институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Майнове страхування та його розвиток в Україні.

Предмет: Фінанси
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Майнове страхування та його розвиток в Україні.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Майнове страхування та його розвиток в Україні

Вступ 3 Розділ 1. Зміст, структура та види майнового страхування 5 Розділ 2. Правова та економічна характеристика майнового страхування в Україні 21 Розділ 3. Шляхи та перспективи вдосконалення майнового страхування в Україні 29 Висновки 32 Список використаної літератури 34

Майнове страхування в Україні

Зміст 1. Майнове страхування в Україні……………………………………………..3 2.Статистичні данні по страхуванню в Україні………………………………..7 Список використаної літератури……………………………………………….

Майнове страхування в умовах ринку

ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 5 1.1. Економічний зміст майнового страхування 5 1.2. Класифікація майнового страхування 8 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 12 2.1. Аналіз стану майнового страхування в Україні 12 2.2. Особливості укладання договору майнового страхування 20 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 30 3.1. Практика майнового страхування на прикладі зарубіжних страхових ринків 30 3.2. Проблеми та напрямки державної політики в галузі майнового страхування в Україні 36 ВИСНОВКИ 40 ЛІТЕРАТУРА 42 ДОДАТКИ 44

Страхування

1. КРИТЕРІЇ ЩОДО ПІДБОРУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ВІДНОСНО ЇЇ НАДІЙНОСТІ 2 2. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ 3 3. ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ, ЙОГО ВИДИ, НА КОГО ПОШИРЮЄТЬСЯ. МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 6 4. ВИТРАТИ СТРАХУВАННЯ 9 5. ВІДНОВЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12

Законодавче визначення видів та форм страхування в Україні

ВСТУП 3 Страхування – економічна категорія 3 Юридична специфіка страхування 3 ФОРМИ ТА ВИДИ СТРАХУВАННЯ 4 Обов”язкове страхування 5 Майнове страхування 7 Особисте страхування пасажирів та водіїв 8 Страхування певних категорій осіб 9 Добровільне страхування 9 Страхування майна 10 Морське страхування 11 Страхування домашнього майна 11 Страхування транспортних засобів 12 Страхування будівель, що належать громадянам 13 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 14 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 20

Фінансово-правові основи страхування

Вступ 1. Сутність, принципи і роль страхування 2. Основні страхові поняття 3. Види страхування - особисте страхування - майнове страхування - страхування відповідальності 4. Перестрахування 5. Договори страхування Висновки Список використаних законодавчих актів і літератури

Фінансово-правові основи страхування

Вступ 1. Сутність, принципи і роль страхування 2. Основні страхові поняття 3. Види страхування - особисте страхування - майнове страхування - страхування відповідальності 4. Перестрахування 5. Договори страхування Висновки Список використаних законодавчих актів і літератури

Розвиток майнового страхування юридичних осіб на прикладі страхової фірми

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 1.1. Економічна сутність, функції, принципи та ознаки майнового страхування 7 1.2. Становлення та розвиток майнового страхування в Україні 25 1.3. Досвід закордонних країн у сфері страхування 34 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 44 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «Назва» 48 2.1. Загальна характеристика об’єкта дослідження 48 2.2. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки 54 2.3. Процедура страхування майна майна юридичних осіб 70 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 81 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 84 3.1. Майнове страхування в системі управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств 84 3.2. Страхування кредитних та фінансових ризиків в процесі виробничої діяльності підприємств 92 3.3. Удосконалення та впровадження законодавчого забезпечення майнового страхування підприємств в Україні 100 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 105 ВИСНОВКИ 108 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 117 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» за 2008 р. 122

