підприємства 38 2.3 Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами 65 Висновки до 2 розділу 70 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “МОЛДІМ” 71 3.1 Політика оптимізації фінансових ресурсів підприємства 71 3.2. Оптимізація фінансових ресурсів ВАТ “Молдім” 81 Висновки до 3 розділу 76 Висновки 77 Література 79 Додатки 87

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Матеріальні ресурси підприємства: економічна сутність та структура 6 1.2. Зміст та основні завдання матеріально-технічного забезпечення виробництва і порядок його складання 12 1.3. Фактори та системи управління матеріальними запасами 19 РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ДП „ПРОМІНЬ” 28 2.1. Загальна характеристика підприємства ДП „Промінь” 28 2.2. Аналіз техніко-економічних показників ДП „Промінь” 33 2.3. Дослідження системи управління матеріальними ресурсами підприємства 53 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 67 3.1. Автоматизація управління матеріальними ресурсами підприємства 67 3.2. Вдосконалення логістичних процесів на підприємстві 72 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 9

Управління трудовими ресурсами туристичного підприємства

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Науково-теоретичні основи процесу управління трудовими ресурсами в діяльності туристичного підприємства 6 1.2. Характеристика та методи процесу управління трудовими ресурсами в діяльності туристичного підприємства 20 1.3. Нормативно-правова база, що регулює трудові відносини в діяльності туристичного підприємства 36 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «Назва» 42 2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ «Назва» 42 2.2. Характеристика кадрового потенціалу ТОВ «Назва» 51 2.3. Управління кадровим потенціалом ТОВ «Назва» 61 РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ РЕФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 72 3.1. Роль автоматизованої інформаційної системи «Управління персоналом» в підвищенні ефективності кадрової політики ТОВ «Назва» 72 3.2. Підвищення системи мотивації в діяльності ТОВ «Назва» 82 3.3. Напрями вдосконалення процесу управління трудовими ресурсами в діяльності ТОВ «Назва» 91 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 106 ДОДАТКИ 111

Трудові ресурси як об’єкт державного управління

Зміст: Вступ 3 1. Трудові ресурси як об’єкт державного управління 4 2. Теоретичні основи управління трудовими ресурсами в системі управління економікою держави 7 2.1 Система управління трудовими ресурсами: її особливості, структура та завдання 7 2.2 Основні закони і закономірності системи управління трудовими ресурсами 11 3. Аналіз механізму державного управління трудовими ресурсами 17 3.1 Організаційна структура та функціональне призначення державних органів і управління трудовими ресурсами в Україні 17 3.2 Засоби та методи реалізації державного управління трудовими ресурсами 23 Висновок 28 Список використаних джерел 30

Матеріальне обслуговування виробництва

Вступ 3 1. Теоретичні та методичні засади управління матеріальними ресурсами підприємства 4 2. Особливості використання та управління матеріальними ресурсами підприємств цементної промисловості 7 3. Удосконалення механізму управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації 12 Висновки 15 Література 18

Управління людськими ресурсами як сучасна технологія в менеджменту персоналу

ВСТУП 1.Особливості і недоліки традиційних методів управління персоналом 2.Перетворення управління персоналом в управління людськими ресурсами 3.Відмінності управління людськими ресурсами від управління персоналом 4.Недоліки управління людськими ресурсами ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Організація та ефективність управління формуванням фінансових ресурсів

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи управління позиковими фінансовими ресурсами підприємства 5 1.1 Поняття позикових фінансових ресурсів підприємства, їх склад та структура 5 1.2 Політика управління позиковими фінансовими ресурсами підприємств 9 1.3 Нормативно-правове забезпечення процесу кредитування підприємств 14 2. Організація та ефективність управління формуванням фінансових ресурсів ВАТ Чернігівський молокозавод 17 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 17 2.2 Оцінка динаміки та структури сформованих позикових фінансових ресурсів Чернігівського молокозаводу 19 2.3 Ефективність управління позиковими фінансовими ресурсами підприємства 23 3. Шляхи удосконалення процесу управління позиковими фінансовими ресурсами підприємства 41 3.1 Обґрунтування доцільності залучення позикових фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних програм підприємства 41 3.2 Оптимізація структури позикових фінансових ресурсів підприємства 41 Висновки 45 Література 47 Додатки 50

Організація та ефективність управління формуванням фінансових ресурсів

Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи управління позиковими фінансовими ресурсами підприємства 5 1.1 Поняття позикових фінансових ресурсів підприємства, їх склад та структура 5 1.2 Політика управління позиковими фінансовими ресурсами підприємств 9 1.3 Нормативно-правове забезпечення процесу кредитування підприємств 14 2. Організація та ефективність управління формуванням фінансових ресурсів ВАТ Чернігівський молокозавод 17 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 17 2.2 Оцінка динаміки та структури сформованих позикових фінансових ресурсів Чернігівського молокозаводу 19 2.3 Ефективність управління позиковими фінансовими ресурсами підприємства 23 3. Шляхи удосконалення процесу управління позиковими фінансовими ресурсами підприємства 41 3.1 Обґрунтування доцільності залучення позикових фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних програм підприємства 41 3.2 Оптимізація структури позикових фінансових ресурсів підприємства 41 Висновки 45 Література 47 Додатки 50

Управління ресурсами та інфраструктурою підприємства

Зміст ВСТУП 3 1. Характеристика організації 5 2. Опис та характеристика технологічного процесу 6 3. Аналіз основних операцій організації. 10 4. Управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами. 12 5. Управління інфраструктурою підприємства 15 6. Управління якістю продукції та збутом продукції. 16 7. Оперативне управління операційною системою. 18 Висновок 19 Література 20

Управління ресурсами та інфраструктурою підприємства

Зміст ВСТУП 3 1. Характеристика організації 5 2. Опис та характеристика технологічного процесу 6 3. Аналіз основних операцій організації. 10 4. Управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами. 12 5. Управління інфраструктурою підприємства 15 6. Управління якістю продукції та збутом продукції. 16 7. Оперативне управління операційною системою. 18 Висновок 19 Література 20

Стратегічне управління розвитком людських ресурсів

Вступ 3 1. Нові умови економічної діяльності як фактор визначення напрямків стратегічного управління людськими ресурсами 4 2. Управління людськими ресурсами в організації як наслідок відмовлення від традиційної практики кадрової політики 5 3. Управління людськими ресурсами (УЛР) та його значення 11 Висновки 16 Список використаної літератури 17

Особливості оцінки управління людськими ресурсами в організації

Вступ 3 1. Управління людськими ресурсами: сутність та завдання, особливості 6 1.1. Основні завдання управління людськими ресурсами організації в системі менеджменту 6 1.2. Особливості наймання людських ресурсів на підприємство 14 1.3. Процес вибору людських ресурсів в підприємство 17 2. Особливості оцінки управління людськими ресурсами в організації 24 2.1. Методи і комплексна оцінка управління людськими ресурсами 24 2.2. Теорія і практика оцінки людських ресурсів 30 3. Удосконалення управління людськими ресурсами в організації 37 Висновки 43 Список використаної літератури 47

Управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами

План: 1. Комерційні служби підприємства 2. Суть системного управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами 3. Вплив управлінських рішень з питань матеріальних ресурсів на ефективність виробництва 4. Завдання управління складським господарством