институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Організація національного нагляду та регулювання фінансового ринку.

Предмет: Фінанси
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Організація національного нагляду та регулювання фінансового ринку.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Сутність та функціонування національного ринку

План Вступ........................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. Сутність та функціонування національного ринку..........................5 1.1. Економічна сутність ринку та поняття національного ринку...........5 1.2. Структурні елементи та ознаки національного ринку.......................7 РОЗДІЛ 2. Механізми рівноваги національного ринку.....................................11 2.1. Попит, пропозиція та фактори, що їх визначають............................11 2.2. Рівновага національного ринку та її умови.......................................19 РОЗДІЛ 3. Державне регулювання економіки як фактор рівноваги національного ринку.........................................................................23 3.1. Аналіз державного регулювання економіки за 2003-2005 роки......23 3.2. Проблеми державного регулювання національного ринку України та шляхи їх вирішення...........................................................................30 Висновки................................................................................................................34 Список використаної літератури.........................................................................36

Держава на фінансовому ринку 

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 6 1.1 Суб’єкти державного регулювання фінансового ринку 6 1.2 Законодавче забезпечення 15 1.3 Еволюція державного регулювання фінансового ринку 18 РОЗДІЛ 2. ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 22 2.1 Інструментарій ДЦПФР 22 2.2 Інструментарій НБУ 28 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 37 3.1 Міжнародний досвід державного регулювання фінансового ринку 37 3.2 Проблеми сучасної системи державного регулювання фінансового ринку 43 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53 ДОДАТКИ 57

ФІНАНСОВИЙ РИНОК - СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Вступ 3 Розділ 1. Поняття фінансового ринку 6 1.1. Сутність та функції фінансового ринку 6 1.2. Державне регулювання фінансового ринку 16 1.3. Характеристика об'єктів інфраструктури фінансового ринку 20 1.4. Міжнародний фінансовий ринок та його роль у глобалізації економічних процесів 31 Розділ 2. Фінансовий ринок та динаміка його розвитку 35 2.1. Характеристика основних етапів розвитку фінансового ринку 35 2.2. Інфраструктура фінансового ринку 40 Розділ 3. Аналіз фінансового ринку України 54 3.1. Сучасний стан розвитку фондового ринку 54 3.2. Розвиток валютного ринку України 69 3.3. Тенденції розвитку кредитного ринку 76 Розділ 4. Перспективи покращення функціонування фінансового ринку 87 4.1. Розподіл повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку 87 4.2. Окремі проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку 94 Висновки 103 Список використаної літератури 107 ДОДАТКИ 111

Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

Зміст Вступ 3 1. Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави 5 1.1. Сутність і значення фінансового ринку 5 1.2. Структура та функції фінансового ринку 12 2. Функціонування фінансового ринку в Україні 17 2.1. Інфраструктура вітчизняного фінансового ринку 17 2.2. Кредитний ринок України 20 2.3. Становлення та розвиток національного фондового ринку 26 2.4. Функціонування валютного ринку в Україні 28 3. Проблеми та перспективи розвитку національного фінансового ринку 33 3.1. Шляхи підвищення ефективності вітчизняного фінансового ринку 33 3.2. Проблеми вдосконалення державного регулювання фінансового ринку в Україні 38 Висновки 44 Список використаної літератури 48 Метою даної роботи є визначення сутності, ролі та закономірностей формування фінансового ринку України в цілому та його складових, зокрема. Завдання полягає в з’ясуванні сутності фінансового ринку та його інфраструктури; дослідженні сучасного стану, динаміки, основних засад, тенденцій щодо формування інфраструктури національного фінансового ринку; узагальненні досліджень щодо побудови реально діючої моделі ефективного фінансового ринку. Об’єкт дослідження. Одним з найважливіших процесів в ринковій економіці є формування національного фінансового ринку як багатофункціональної системи, яка створює особливий механізм взаємодії суб’єктів господарювання з приводу акумулювання та перерозподілу фінансових ресурсів. Інфраструктура фінансового ринку – складова фінансової діяльності ринкової економіки, що створюється для обслуговування фінансового ринку і забезпечення його нормального функціонування. Ефективне функціонування будь-якого національного чи міжнародного фінансового ринку вимагає наявності відповідним чином розвиненої його інфраструктури. Предметом дослідження є теоретичні й практичні проблеми формування інфраструктури вітчизняного фінансового ринку.

Проблема державного регулювання ринку фінансових послуг

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 1.1. Мета і форми державного регулювання 5 1.2. Принципи регулювання фінансового ринку 11 1.3. Уповноважені органи виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг 13 1.4. Саморегулівні організації професійних учасників фінансового ринку 15 РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 2.1. Державна політика на валютному ринку 17 2.2. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів 19 2.3. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості 23 РОЗДІЛ 3 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЯК ОРГАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.0. Поняття та основні функції Національного банку України 26 3.2. Методи регулювання банківської діяльності 27 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

Державне регулювання валютного ринку України

ВСТУП4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ8 1.1. Роль і місце валютного ринку у структурі фінансового ринку 8 1.2. Сутність механізму державного регулювання валютного ринку 16 1.3. Міжнародний досвід державного регулювання валютного ринку 25 РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 2.1. Становлення валютного ринку України 31 2.2. Механізм державного валютного регулювання в України 40 2.3. Місце Національного банку України у системі державного регулювання валютного ринку 52 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 3.1. Актуальні завдання державного регулювання валютного ринку в Україні 77 3.2. Напрямки удосконалення механізму державного регулювання валютного ринку 83 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