Ринок страхування життя й перспективи його розвитку в Україні

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи страхування життя 8 1.1 Передумови виникнення і розвиток страхування життя. 8 1.2 Економічна сутність страхування життя. 15 1.3 Особливості страхування життя в умовах ринкових відносинах. 22 Розділ 2. Аналіз ринку страхування життя в Україні 29 2.1 Характеристика показників діяльності суб’єктів ринку страхування життя 29 2.2 Асортимент послуг із страхування життя та його характеристика 34 2.3 Організація роботи ЗАТ "н" по страхуванню життя 46 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку ринку страхування в Україні. 59 3.1 Стратегічні напрямки розвитку ринку страхування життя. 59 3.2 Законодавчо-нормативна база страхування життя. 72 3.3 Зарубіжний досвід страхування життя і оцінка можливості його застосування в Україні. 87 Висновки 97 Список використаної літератури 104 Додатки 108

Страхування від нещасних випадків в Україні, його розвиток

Вступ 3 1 Сутність і значення страхування від нещасних випадків 5 1.1 Історія виникнення страхування як страхування від нещасних випадків 5 1.2 Класифікація видів страхування від нещасних випадків 10 1.3 Місце та роль страхування від нещасних випадків у суспільстві 15 2 Сучасний стан та розвиток страхування від нещасних випадків в Україні 20 2.1 Аналіз правової бази на основі сучасного законодавства 20 2.2 Оцінка надходжень за договорами страхування від нещасних випадків 25 2.3 Оцінка страхових виплат за нещасними випадками 29 Висновки і пропозиції 38 Список використаних джерел 39

Ринок страхування життя й перспективи його розвитку в Україні

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи страхування життя 8 1.1 Передумови виникнення і розвиток страхування життя. 8 1.2 Економічна сутність страхування життя. 15 1.3 Особливості страхування життя в умовах ринкових відносинах. 22 Розділ 2. Аналіз ринку страхування життя в Україні 29 2.1 Характеристика показників діяльності суб’єктів ринку страхування життя 29 2.2 Асортимент послуг із страхування життя та їх характеристика 35 2.3 Організація роботи ЗАТ "" по страхуванню життя 44 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку ринку страхування в Україні. 55 3.1 Стратегічні напрямки розвитку ринку страхування життя. 55 3.2 Законодавчо-нормативна база страхування життя. 69 3.3 Зарубіжний досвід страхування життя і оцінка можливості його застосування в Україні. 84 Висновки 94 Список використаної літератури 98 Додатки 102

Фінанси контрольна робота

1. Фінансовий контроль. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. Шляхи підвищення фінансового контролю. 3 1.1 Фінансовий контроль 3 1.2 Фінансовий аудит 9 1.3 Шляхи підвищення ефективності фінансового контролю. 11 Висновки 13 Список літератури: 14 2. Розподіл доходів і витрат між ланками бюджетної системи. 14 2.1 Бюджет в економічній системі держави 14 2.2 Бюджетна система 16 2.3 Місцеві бюджети — основа місцевих фінансів в Україні 19 Висновки 24 Список літератури: 26 3. Класифікація страхування за об'єктами та за ознакою ризику. Галузі страхування особисте, майнове, страхування відповідальності. Принципи обов'язкового й добровільного страхування. 26 3.1 Класифікація страхування 26 3.2 Галузі страхування: особисте, майнове, страхування відповідальності 28 3.3 Принципи обов'язкового й добровільного страхування. 30 Висновки 34 Список літератури 35

Cтрахування

1. Державне обов'язкове страхування від нещасних випадків 3 2. Страхування сільськогосподарських тварин 11 3. Майнове страхування повітряних суден (авіа-каско) 20 Список використаної літератури 26

СТРАХУВАННЯ - ЙОГО ВИДИ І РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

Вступ 3 Розділ 1. Необхідність, суть і функції страхування 5 Розділ 2. Види і форми страхування 12 Розділ 3. Розвиток і вдосконалення страхування в умовах ринкових трансформацій 24 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

Поняття договору страхування

1. Поняття договору страхування 3 2. Види та форми страхування 7 2.1.Принципи обов'язкового і добровільного страхування 7 2.2. Види страхування 10 2.2.1.Особисте страхування 10 2.2.2. Майнове страхування 15 2.2.3. Страхування відповідальності 23 3.Права та обов”язки страхувальника та страховика 26 4. Звільненя страховика від відповідальності 29 Список використаних законодавчих актів і літератури 31