институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Бюджетування і перспективи його розвитку у контексті сучасних технологій фінансового планування.

Предмет: Фінанси
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Бюджетування і перспективи його розвитку у контексті сучасних технологій фінансового планування.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Фінансове планування на підприємстві

ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7 1.1. Суть та особливості фінансового планування на підприємстві 7 1.2. Бюджетування як сучасна форма фінансового планування 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ НА ВАТ “ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ” 30 2.1. Загальна характеристика підприємства 30 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства та перспектив його розвитку 31 2.3. Аналіз організації складання основних фінансових планів підприємства 45 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 60 3.1. Прогнозування зростання активів і пасивів та складання планового балансу корпорації 60 3.2. Вдосконалення організації бюджетування 68 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 82 ДОДАТКИ 88

Фінансове планування

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКУ 1.1. Сутність і значення фінансового планування на підприємствах 5 1.2. Основні завдання, методи та принципи фінансового планування 7 1.3. Місце фінансового планування в ринковій економіці 11 РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ПОРЯДОК ЙОГО СКЛАДАННЯ 2.1. Порядок розробки фінансового плану 15 2.2. Поточне фінансове планування як складова системи планування 18 2.3. Зміст і завдання оперативного фінансового планування (бюджетування) 21 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 30

Фінансове планування на підприємстві

РЕФЕРАТ 2 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи фінансового планування на підприємстві 7 1.1. Сутність та значення фінансового планування 7 1.2. Характеристика методів фінансового планування 14 1.3. Досвід фінансового планування в розвинутих країнах 29 Висновки по розділу 1 44 РОЗДІЛ 2. Аналіз системи фінансового планування на підприємстві 46 2.1. Оцінка системи стратегічного планування на підприємстві 46 2.2. Фінансове бюджетування як основа фінансового планування на підприємстві 53 2.3. Операційне бюджетування на підприємстві як складова системи планування 56 Висновки по розділу 2 60 РОЗДІЛ 3. Напрямки вдосконалення фінансового планування на підприємстві 63 3.1. Впровадження системи аналітичного супроводу виконання фінансових планів 63 3.2. Автоматизація фінансового планування на підприємстві 70 3.3. Аналіз існуючої системи фінансового контролю та напрямки її вдосконалення 83 Висновки по розділу 3 88 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 ДОДАТКИ 100

Бюджетування на підприємстві

Вступ 4 1. Теоретичні аспекти бюджетування на підприємстві 6 1.1 Поняття та необхідність бюджетування на підприємстві 6 1.2 Бюджетування як інструмент управління розвитком роботи підприємств 19 2. Оцінка процесу бюджетування на ЗАТ «Назва» 24 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 24 2.2 Оцінка фінансового планування та бюджетування на ЗАТ «Назва» 35 3. Розробка прогнозного бюджету на ЗАТ «Назва» 43 Висновки 55 Список використаної літератури 58 Додатки 62

Фінансове планування в туризмі та готельному господарстві

1. Кошторисне планування (бюджетування) як інструментарій фінансового планування 2 2. Нормативний метод фінансового планування 10 3. Планування "життєвого циклу" туристських та готельних послуг 15 Література 23

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ОСНОВІ БЮДЖЕТУВАННЯ

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність і зміст фінансового планування та прогнозування на підприємстві 6 1.1. Економічна необхідність та зміст фінансового планування та прогнозування на підприємстві 6 1.2. Фінансове планування на основі бюджетування 13 РОЗДІЛ 2. Особливості планування і прогнозування діяльності ВАТ "Ужгородський завод хлібопродуктів" 27 2.1. Особливості фінансового планування діяльності ВАТ "Ужгородський завод хлібопродуктів" 27 2.2. Аналіз планування асортименту та обсягу продукції 32 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення реформування системи фінансового планування і прогнозування на підприємстві 35 ВИСНОВКИ 42 Список використаної літератури 46

