институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Удосконалення системи обліку та контролю в управлінні підприємством.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Удосконалення системи обліку та контролю в управлінні підприємством.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Удосконалення обліку, контролю та аналізу надання послуг в системі управління туристичним підприємством

АНОТАЦІЯ 7 ВСТУП 10 РОЗДІЛ 1 Теоретичні проблеми та методологічні основи обліку, контролю та аналізу надання послуг в системі управління туристичним підприємством 15 1.1. Система показників надання туристичних послуг, їх визначення та оцінка 15 1.2. Аналіз нормативно-правового забезпечення та огляд спеціальної літератури з питань надання послуг туристичними підприємствами 26 1.3. Організаційно-економічна характеристика туристичної фірми “Супутник” 36 Висновки до розділу 1 47 РОЗДІЛ 2 Удосконалення системи обліку та контролю з надання послуг туристичним підприємством 49 2.1. Організація та методологія обліку доходів від надання туристичних послуг 49 2.2. Поточний контроль операцій з надання туристичних послуг 63 2.3. Фінансова та статистична звітність з надання туристичних послуг 71 2.4. Порівняльна характеристика П(С)БО і МСФЗ, які регламентують облік доходів та фінансову звітність 82 2.5. Шляхи удосконалення обліку та контролю операцій з надання послуг туристичним підприємством 86 2.6. Комплекс задач та огляд програмного забезпечення з обліку надання послуг в інформаційних бухгалтерських системах 97 Висновки до розділу 2 110 РОЗДІЛ 3 Проектування системи аналізу економічних показників, надання послуг в управлінні туристичним підприємством 112 3.1. Інформаційна база та обґрунтування показників та прийомів економічного аналізу з надання туристичних послуг 112 3.2. Динаміка доходів з надання туристичних послуг ТФ «Супутник» 119 3.3. Факторний аналіз доходів з надання туристичних послуг 124 3.4. Комп’ютерні технології в аналізі надання туристичних послуг в управлінні туристичним підприємством 127 Висновки до розділу 3 131 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 133 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 144 ДОДАТКИ 150

Види обліку в управлінні підприємством

ПЛАН Завдання 12.1 Реферат 3 Вступ 3 1. Види обліку в управлінні підприємством 4 2. Місце та значення бухгалтерського обліку в управлінні підприємством 5 3. Фінансовий та господарський облік: спільне та відмінне 7 Висновки 13 Завдання 12.2 Практична частина роботи 14 Список використаної літератури 25

Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємством

Вступ 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємством 2. Використання окремих даних бухгалтерського обліку для управління підприємством 3. Автоматизація бухгалтерського обліку для покращення управління підприємством Висновок Перелік посилань

ОСНОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЗМІСТ ВСТУП.................................................................................................................... 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.................................................... 5 1.1. Система організаційного контролю як складова частина управління підприємством..................................................................... 5 1.2. Характеристика організації та впровадження контролю в операційній системі................................................................................. 8 1.3. Контроль і контроллінг..................................................................... 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЗАТ АЗ "САДА".. 20 2.1. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ АЗ "САДА"....... 20 2.2. Дослідження ефективності системи планування і контролю на ЗАТ АЗ "САДА"...................................................................................................... 33 2.3. Характеристика системи контролю на ЗАТ АЗ "САДА".............. 36 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ...... .................................................................................. 39 3.1. Рекомендації щодо удосконалення системи контролю ЗАТ АЗ "САДА"..................................................................................................... 39 ВИСНОВКИ............................................................................................................ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................................................ 45 ДОДАТОК А……………………………………………………………………... 48

ОСНОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЗМІСТ ВСТУП.................................................................................................................... 3 РОЗДІЛ1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.................................................... 5 1.1 Система організаційного контролю як складова частина управління підприємством..................................................................... 5 1.2 Характеристика організації та впровадження контролю в операційній системі................................................................................. 8 1.3 Контроль і контроллінг..................................................................... 15 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЗАТ АЗ "САДА".. 20 2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ АЗ "САДА"....... 20 2.2 Дослідження ефективності системи планування і контролю на ЗАТ АЗ "САДА"...................................................................................................... 33 2.3 Характеристика системи безпеки на ЗАТ АЗ "САДА".................. 36 РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ...... .................................................................................. 39 3.1 Рекомендації щодо удосконалення системи контролю ЗАТ АЗ "САДА".................................................................................................... 39 ВИСНОВКИ........................................................................................................... 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ....................................................... 44

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

ЗМІСТ Вступ 6 Розділ 1. Система управління витратами комерційної діяльності підприємства 9 1.1. Економічна сутність витрат як об’єкту обліку, контролю та аналізу 9 1.2. Групування витрат для проектування системи обліку, контролю та аналізу 14 1.3. Економіко – правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 21 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 38 Розділ 3. Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства 45 3.1. Проектування системи первинного обліку витрат 45 3.2. Фінансовий облік витрат комерційної діяльності 54 3.3. Податковий облік витрат комерційної діяльності 76 3.4. Управлінський (внутрішньогосподарський) облік витрат комерційної діяльності 82 Розділ 4. Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат 90 4.1. Основні концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат 90 4.2. Система економічних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу 95 4.3. Факторний аналіз витрат комерційної діяльності 101 4.4. Оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності 105 Розділ 5. Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами 112 5.1. Склад і постановка задач 112 5.2. Алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат комерційної діяльності 119 5.3. Вихідні документи та їх використання в управлінні витратами 123 Висновки і пропозиції 128 Список використаних джерел 133 Додатки

Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку 1.1. Поняття обліку як основи для прийняття ділових рішень 1.2. Міжнародна практика виділення управлінського обліку із загальної системи бухгалтерського обліку 1.3. Організація системи обліку для управління підприємством Розділ 2. Теорія бухгалтерського обліку і її вплив на систему управління підприємством 2.1. Формування інформації бухгалтерського обліку обліку для прийняття ділових рішень 2.2. Класифікація витрат для здійсненя обліку контролю, аналізу, регулювання планування та управління 2.3. Складання кошторису підприємства 2.4. Використання даних обліку для прийняття управлінських рішень і контролю Розділ 3. Управлінський облік на сучасному етапі реформування економіки 3.1. Реформування обліку як процесу на основі застосування ПЕОМ 3.2. Шляхи вдосконалення системи обліку Висновки Список використаної літератури

Контроль і ревізія виробництва та послуг транспорних підприємств

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації ревізії та контролю виробництвата послуг транспортних підприємств 5 1.1.Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з теми дослідження 5 1.2. Економічна характеристика об’єкта дослідження 13 Розділ 2. Аналіз організації контрольно-ревізійного процесу на ТОВ “Транс” 20 2.1.Організація внутрішнього контролю на ТОВ “Транс” 20 2.2.Аналіз стану бухгалтерського обліку на ТОВ “Транс” 26 Розділ 3.Напрями удосконалення контрольно-ревізійної роботи 35 3.1. Удосконалення контрольно-ревізійного процесу на ТОВ “Транс” 35 3.2. Удосконалення автоматизації ревізії та контролю виробництва та надання послуг транспортним підприємством 38 Висновки і пропозиції 42 Список використаної літератури 44 Метою дослідження є спроба проаналізувати сучасний стан контролю і ревізії виробництва та послуг транспортних підприємств в умовах ринкової трансформації і визначити роль системи фінансового контролю. Курсова робота ставить перед собою наступні завдання: - теоретичні аспекти дослідження фінансового контролю та ревізії в управлінні підприємством; - дати практичну оцінку організації фінансового контролю на досліджуваємому підприємстві на сучасному етапі; - визначення шляхів удосконалення організації контрольно-ревізійної роботи. Теоретичною базою здійснення цього дослідження є Конституція України, Закони України, роботи науковців і спеціалістів з досліджуваної теми. Практичною базою є фінансова звітність ТОВ «Транс».

