институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.

Предмет: Фінанси
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями

ВСТУП 3 1. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 4 1.1 Роль міжнародних організацій у розвитку процесів глобалізації 4 1.2 Основні засади функціонування окремих міжнародних фінансових організацій 8 2. ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 15 2.1 Механізм кредитних відносин України зі Світовим банком 15 2.2 Особливості кредитування економіки України МВФ 24 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 27 3.1 Перспективні напрямки та умови залучення кредитних ресурсів 27 3.2 Управління проектами в системі міжнародного кредитування 30 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37 ДОДАТКИ 40

Міжнародний екологічний процес

ЗМІСТ Вступ 3 1. Співпраця громадського сектору з міжнародними організаціями в галузі охорони довкілля 4 2. Міжнародна екологічна співпраця. 9 Висновок 16 Список використаної літератури 17

Міжнародні фінансові організації як фінансові донори

Вступ 3 1.Коротка характеристика міжнародних фінансових організацій ГАТТ ВТО МВФ ООН 4 2.Основні напрямки взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями – фінансовими донорами 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12

Фінансова система і фінансова політика України

Зміст Зміст 3 Вступ 4 Розділ 1. Сутність та складові фінансової системи і фінансової політики 5 1.1 Сутність фінансової системи 5 1.2 Складові і принципи формування фінансової системи 7 Розділ 2. Аналіз стану фінансової системи України 11 2.1 Характеристика фінасової політики України 11 2.2 Аналіз фінансового стану України 13 2.3 Державне регулювання фінансової системи України 15 2.4 Характеристика взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями 20 Розділ 3. Шляхи розвитку фінансової системи і фінансової політики України 29 3.1. Шляхи інтеграції української фінансової системи до міжнародної спільноти 29 3.2. Розробка моделі інтеграції в світове співтовариство 32 3.3 Характеристика взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями 33 Висновки 35 Список використаної літератури 36 Додатки. 39

Стан і перспективи співробітництва України міжнародними фінансовими інституціями

Вступ 3 1. Міжнародні фінансові відносини та міжнародні організації 4 2. Стан і перспективи співробітництва України міжнародними фінансовими інституціями 9 2.1. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні 9 2.2. Світовий банк 12 2.3. Європейський банк реконструкції та розвитку 18 2.4. Переваги участі України в міжнародних організаціях системи ООН 25 3. Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями 28 Висновки 32 Список використаної літератури 34

Особливості грошово-кредитної системи України

ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Особливості грошово-кредитної системи України 6 1.1.Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями 6 1.2.Валютні фонди 9 1.3.Кредитно-грошова політика України 11 Розділ 2. Аналіз грошово-кредитної системи України 15 2.1.Грошово-кредитна політика на Україні 15 2.2.Укріплення банківської системи України 18 2.3.Збільшення капіталізації банків України 23 Розділ 3. Заходи держави по вдосконаленню кредитно-грошової системи 30 3.1.Вдосконалення банківської системи 30 3.2.Розширення ринку цінних паперів 36 Висновки 42 Список використаної літератури 44

Стан і перспективи співробітництва України міжнародними фінансовими інституціями

Вступ 3 1. Міжнародні фінансові відносини та міжнародні організації 4 2. Стан і перспективи співробітництва України міжнародними фінансовими інституціями 9 2.1. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні 9 2.2. Світовий банк 12 2.3. Європейський банк реконструкції та розвитку 18 3. Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями 26 Висновки 30 Список використаної літератури 32

СТАН СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУТАМИ

Вступ 3 1. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 5 1.1. МВФ: проблеми створення і діяльності 5 1.2. Світовий банк та його складові 7 1.3. Регіональні фінансово-кредитні установи 12 2. СТАН СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУТАМИ 18 2.1. Україна — МВФ 18 2.2. Україна і Світовий банк 20 3. ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ 26 Висновки 30 Список використаної літератури 32

Стан і перспективи співробітництва України міжнародними фінансовими інституціями

Вступ 4 1. Міжнародні валютно-фінансові відносини 5 1.1.Сутність та структура міжнародних валютних відносин 5 1.2.Валютний ринок і валютне регулювання 9 1.3. Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації 13 2. Стан і перспективи співробітництва України міжнародними фінансовими інституціями 14 2.1. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні 14 2.2. Світовий банк 18 2.3. Європейський банк реконструкції та розвитку 25 3. Перспективи співробітництва України з з міжнародними фінансовими інституціями 33 Висновки 38 Список використаної літератури 40

Стан і перспективи співробітництва України міжнародними фінансовими інституціями

Вступ 3 1. Міжнародні валютно-фінансові відносини 4 1.1.Сутність та структура міжнародних валютних відносин 4 1.2.Валютний ринок і валютне регулювання 8 1.3. Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації 12 2. Стан і перспективи співробітництва України міжнародними фінансовими інституціями 13 2.1. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні 13 2.2. Світовий банк 16 2.3. Європейський банк реконструкції та розвитку 22 3. Перспективи співробітництва України з з міжнародними фінансовими інституціями 30 Висновки 34 Список використаної літератури 36

Співробітництво України із міжнародними фінансовими організаціями

Вступ Розділ 1. Співробітництво України і МВФ Розділ 2. Співробітництво України і Світового банку Розділ 3. Україна та ЄБРР Висновки Список використаної літератури Додатки

Проблеми взаємин з міжнародними організаціями

Зміст 1. Проблеми взаємен з міжнародними організаціями 2 Література 11

США наддержава

Вступ................................................................................................................3
Розділ 1. Визначальні чинники США як наддержави..................................5
1.1 Загальна характеристика визначальних чинників
домінування США............................................................................5
1.2. Економічний аспект..........................................................................6
1.3. Військовий аспект.............................................................................8
1.4. Культурний аспект............................................................................9
Розділ 2. Відносини США із міжнародними організаціями.......................11
2.1. Взаємовідносини США з міжнародними організаціями
на сучасному етапі: позитивне і негативне....................................11
2.2. Особливості гегеоніальної політики США як наддержави
у відносинах із міжнародними організаціями...............................16
Розділ 3. Нова зовнішня політика США........................................................20
3.1. Визначення стратегії зовнішньої політики
Джорджем Бушем-молодшим..........................................................20
3.2. Особливості відносин США із Ближнім Сходом
на сучасному етапі.............................................................................24
Висновки............................................................................................................29
Список використаної літератури......................................................................31


Міжнародна стандартизація та сертифікація сировини та готової продукції

Зміст 1. Які ключові нормативно-правові акти COT стосуються вимог до усунення бар єрів у торгівлі? 3 2. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО): співпраця з міжнародними організаціями 5 3. Опишіть основні завдання інтеграції України до Європейського Союзу у сфері стандартизації 10 4. Європейські організації з випробування і сертифікації 14 Список використаної літератури 19

Международние организации

Вступ 3 1. Міжнародні фінансові відносини та міжнародні організації 4 2. Стан і перспективи співробітництва України міжнародними фінансовими інституціями 9 2.1. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні 9 2.2. Світовий банк 12 2.3. Європейський банк реконструкції та розвитку 18 3. Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями 26 Висновки 30 Список використаної літератури 32