Фінансове планування на підприємстві

Вступ / 1. Сутність і роль планування та прогнозування як основної ланки управління підприємством / 2. Аналіз основних інструментів фінансового планування: 2.1. Розробка фінансового плану, 2.2. Суть і зміст платіжного календаря, порядок його розробки / 3. Напрямки вдосконалення фінансового планування у сучасних умовах / Висновки / Список використаної літератури / Додатки

Стратегічне фінансове планування на підприємствах

Вступ 3 1. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування та планування 6 1.1. Фінансова стратегія підприємств 6 1.2. Поточне фінансове планування 12 1.3 Оперативне фінансове планування (бюджетування) 16 2. Аналіз фінансового планування на ВАТ «назва» 23 2.1. Аналіз виробничої та фінансової діяльності підприємства 23 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ "назва" 28 2.3. Оцінка якості управління фінансами на підприємстві 37 3. Шляхи підвищення ефективності фінансового планування на підприємстві 39 3.1. Стратегічне планування в умовах визначеності фінансових можливостей підприємства 39 3.2 Методологічні основи фінансового планування на підприємствах 45 Висновки 50 Список використаної літератури 52 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «назва» 57

Фінансове планування в умовах ринку

Вступ 4 Розділ 1. Фінансова стратегія підприємств та методи фінансового планування 6 1.1. Фінансова стратегія підприємств 6 1.2. Зміст, завдання та методи фінансового планування 10 Розділ 2. Фінансове планування в умовах ринку 14 2.1. Зміст фінансового плану та порядок його складання 14 2.2.. Зміст і значення оперативного фінансового плану 19 Розділ 3. Фінансове планування і бюджетування у фірмі 24 Висновки 33 Список використаної літератури 35

Шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах

Зміст 1. Шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах 3 2. Приоритетні напрямки розвитку вітчизняного фінансового ринку 10 Задача 16 Задача 16 Література 17

Шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах

Зміст 1. Шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах 3 2. Приоритетні напрямки розвитку вітчизняного фінансового ринку 10 Задача 16 Задача 16 Література 17

Оперативне фінансове планування на туристичному підприємстві (бакалавр)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 7 1.1. Сутність оперативного фінансового планування 7 1.2. Значення, завдання та цілі фінансового планування 11 1.3. Методи оперативного фінасового планування 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „НАЗВА” 24 2.1. Загальна характеристика туристичної фірми ТОВ „Назва” 24 2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ „Назва” 31 2.3. Оперативне фінансове планування в туристичній фірмі „Назва” 42 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТУРИСТИЧНІЙ ФІРМІ “НАЗВА” 53 3.1. Пропозиції щодо покращення оперативного фінансового планування на туристичному підприємстві 53 3.2. Поліпшення механізму бюджетування ТОВ „Назва” 68 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 77 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 81 ДОДАТКИ 85

Бюджетування як форма оперативного контролінгу

Зміст 1. Бюджетування як форма оперативного контролінгу 2 1.1 Бюджетування як функція фінансового контролінгу 2 1.2 Принципи бюджетування 7 1.3 Способи бюджетування 8 1.4 Система бюджетів на підприємстві 11 2. Скласти систему бюджетів підприємства 16 Література 20

Бюджетування як форма оперативного контролінгу

Зміст 1. Бюджетування як форма оперативного контролінгу 2 1.1 Бюджетування як функція фінансового контролінгу 2 1.2 Принципи бюджетування 7 1.3 Способи бюджетування 8 1.4 Система бюджетів на підприємстві 11 2. Скласти систему бюджетів підприємства 16 Література 20

Планування діяльності підприємства

Вступ 3 1.Поняття та сутність планування діяльності підприємства 4 1.1. Види планів, стратегічне планування 4 1.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації в процесі планування 6 2. Планування матеріальних ресурсів та виробництва в умовах застосування інформаційних технологій 15 2.1 Планування обсягів продажів і виробництва 15 2.2 Планування потужностей та потреб у матеріалах 19 3. Фінансове планування на підприємстві 25 3.1 Загальні принципи фінансового планування 25 3.2 Рівні фінансового планування 27 Висновки 37 Література 39