институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.

Предмет: Фінанси
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Фінансовий ринок України

ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 6 1.1. Суть та структура фінансового ринку 6 1.2. Функції фінансового ринку 9 1.3. Учасники фінансового ринку 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 16 2.1. Стан та тенденції розвитку кредитного ринку 16 2.2. Фондовий ринок 20 2.3. Валютний ринок 24 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 27 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 Додаток А 41

РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Зміст Стор. ВСТУП 3 1. РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 5 2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 9 ЗАВДАННЯ 14 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 20

РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Зміст Стор. ВСТУП 3 1. РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 5 2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 9 ЗАВДАННЯ 14 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 20

Сучасний стан та проблеми розвитку банківської системи України

Зміст 1.Сучасний стан та проблеми розвитку банківської системи України 3 2. Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку 14 Задача 10 19 Задача 23 20 Література 21

Сучасний стан та проблеми розвитку банківської системи України

Зміст 1.Сучасний стан та проблеми розвитку банківської системи України 3 2. Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку 14 Задача 10 19 Задача 23 20 Література 21

Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

Зміст Вступ 3 1. Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави 5 1.1. Сутність і значення фінансового ринку 5 1.2. Структура та функції фінансового ринку 12 2. Функціонування фінансового ринку в Україні 17 2.1. Інфраструктура вітчизняного фінансового ринку 17 2.2. Кредитний ринок України 20 2.3. Становлення та розвиток національного фондового ринку 26 2.4. Функціонування валютного ринку в Україні 28 3. Проблеми та перспективи розвитку національного фінансового ринку 33 3.1. Шляхи підвищення ефективності вітчизняного фінансового ринку 33 3.2. Проблеми вдосконалення державного регулювання фінансового ринку в Україні 38 Висновки 44 Список використаної літератури 48 Метою даної роботи є визначення сутності, ролі та закономірностей формування фінансового ринку України в цілому та його складових, зокрема. Завдання полягає в з’ясуванні сутності фінансового ринку та його інфраструктури; дослідженні сучасного стану, динаміки, основних засад, тенденцій щодо формування інфраструктури національного фінансового ринку; узагальненні досліджень щодо побудови реально діючої моделі ефективного фінансового ринку. Об’єкт дослідження. Одним з найважливіших процесів в ринковій економіці є формування національного фінансового ринку як багатофункціональної системи, яка створює особливий механізм взаємодії суб’єктів господарювання з приводу акумулювання та перерозподілу фінансових ресурсів. Інфраструктура фінансового ринку – складова фінансової діяльності ринкової економіки, що створюється для обслуговування фінансового ринку і забезпечення його нормального функціонування. Ефективне функціонування будь-якого національного чи міжнародного фінансового ринку вимагає наявності відповідним чином розвиненої його інфраструктури. Предметом дослідження є теоретичні й практичні проблеми формування інфраструктури вітчизняного фінансового ринку.

Основні проблеми та напрями вдосконалення функціонування фінансового ринку в Україні

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи функціонування європейського фінансового ринку 5 1.1 Сутність і структура європейського фінансового ринку 5 1.2 Міжнародний досвід державного регулювання фінансових ринків 10 Розділ 2. Аналіз розвитку фінансового ринку України та проблеми його функціонування 14 2.1 Структура та сучасний стан фінансового ринку України 14 2.2 Проблеми та шляхи вдосконалення функціонування фінансового ринку України 28 Розділ 3. Перспективи інтеграції українського і європейського фінансового ринку 32 Висновки 41 Список використаних джерел 44

ФІНАНСОВИЙ РИНОК - СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Вступ 3 Розділ 1. Поняття фінансового ринку 6 1.1. Сутність та функції фінансового ринку 6 1.2. Державне регулювання фінансового ринку 16 1.3. Характеристика об'єктів інфраструктури фінансового ринку 20 1.4. Міжнародний фінансовий ринок та його роль у глобалізації економічних процесів 31 Розділ 2. Фінансовий ринок та динаміка його розвитку 35 2.1. Характеристика основних етапів розвитку фінансового ринку 35 2.2. Інфраструктура фінансового ринку 40 Розділ 3. Аналіз фінансового ринку України 54 3.1. Сучасний стан розвитку фондового ринку 54 3.2. Розвиток валютного ринку України 69 3.3. Тенденції розвитку кредитного ринку 76 Розділ 4. Перспективи покращення функціонування фінансового ринку 87 4.1. Розподіл повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку 87 4.2. Окремі проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку 94 Висновки 103 Список використаної літератури 107 ДОДАТКИ 111