Контроль і ревізія виробництва та послуг транспорних підприємств

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації ревізії та контролю виробництвата послуг транспортних підприємств 5 1.1.Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з теми дослідження 5 1.2. Економічна характеристика об’єкта дослідження 13 Розділ 2. Аналіз організації контрольно-ревізійного процесу на ТОВ “С-Транс” 18 2.1.Організація внутрішнього контролю на ТОВ “С-Транс” 18 2.2.Аналіз стану бухгалтерського обліку на ТОВ “С-Транс” 24 Розділ 3.Напрями удосконалення контрольно-ревізійної роботи 33 3.1. Удосконалення контрольно-ревізійного процесу на ТОВ “С-Транс” 33 3.2. Удосконалення автоматизації ревізії та контролю виробництва та надання послуг транспортним підприємством 36 Висновки і пропозиції 40 Список використаної літератури 42 Метою дослідження є спроба проаналізувати сучасний стан контролю і ревізії виробництва та послуг транспортних підприємств в умовах ринкової трансформації і визначити роль системи фінансового контролю. Курсова робота ставить перед собою наступні завдання: - теоретичні аспекти дослідження фінансового контролю та ревізії в управлінні підприємством; - дати практичну оцінку організації фінансового контролю на досліджуваємому підприємстві на сучасному етапі; - визначення шляхів удосконалення організації контрольно-ревізійної роботи. Теоретичною базою здійснення цього дослідження є Конституція України, Закони України, роботи науковців і спеціалістів з досліджуваної теми. Практичною базою є фінансова звітність ТОВ «С-Транс».

Організація обліку (на прикладі нематеріальних активів підприємства)

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ. 3 Тема 3. Організація контрольного процесу. 16 ТЕМА 4 Організація аналітичного процесу. 19 ТЕМА 6. Особливості організації процесів обліку контролю та аналізу ресурсів підприємства (активів) 20 Тема 10 Організація праці персоналу зайнятого бухгалтерським обліком контролем та аналізом. 23 ТЕМА 12. Організація нормативно-правового забезпечення функціонування бухгалтерського обліку контролю та аналізу в управлінні підприємством. 29 Тема 13. Організація розвитку бухгалтерського обліку контролю та аналізу. 42 Список використаних джерел: 44

Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи управління промисловим підприємством в сучасних умовах 5 1.1. Удосконалення системи управління промисловим підприємством: стан, проблеми і перспективи 5 1.2. Раціональна структура системи управління - основа планомірного функціонування виробничої структури промислового підприємства 8 Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим підприємством на прикладі АТВТ "..." 13 2.1. Техніко-економічна характеристика господарської діяльності АТВТ "..." 13 2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві 19 Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління промисловим підприємством 24 ВИСНОВКИ 28 Список використаної літератури 30 ДОДАТКИ 33 Додаток А 33 Додаток Б 35

Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством

Вступ.......................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи шляхів удосконалення системи
управління промисловим підприємством в сучасних умовах...........5
1.1. Удосконалення системи управління промисловим
підприємством: стан, проблеми і перспективи..................................5
1.2. Раціональна структура системи управління - основа
планомірного функціонування виробничої структури
промислового підприємства.................................................................8
Розділ 2. Дослідження системи управління промисловим
підприємством на прикладі АТВТ Трембіта .........................................13
2.1. Техніко-економічна характеристика господарської
діяльності АТВТ Трембіта ...............................................................13
2.2. Аналіз існуючої системи управління на підприємстві.....................19
Розділ 3. Шляхи удосконалення системи управління
промисловим підприємством ..............................................................24
Висновки і пропозиції...........................................................................................29
Список використаної літератури.........................................................................31
Додатки...................................................................................................................34

Удосконалення обліку контролю та аналізу надходження товарів у системі управління підприємством

