институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів.

Предмет: Фінанси
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Роль фінансового ринку у ресурсному забезпеченні потреб господарюючих суб’єктів.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

ФІНАНСОВИЙ РИНОК - СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Вступ 3 Розділ 1. Поняття фінансового ринку 6 1.1. Сутність та функції фінансового ринку 6 1.2. Державне регулювання фінансового ринку 16 1.3. Характеристика об'єктів інфраструктури фінансового ринку 20 1.4. Міжнародний фінансовий ринок та його роль у глобалізації економічних процесів 31 Розділ 2. Фінансовий ринок та динаміка його розвитку 35 2.1. Характеристика основних етапів розвитку фінансового ринку 35 2.2. Інфраструктура фінансового ринку 40 Розділ 3. Аналіз фінансового ринку України 54 3.1. Сучасний стан розвитку фондового ринку 54 3.2. Розвиток валютного ринку України 69 3.3. Тенденції розвитку кредитного ринку 76 Розділ 4. Перспективи покращення функціонування фінансового ринку 87 4.1. Розподіл повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку 87 4.2. Окремі проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку 94 Висновки 103 Список використаної літератури 107 ДОДАТКИ 111

Фінансовий ринок та його роль у ринковій економіці

Вступ.....................................................................................................................3
Розділ 1. Поняття фінансового ринку................................................................6
1.1. Сутність та функції фінансового ринку................................................6
1.2. Загальне поняття про фінансовий ринок.............................................16
1.3. Характеристика об єктів інфраструктури фінансового ринку..........20
1.4. Міжнародний фінансовий ринок та його роль у
глобалізації економічних процесів.......................................................31
Розділ 2. Фінансовий ринок та динаміка його розвитку.................................35
2.1. Характеристика основних етапів розвитку фінансового ринку ........35
2.2. Інфраструктура фінансового ринку......................................................40
2.3. Динаміка фінансового ринку.................................................................54
Розділ 3. Перспективи покращення функціонування фінансового ринку.....62
3.1. Розподіл повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку......62
3.2. Окремі проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку.........69
Висновки...............................................................................................................78
Список використаної літератури........................................................................82


Фінансовий ринок

Вступ................................................................................................................3
1. Сутність та функції фінансового ринку....................................................4
2. Характеристика об єктів інфраструктури фінансового ринку...............9
3. Динаміка розвитку фінансового ринку України.....................................11
Висновок..........................................................................................................15
Використана література..................................................................................16

Фінансовий ринок та його роль у ринковій економіці

Вступ / Розділ 1. Фінансовий ринок та його інфраструктура / 1.1. Загальне поняття про фінансовий ринок / 1.2. Характеристика об’єктів інфраструктури фінансового ринку / 1.3. Міжнародний фінансовий ринок та його роль у глобалізації економічних процесів / Розділ 2. Фінансовий ринок України та динаміка його розвитку / 2.1. Характеристика основних етапів розвитку фінансового ринку України / 2.2. Інфраструктура фінансового ринку України / 2.3. Динаміка фінансового ринку України / Розділ 3. Перспективи покращення функціонування фінансового ринку України / Висновки / Список використаної літератури

Фінансовий ринок

Вступ 3 1. Суб’єкти фінансового ринку та їх класифікація 4 2. Держава як суб’єкт фінансового ринку 7 3. Класифікація суб’єктів фінансового ринку за функціями 11 Висновки 25 Список використаної літератури 27 Додатки 31

Цільові фонди: суть та характеристика. Роль цільових фондів в забезпеченні суспільних потреб

Цільові фонди: суть та характеристика. Роль цільових фондів в забезпеченні суспільних потреб

Цільові фонди: суть та характеристика. Роль цільових фондів в забезпеченні суспільних потреб

Цільові фонди: суть та характеристика. Роль цільових фондів в забезпеченні суспільних потреб

Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи держави

Вступ 3 1. Фінансовий ринок та його роль в структурі фінансовій системі держави 5 1.1. Суть і функції фінансового ринку та його роль в структурі фінансової системи держави 5 1.2. Структура фінансового ринку 11 1.3. Характеристика основних інструментів фінансового ринку 14 2. Аналіз сучасного стану фінансового ринку України 18 2.1. Ринок цінних паперів 18 2.2. Страховий ринок 20 2.3. Кредитний ринок 23 2.4. Валютний ринок 26 2.5. Ринок золота 27 3. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України 29 3.1. Проблеми розвитку фінансового ринку України 29 3.2. Пропозиції щодо розвитку фінансового ринку України 35 Висновки 39 Список літератури 42 Додатки 44

Суть, структура і функції фінансового ринку

Вступ 3 1. Суть і функції фінансового ринку та його роль в структурі фінансової системи держави 3 2. Структура фінансового ринку 8 3. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України 10 Висновки 15 Список літератури 17

Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

Зміст Вступ 3 1. Фінансовий ринок як складова фінансової системи держави 5 1.1. Сутність і значення фінансового ринку 5 1.2. Структура та функції фінансового ринку 12 2. Функціонування фінансового ринку в Україні 17 2.1. Інфраструктура вітчизняного фінансового ринку 17 2.2. Кредитний ринок України 20 2.3. Становлення та розвиток національного фондового ринку 26 2.4. Функціонування валютного ринку в Україні 28 3. Проблеми та перспективи розвитку національного фінансового ринку 33 3.1. Шляхи підвищення ефективності вітчизняного фінансового ринку 33 3.2. Проблеми вдосконалення державного регулювання фінансового ринку в Україні 38 Висновки 44 Список використаної літератури 48 Метою даної роботи є визначення сутності, ролі та закономірностей формування фінансового ринку України в цілому та його складових, зокрема. Завдання полягає в з’ясуванні сутності фінансового ринку та його інфраструктури; дослідженні сучасного стану, динаміки, основних засад, тенденцій щодо формування інфраструктури національного фінансового ринку; узагальненні досліджень щодо побудови реально діючої моделі ефективного фінансового ринку. Об’єкт дослідження. Одним з найважливіших процесів в ринковій економіці є формування національного фінансового ринку як багатофункціональної системи, яка створює особливий механізм взаємодії суб’єктів господарювання з приводу акумулювання та перерозподілу фінансових ресурсів. Інфраструктура фінансового ринку – складова фінансової діяльності ринкової економіки, що створюється для обслуговування фінансового ринку і забезпечення його нормального функціонування. Ефективне функціонування будь-якого національного чи міжнародного фінансового ринку вимагає наявності відповідним чином розвиненої його інфраструктури. Предметом дослідження є теоретичні й практичні проблеми формування інфраструктури вітчизняного фінансового ринку.

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Вступ 3 Розділ 1. Економічна суть і поняття фінансового ринку 5 Розділ 2. Фінансовий ринок та динаміка його розвитку в Україні 13 Розділ 3. Перспективи покращення функціонування фінансового ринку 24 Висновки 30 Список використаної літератури 33 ДОДАТОК 36

Фінансовий ринок України

ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 6 1.1. Суть та структура фінансового ринку 6 1.2. Функції фінансового ринку 9 1.3. Учасники фінансового ринку 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 16 2.1. Стан та тенденції розвитку кредитного ринку 16 2.2. Фондовий ринок 20 2.3. Валютний ринок 24 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 27 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 Додаток А 41

Контрольна робота №19. Загальна характеристика економічної безпеки різнорівневих...

ВСТУП 3 1. Загальна характеристика економічної безпеки різнорівневих суб'єктів господарювання 4 2. Санація господарюючих суб'єктів 9 Задача 20 ВИСНОВКИ 22 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 23

Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці

Вступ 3 1. Поняття та сутність фінансового ринку 4 2. Функції фінансового ринку 6 3. Значення фінансового ринку 8 Висновок 11 Література 13

Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи держави

Вступ 3 1. Фінансовий ринок та його роль в структурі фінансовій системі держави 5 1.1. Суть і функції фінансового ринку та його роль в структурі фінансової системи держави 5 1.2. Структура фінансового ринку 11 2. Аналіз сучасного стану фінансового ринку України 15 2.1. Ринок цінних паперів 15 2.2. Страховий ринок 17 2.3. Кредитний ринок 20 2.4. Валютний ринок 23 2.5. Ринок золота 24 3. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України 26 Висновки 34 Список літератури 37