институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Комплексний підхід до організації та управління виробництвом.

Предмет: Менеджмент організацій
Вид работы: Магістерська робота
План работыВступ
Комплексний підхід до організації та управління виробництвом.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Менеджмент організації

Вступ 3 1. Системний підхід до управління організацією 3 2. Оперативне управління виробництвом 8 3. Стратегії розвитку туристичної компанії 10 Висновки 14 Cписок використаної літератури 15

Оперативне управління виробництвом

Зміст: Вступ ……………………………………………………………………3 Розділ 1. Операційна система як передумова ефективності управління виробництвом ……………………………………………………. 4 1.1. Сутність і класифікація операційних систем ………………….4 1.2. Етапи розвитку сучасної індустріальної системи виробництва і її основних типів …………………………………………………………………9 1.3. Управління операційною системою підприємства………..… 13 Розділ 2. Оперативне управління виробництвом………………….20 2.1. Об’єктивні закономірності управління виробництвом ……..20 2.2. Види систем оперативного управління виробництвом….…..21 2.3. Метрологічне забезпечення якості у виробничих підсистемах …………………………………………………………………….26 Розділ 3. Удосконалення процесу оперативного управління виробництвом в сучасних умовах …………………………………………..28 3.1. Проблеми ОУВ і шляхи їх вирішення ………………………28 3.2. Науково обґрунтований вибір оперативної системи управління ……………………………………………………………………...29 3.3. Вибір організаційної структури управління …………………32 Висновок ………………………………………………………………33 Список використаної літератури…………………………………....35 Додатки

Менеджмент організації

1. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. 3 2. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ. 8 3. ЗАПРОПОНУВАТИ МОЖЛИВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ, РОЗКРИТИ ЗМІСТ. 10 ДОДАТОК 1 17 ДОДАТОК 2 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 21

Менеджмент організацій

1. Системний підхід до управління організацією 3 2. Оперативне управління виробництвом 6 3. Запропонувати можливі стратегії розвитку для туристичної компанії і розкрити їх зміст 10 Література 16

Основи менеджменту

1. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід 3 2. Стратегія, стратегічне планування, місія організації. 10 Список використаної літератури. 13

Управління виробництвом

Вступ 3 1. Наукове обґрунтування управління виробництвом 5 2. Організаційна структура підприємства (виробництва) 10 2.1. Типи організаційних структур управління виробництвом. 13 2.2. Життєвий цикл виробництва. 21 3. Виробничо-технологічний процес підприємства 25 3.1. Основне і допоміжне виробництво. 26 3.2. Управління технологічним процесом у виробництві. 28 3.3. Контроль, за якістю продукції. 30 3.4. Організація постачання ресурсів, готової продукції та її збуту. 32 Висновки 35 Список літератури 37

Основи менеджменту

1. Поняття управління виробництвом. Задача управління виробництвом. Вихідна інформація та результати розв’язку задачі…….…………… 3 2.Необхідність врахування зв’язків між задачами управління.………………10 Список використаної літератури…. 16

Рівні менеджменту в організаціях

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Сутність менеджменту організації 5 1.1 Поняття організації управління на підприємстві 5 1.2 Зміст рівнів менеджменту 10 1.3 Поняття організаційної структури управління виробництвом та основні класи організаційних структур управління виробництвом 14 РОЗДІЛ ІІ. Дослідження ієрархії управління на прикладі Печерського ліцею інформаційних технологій 20 3.1 Загальна характеристика Печерського ліцею інформаційних технологій 20 3.2 Організаційна структура Печерського ліцею інформаційних технологгій та її відмінності від типової структури управління школою 22 3.3 Принципи управління діяльністю ліцея та організація самоуправління 26 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

Управління наукомістким виробництвом в умовах ринку

Вступ 3 1. Аналіз ролі держави в галузі організації й управління науково-технічними та економічними процесами в індустріально розвинутих країнах світу та в Україні 7 1.1. Аналіз стану і проблем розвитку наукомістких підприємств у рамках національних інноваційних програм США, Західної Європи, Японії, Азії 7 1.2. Аналіз перспективності створення наукомістких підприємств в Україні 18 2. Аналіз процесів управління наукомістким виробництвом на прикладі ВАТ «Назва» 24 2.1. Загальні відомості про підприємство 24 2.2. Аналіз ефективності управління виробництвом 26 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства 29 3. Напрями вдосконалення управління наукомістким виробництвом в ринковій економіці 37 3.1. Питання мережного і календарного планування організаційних проектів 37 3.2. Напрями створення комплексної державної науково-технічної та промислової політики України 41 Висновки 48 Література 52 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» 56

Ієрархія менеджменту

Вступ 3 Розділ І. Сутність менеджменту організації 7 1.1 Поняття організації управління на підприємстві 7 1.2 Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори що її визначають 13 1.3 Основні класи організаційних структур управління виробництвом 16 Розділ ІІ. Ієрархія менеджменту 22 2.1 Сутність ієрархії управління організацією 22 2.2 Структурні елементи ієрархічної системи управління 26 Розділ ІІІ. Дослідження ієрархії управління на прикладі Печерського ліцею інформаційних технологій 30 3.1 Загальна характеристика Печерського ліцею інформаційних технологій 30 3.2 Організаційна структура Печерського ліцею інформаційних технологгій та її відмінності від типової структури управління школою 32 3.3 Принципи управління діяльністю ліцея та організація самоуправління 36 Висновки 40 Список використаних джерел 43

Виробничі інноваційні технології

Вступ / 1. Поняття виробничої технології / 2. Структура управління виробничими відносинами / 3. Виробничі технології як об’єкт управління / 4. Особливості управління виробництвом енергетичних продукутів / 5. Особливості управління виробництвом матеріальних продуктів / 6. Проблеми, напрямки розвитку і особливості управління інформаційними технологіями / Висновки / Список використаної літератури

Основні положення терії організації

Вступ 3 1. Класифікація організаційних моделей на підставі різноманітних підходів 4 2. Поняття "система", “організація” і “управління” 7 3. Еволюція концепцій організації 13 3.1. "Класічний" підхід 13 3.2. Системний (системотехнічний) підхід 20 3.3. Теорії гуманістичних організацій. Теорії організаційної поведінки 24 Висновок 32 Список використаної літератури 36

Автоматизовані системи управління виробництвом

Зміст 1 Автоматизовані системи управління виробництвом 3 2 Критерії економічного зросту та показники його соціальної спрямованості 9 3 Принципи розміщення виробництва 13 Використана література 18

Автоматизовані системи управління виробництвом

Зміст 1 Автоматизовані системи управління виробництвом 3 2 Критерії економічного зросту та показники його соціальної спрямованості 9 3 Принципи розміщення виробництва 13 Використана література 18

Методи управління

Вступ 1. Сутність методів управлінської діяльності та їх класифікація 1.1. Поняття та сутність методів управлінської діяльності 1.2. Класифікація методів управлінської діяльності 2. Методи управлінської діяльності персоналу управління 2.1. Методи управління 2.2. Методи праці управлінського персонала 3. Використання методів праці з виконавчими функціями для прийняття рішень 3.1. Матричні методи. Теорія ігр 3.2. Дерево рішень “дерево цілей” 4. Методи управління виробництвом 4.1. Методи управління виробництвом 4.2. Правові методи управління виробництвом 4.3. Соціологічні й психологічні методи Висновки Список використаної літератури