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Вступ 3 Розділ 1. Поняття світового фінансового ринку 6 1.1. Сутність та функції фінансового ринку 6 1.2. Поняття міжнародного фінансового ринку 16 1.3. Особливості розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації 21 Розділ 2. Міжнародні фондові біржі та євро фінансові ринки 31 2.1. Міжнародні фондові біржі та фінансові інновації 31 2.2. Єврофінансові ринки 41 Розділ 3. Аналіз фінансового ринку України 47 3.1. Сучасний стан розвитку фондового ринку 47 3.2. Розвиток валютного ринку України 62 3.3. Тенденції розвитку кредитного ринку 68 3.4. Окремі проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку 78 Висновки 86 Список використаної літератури 88

Ринок цінних паперів, його формування в сучасних умовах

Зміст: Вступ …………………………………………………………………3 Розділ І. Теоретичні аспекти ринку цінних паперів 1.1. Місце ринку цінних паперів у фінансовій системі та його інструменти…………………………………………………………………..4 1.2. Структура ринку цінних паперів…………………………….6 1.3. Державно-правове та інституційно правове регулювання ринку цінних паперів……………………………………………………………….7 Розділ 2. Цінні папери: класифікація, види, взаємозв’язки 2.1. Цінні папери першого порядку………………………………..13 2.2. Цінні папери другого і третього порядку………………….15 Розділ 3. Перспективи розвитку ринку цінних паперів України 3.1. Шляхи розвитку фондового ринку України ………………17 3.2. Пріоритетні напрями розвитку вторинного ринку цінних паперів ……………………………………………………………………..24 Висновок …………………………………………………………....32 Список використаної літератури ……………………………..….33

Фінансовий ринок та його роль у ринковій економіці

Вступ.....................................................................................................................3
Розділ 1. Поняття фінансового ринку................................................................6
1.1. Сутність та функції фінансового ринку................................................6
1.2. Загальне поняття про фінансовий ринок.............................................16
1.3. Характеристика об єктів інфраструктури фінансового ринку..........20
1.4. Міжнародний фінансовий ринок та його роль у
глобалізації економічних процесів.......................................................31
Розділ 2. Фінансовий ринок та динаміка його розвитку.................................35
2.1. Характеристика основних етапів розвитку фінансового ринку ........35
2.2. Інфраструктура фінансового ринку......................................................40
2.3. Динаміка фінансового ринку.................................................................54
Розділ 3. Перспективи покращення функціонування фінансового ринку.....62
3.1. Розподіл повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку......62
3.2. Окремі проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку.........69
Висновки...............................................................................................................78
Список використаної літератури........................................................................82


Сутність фінансового ринку

Вступ 3 1. Поняття та структура фінансового ринку 5 2. Динаміка розвитку фінансового ринку України 15 3. Перспективи розвитку фінансового ринку України 23 Висновки 33 Література 35

Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи держави

Вступ 3 1. Фінансовий ринок та його роль в структурі фінансовій системі держави 5 1.1. Суть і функції фінансового ринку та його роль в структурі фінансової системи держави 5 1.2. Структура фінансового ринку 11 1.3. Характеристика основних інструментів фінансового ринку 14 2. Аналіз сучасного стану фінансового ринку України 18 2.1. Ринок цінних паперів 18 2.2. Страховий ринок 20 2.3. Кредитний ринок 23 2.4. Валютний ринок 26 2.5. Ринок золота 27 3. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України 29 3.1. Проблеми розвитку фінансового ринку України 29 3.2. Пропозиції щодо розвитку фінансового ринку України 35 Висновки 39 Список літератури 42 Додатки 44

Тенденції розвитку світових фінансових ринків

Вступ 3 1. Склад і структура міжнародного фінансового ринку 5 1.1. Становлення міжнародного фінансового ринку 5 1.2. Міжнародний валютний ринок 7 2.3. Міжнародний ринок позичкових капіталів 11 2. Тенденції розвитку світових фінансових ринків 14 2.1. Аналіз розвитку фінансового ринку в країнах що розвиваються 14 2.2. Тенденції розвитку світового ринку акцій 24 3. Проблеми використання досвіду стандартів міжнародного фінансового ринку Україною 32 Висновки 42 Література 44

Тенденції розвитку світових фінансових ринків

Вступ 3 1. Склад і структура міжнародного фінансового ринку 5 1.1. Становлення міжнародного фінансового ринку 5 1.2. Міжнародний валютний ринок 7 2.3. Міжнародний ринок позичкових капіталів 11 2. Тенденції розвитку світових фінансових ринків 14 2.1. Аналіз розвитку фінансового ринку в країнах що розвиваються 14 2.2. Тенденції розвитку світового ринку акцій 24 3. Проблеми використання досвіду стандартів міжнародного фінансового ринку Україною 32 Висновки 41 Література 43