Державне регулювання фінансового ринку в Україні

Вступ 3 1. Роль Міністерства фінансів України в державному регулюванні фінансового ринку 5 1.1 Повноваження Міністерства фінансів України 5 1.2 Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні 9 2. Державне регулювання банківською системою 13 2.1 Національний банк як орган державного регулювання фінансового ринку 13 2.2 Методи регулювання банківської діяльності 15 2.3 Державна політика на валютному ринку 16 3. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів 19 3.1 Модель ринку цінних паперів України 19 3.3 Правові аспекти регулювання ринку цінних паперів 20 Висновки 22 Список використаних джерел 23

Фінансовий ринок та його роль у ринковій економіці

Вступ.....................................................................................................................3
Розділ 1. Поняття фінансового ринку................................................................6
1.1. Сутність та функції фінансового ринку................................................6
1.2. Загальне поняття про фінансовий ринок.............................................16
1.3. Характеристика об єктів інфраструктури фінансового ринку..........20
1.4. Міжнародний фінансовий ринок та його роль у
глобалізації економічних процесів.......................................................31
Розділ 2. Фінансовий ринок та динаміка його розвитку.................................35
2.1. Характеристика основних етапів розвитку фінансового ринку ........35
2.2. Інфраструктура фінансового ринку......................................................40
2.3. Динаміка фінансового ринку.................................................................54
Розділ 3. Перспективи покращення функціонування фінансового ринку.....62
3.1. Розподіл повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку......62
3.2. Окремі проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку.........69
Висновки...............................................................................................................78
Список використаної літератури........................................................................82


Система регулювання фондового ринку в країнах ЄС

Вступ 3 1. Фондові біржі як центр світового фінансового обороту 4 2. Загальні принципи законодавчого регулювання фінансового ринку Європи 5 3. Регулювання фондового ринку Німеччини 8 4. Регулятори фондового ринку Франції 14 Висновок 17 Література 18

Державне регулювання фінансового ринку в Україні

Вступ 3 1. Значення державного регулювання фінансового ринку в Україні 4 2. Система державного регулювання фінансового ринку в Україні 8 Висновки 16 Література 18

Основні проблеми та напрями вдосконалення функціонування фінансового ринку в Україні

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи функціонування європейського фінансового ринку 5 1.1 Сутність і структура європейського фінансового ринку 5 1.2 Міжнародний досвід державного регулювання фінансових ринків 10 Розділ 2. Аналіз розвитку фінансового ринку України та проблеми його функціонування 14 2.1 Структура та сучасний стан фінансового ринку України 14 2.2 Проблеми та шляхи вдосконалення функціонування фінансового ринку України 28 Розділ 3. Перспективи інтеграції українського і європейського фінансового ринку 32 Висновки 41 Список використаних джерел 44

Фінансовий ринок, його сутність, склад та характеристика

ПЛАН: 1. Сутність та структура фінансового ринку 2. Функції фінансового ринку 3. Державне регулювання фінансового ринку 1. Сутність та структура фінансового ринку

Становлення та розвиток ефективної системи банківського регулювання і нагляду в Україні

Зміст ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Теоретико–правові основи банківського регулювання і нагляду 4 1.1 Поняття, значення та форми банківського регулювання і нагляду 4 1.2 Банківський нагляд і контроль в розвинених країнах світу 7 РОЗДІЛ 2. Банківське регулювання і нагляд в Україні 20 2.1 Ліцензування банківської діяльності 20 2.2 Бухгалтерський облік, звітність та аудит в банках України 22 2.3 Ресурси комерційних банків та порядок їх регулювання 24 2.4 Інспекційні перевірки банків та порядок застосування заходів впливу та санкцій за порушення банківського законодавства 26 РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку банківського регулювання і нагляду в Україні 32 3.1. Роль НБУ в розвитку банківської системи України 32 3.2. Регуляторні можливості НБУ в оздоровленні фінансів реального сектору економіки 34 3.3 Підвищення ефективності регулювання діяльності банків шляхом удосконалення їх організаційної структури 46 Висновки 56 Література 58 Додаток 1. Список банків та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій за станом на 1 квітня 2004 року 61 Додаток 2. Динаміка дотримання банками України економічних нормативів (за даними місячного балансу) 2004 рік 71 Додаток 3. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року 72

Законодавче регулювання державного нагляду за страховою діяльністю в Україні

ВСТУП 3 1. СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, ЯКА РЕГУЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 4 2. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 10 ВИСНОВОК 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

РЕГУЛЮВАННЯ ЕМІСІЙНО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ

Вступ 3 1. СУТНІСТЬ ЕМІСІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ 6 1.1 Розрахунково-касові операції банків 6 1.2 Емісія Національного банку України 9 2. РЕГУЛЮВАННЯ ЕМІСІЙНО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ 13 2.1. Емісійно-касове обслуговування, його сутність і значення 13 2.2. Регулювання емісійно-касового обслуговування 18 2.3. Посередницькі операції суб’єктів ринку цінних паперів 21 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕМІСІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ 27 3.1. Перспективи нагляду банків за емісією банків України 27 3.2.Шляхи поліпшення емісійно-касового обслуговування в Україні 29 3.3. Проблеми і перспективи розвитку емісії на ринку цінних паперів 31 Висновок 35 Література 38