ЗМІСТ РОЗДІЛ 1 9 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБІЛКУ КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ НАДХОЖЕННЯ ТОВАРІВ 9 1.1. Економічна сутність товарних запасів 9 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази спеціальної літератури 15 Висновки до першого розділу 17 РОЗДІЛ 2 19 СУЧАСНИЙ СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ 19 2.1. Організаційні та технологічні особливості базового підприємства та їх вплив на організацію і методологію обліку надходження товарів 19 2.2. Фінансовий облік надходження товарів 37 2.3. Удосконалення податкового обліку надходження товарів 56 2.4. Облік надходження товарів у системі прийняття управлінських рішень 56 2.4Податковий облік надходження товарів від постачальників і податкового кредиту з ПДВ 62 2.5. Організація обліку надходження товарів в інформаційних бухгалтерських системах 71 Висновки до другого розділу 81 РОЗДІЛ 3 82 КОНТРОЛЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 82 3.1. Система показників інформаційна база і основні методологічні прийоми контролю та економічного аналізу 82 3.2. Методика контролю наявності та використання товарів 86 3.3.Організація і методика економічного аналізу надходження товарів 92 3.4 Методика факторного аналізу 98 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 103 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106 ДОДАТКИ 110

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків

Вступ....3
Розділ 1. Теоретичні основи обліку, контролю та аналізу
грошових коштів підприємства.........6
1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства........6
1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових
потоків підприємства........11
1.3. Законодавчі основи обліку і контролю грошових коштів
на підприємстві.16
1.4. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства.....................18
Розділ 2. Організація та методика обліку і контролю грошових коштів
на підприємстві.................................................................................................37
2.1. Облік готівкових і безготівкових розрахунків...................................................37
2.2. Документальне оформлення касових операцій.................................................46
2.3. Облік інших коштів і валютних операцій..........................................................59
2.4. Аудит готівково-рохрахункових операцій.63
Розділ 3. Аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві....................69
3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків ....................................................69
3.2. Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості
грошових потоків підприємства...........................................................................74
3.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства............79
Розділ 4. Удосконалення організації обліку і контролю грошових
коштів підприємства та покращення стану грошових
потоків підприємства........................................................................................84
4.1. Склад та інформаційне забезпечення задач системи автоматизації
обліково-аналітичних робіт в управлінні грошовими коштами.......................84
4.2 Організація обліку грошових коштів в інформаційних
бухгалтерських системах......................................................................................86
4.3 Вихідні документи та їх використання в управлінні
грошовими коштами..............................................................................................91
4.4. Шляхи покращення стану грошових потоків підприємства............................93
Висновки............................................................................................................................99
Список використаних джерел .......................................................................................104
Додатки.............................................................................................................................108


Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків .

Вступ....3
Розділ 1. Теоретичні основи обліку, контролю та аналізу
грошових коштів підприємства.........6
1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства........6
1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових
потоків підприємства........11
1.3. Законодавчі основи обліку і контролю грошових коштів
на підприємстві.16
1.4. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства.....................18
Розділ 2. Організація та методика обліку і контролю грошових коштів
на підприємстві.................................................................................................37
2.1. Облік готівкових і безготівкових розрахунків...................................................37
2.2. Документальне оформлення касових операцій.................................................46
2.3. Облік інших коштів і валютних операцій..........................................................59
2.4. Аудит готівково-рохрахункових операцій.63
Розділ 3. Аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві....................69
3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків ....................................................69
3.2. Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості
грошових потоків підприємства...........................................................................74
3.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства............79
Розділ 4. Удосконалення організації обліку і контролю грошових
коштів підприємства та покращення стану грошових
потоків підприємства........................................................................................84
4.1. Склад та інформаційне забезпечення задач системи автоматизації
обліково-аналітичних робіт в управлінні грошовими коштами.......................84
4.2 Організація обліку грошових коштів в інформаційних
бухгалтерських системах......................................................................................86
4.3 Вихідні документи та їх використання в управлінні
грошовими коштами..............................................................................................91
4.4. Шляхи покращення стану грошових потоків підприємства............................93
Висновки............................................................................................................................99
Список використаних джерел .......................................................................................104
Додатки.............................................................................................................................108