институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку.

Предмет: Фінанси
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Страховий ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Україна на світовому ринку продовольства: тенденції та перспективи

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Світовий ринок і міжнародний рух продовольчих товарів 7 1.1. Історичні передумови виникнення, специфіка та функціонування світового ринку 7 1.2. Особливості розвитку і функціонування світового ринку продовольства 14 1.3. Механізм ціноутворення на світовому ринку продовольчих товарів 25 Розділ 2 Інтеграція України у світовий ринок продовольства, тенденції та перспективи розвитку 40 2.1. Місце України у світовій агропромисловій системі 40 2.2. Розвиток агропромислового комплексу України в контексті входження у світовий продовольчий ринок 56 2.3. Вплив основних показників міжнародних економічних відносин на світовий ринок продукції і величини торгівлі 72 2.4. Проблеми інтеграції України у світовий ринок продовольства 87 Висновки 103 Список використаних джерел 106 Додатки 110

Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи держави

Вступ 3 1. Фінансовий ринок та його роль в структурі фінансовій системі держави 5 1.1. Суть і функції фінансового ринку та його роль в структурі фінансової системи держави 5 1.2. Структура фінансового ринку 11 1.3. Характеристика основних інструментів фінансового ринку 14 2. Аналіз сучасного стану фінансового ринку України 18 2.1. Ринок цінних паперів 18 2.2. Страховий ринок 20 2.3. Кредитний ринок 23 2.4. Валютний ринок 26 2.5. Ринок золота 27 3. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України 29 3.1. Проблеми розвитку фінансового ринку України 29 3.2. Пропозиції щодо розвитку фінансового ринку України 35 Висновки 39 Список літератури 42 Додатки 44

Сучасні тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг

Зміст Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади дослідження світового ринку фінансових послуг 4 1.1. Cвiтoвий ринок фінансових послуг як економічне поняття 4 1.2. Структура світового ринку фінансових послуг 7 1.3. Тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг 11 Розділ 2. Особливості ринку фінансових послуг в Україні 15 2.1.Якісна характеристика розвитку ринку фінансових послуг України 15 2.2. Динаміка розвитку ринку фінансових послуг України 18 2.3 Регулювання ринку фінансових послуг України 25 Розділ 3. Перспективи покращення розвитку ринку фінансових послуг України 31 Висновки 37 Список використаної літератури 38 Додатки 41

Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи держави

Вступ 4 1. Фінансовий ринок та його роль в структурі фінансовій системі держави 6 1.1. Суть і функції фінансового ринку та його роль в структурі фінансової системи держави 6 1.2. Структура фінансового ринку 12 2. Аналіз сучасного стану фінансового ринку України 16 2.1. Ринок цінних паперів 16 2.2. Страховий ринок 18 2.3. Кредитний ринок 21 2.4. Валютний ринок 24 2.5. Ринок золота 25 3. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України 27 Висновки 35 Список літератури 38

Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи держави

Вступ 3 1. Фінансовий ринок та його роль в структурі фінансовій системі держави 5 1.1. Суть і функції фінансового ринку та його роль в структурі фінансової системи держави 5 1.2. Структура фінансового ринку 11 2. Аналіз сучасного стану фінансового ринку України 15 2.1. Ринок цінних паперів 15 2.2. Страховий ринок 17 2.3. Кредитний ринок 20 2.4. Валютний ринок 23 2.5. Ринок золота 24 3. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України 26 Висновки 34 Список літератури 37

Страховий ринок і його товар. Страховий портфель

Зміст 1. Страховий ринок і його товар. Страховий портфель 3 2. Кредит як основна форма фінансових відносин 5 3. Валютний курс, його сутність і механізм 7 Література 16

Страховий ринок і його товар. Страховий портфель

Зміст 1. Страховий ринок і його товар. Страховий портфель 3 2. Кредит як основна форма фінансових відносин 5 3. Валютний курс, його сутність і механізм 7 Література 16

Сучасні форми світогосподарських зв’язків

ЗМІСТ Вступ 3 1. Міжнародна торгівля та утворення світових ринків товарів 4 2. Світовий ринок капіталів і його сучасні особливості 8 3. Світовий ринок робочої сили 13 4. Сучасні форми та тенденції розвитку науково-технічних зв’язків 16 Висновок 20 Список використаної літератури 21

Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку

Вступ 3 1. Теоретичні дослідження страхового ринку України 5 1.1 Сутність, функції та роль страхування 5 1.2 Класифікація та принципи страхування 15 1.3 Загальна характеристика страхового ринку 22 2. Аналіз сучасного стану страхового ринку України 26 2.1 Становлення та розвиток страхового ринку в Україні 26 2.2 Аналіз сучасного стану страхового ринку України 29 3. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України 42 Висновки 51 Література 54 Додатки 57

ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ В МЕВ

ВСТУП 3 Розділ 1. Світовий ринок послуг 6 1.1. Поняття, види міжнародних послуг та їх класифікація. 6 1.2. Місце і роль послуг в світовій економіці 9 1.3. Особливості ринку послуг в сучасних умовах розвитку 12 1.4. Місце України на світовому ринку послуг 18 Розділ 2. Сучасні тенденції розвитку сфери послуг в економіці держави 23 2.1. Міжнародна торгівля послугами України 23 2.2. Стан міжнародної торгівлі послугами України з країнами ЄС 32 Розділ 3. Напрямки розвитку ринку послуг України в сучасних умовах 37 3.1. Передумови розвитку зовнішньої торгівлі послугами України 37 3.2. Перспективи розвитку торгівлі послугами в умовах інтеграції України в світове господарство 44 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54 ДОДАТКИ 57

Сучасний стан та перспективи розвитку телекомунікацій в Україні

Вступ 3 1. Теоретичні та правові аспекти ринку телекомунікацій в Україні 6 1.1. Поняття та сутність телекомунікаційних технологій 6 1.2. Класифікація та види телекомунікаційних технологій 10 1.3. Світовий досвід регулювання розвитку телекомунікацій 18 2. Сучасний стан розвитку телекомунікацій в Україні 32 2.1. Особливості становлення та розвитку телекомунікацій в Україні 32 2.2. Особливості державного регулювання телекомунікаційної галузі України на сучасному етапі 45 2.3. Сучасні тенденції в розвитку телекомунікацій в Україні 49 3. Проблеми та перспективи розвитку телекомунікацій в Україні 63 3.1. Сучасні проблеми розвитку телекомунікацій в Україні 63 3.2. Перспективи розвитку телекомунікацій в Україні 70 Висновки 77 Література 82 Додатки 88 Додаток А. Список провайдерів, що визначають розвиток Інтернет-ринку України 89 Додаток Б. Доходи від надання послуг зв’язку за в 2002-2007 рр. 90 Додаток В. Засоби телефонізації в Україні в 2005-2007 рр. 94

Тенденції розвитку міжнародного ринку послуг

Вступ................................................................................................................3
Розділ 1. Світовий ринок послуг...................................................................5
1.1. Місце і роль послуг в світовій економіці......................................5
1.2. Особливості класифікації послуг в сучасних
умовах розвитку..............................................................................7
Розділ 2. Особливості формування та розвитку ринку
послуг в Україні.............................................................................12
2.1. Місце України на світовому ринку послуг...................................12
2.2. Сучасні тенденції розвитку сфери послуг в
економіці держави...........................................................................14
Розділ 3. Перспективні напрямки розвитку послуг в
умовах інтеграції України в світове господарство.......................20
Висновки...........................................................................................................25
Список використаної літератури....................................................................27
Додатки.............................................................................................................29


ФІНАНСОВИЙ РИНОК - СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Вступ 3 Розділ 1. Поняття фінансового ринку 6 1.1. Сутність та функції фінансового ринку 6 1.2. Державне регулювання фінансового ринку 16 1.3. Характеристика об'єктів інфраструктури фінансового ринку 20 1.4. Міжнародний фінансовий ринок та його роль у глобалізації економічних процесів 31 Розділ 2. Фінансовий ринок та динаміка його розвитку 35 2.1. Характеристика основних етапів розвитку фінансового ринку 35 2.2. Інфраструктура фінансового ринку 40 Розділ 3. Аналіз фінансового ринку України 54 3.1. Сучасний стан розвитку фондового ринку 54 3.2. Розвиток валютного ринку України 69 3.3. Тенденції розвитку кредитного ринку 76 Розділ 4. Перспективи покращення функціонування фінансового ринку 87 4.1. Розподіл повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку 87 4.2. Окремі проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку 94 Висновки 103 Список використаної літератури 107 ДОДАТКИ 111

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ВСТУП 3 Розділ 1. Розвиток світового господарства 7 1.1. Основні етапи розвитку світового ринку 7 1.2. Економічні засади функціонування світового господарства 9 Розділ 2. Сучасна модель світового господарства 16 2.1. Сучасна інтернаціоналізація світової економіки 16 2.2. Глобальний характер сучасних економічних процесів 20 2.3. Сучасні тенденції в розвитку міжнародного поділу праці 31 2.4. Сучасна євроїнтеграційна політика 33 Розділ 3. Україна у світовому господарстві 35 3.1. Україна в сучасних світогосподарських зв'язках: проблеми і перспективи 35 3.2. Перспективи та недоліки вступу України в СОТ 43 3.3. Наслідки вступу України до СОТ для окремих галузей економіки України 51 ВИСНОВКИ 59 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64 ДОДАТКИ 68

Проблеми участі України в міжнародному поділі праці

ВСТУП 3 1. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 10 3. НАПРЯМКИ ВИХОДУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 15 ВИСНОВОК 20 ЛІТЕРАТУРА 22