институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Фінансові проблеми медичного страхування

Каталог пособий и учебных материалов | Финансы | Курсовая | Страниц: 32 | Год: 2004 | Размер: 35 кб. | Стоимость: 40 грн. | Смотреть | Купить

Фінансові проблеми медичного страхування

Вступ 3
1. Призначеня та необхідність медичного страхування 5
2. Аналіз досвіду зарубіжних країн в галузі медичного страхування 5
3. Медичне страхування як один з методів фінансування медицини 11
4. Проблеми в галузі охорони здоров’я в Україні , пов’язані з недостатнім фінансуванням 15
5.Фінансові проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні 19
Висновки 24
Література 27

Cмотрите также:
Перспективи розвитку медичного страхування в Україні

Вступ 3 1. Сутність і функції страхування в Україні 4 2. Сучасний стан медичного страхування в Україні 6 2.1. Запровадження загальнообов язкового державного соціального медичного страхування 6 2.2. Діяльність Ліги страхових організацій України у сфері медичного страхування 11 2.3. Досвід роботи Київського міського фонду медичного страхування 14 3. Наявні перспективи медичного страхування в Україні 16 3.1. Правове забезпечення 16 3.2. Основні принципи страхування 19 3.3. Фінансові перспективи 22 Висновки 24 Список літератури 27

Організація та фінансове забезпечення державного медичного страхування

Реферат ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 7 1.1. Економічна сутність медичного страхування 7 1.2. Види медичного страхування та їх характеристика 11 1.3. Економіко-правове регулювання медичного страхування 14 РОЗДІЛ 2. ДЖЕРЕЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 24 2.1. Аналіз показників страхового ринку України 24 2.2. Фактори, які визначають фінансування охорони здоров’я 29 2.3. Організація медичного страхування 34 2.4. Аналіз проведення медичного страхування компанією Оранта 50 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 57 3.1. Концептуальні засади загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні 57 3.2. Удосконалення державного регулювання страхової діяльності 63 3.3. Реформування системи охорони здоров’я на засадах медичного страхування 81 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89 ДОДАТКИ 95

Добровільне медичне страхування (ДМС)

ПЛАН ВСТУП.................................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ..............................................................5 1.1 Теоретичні засади медичного страхування............................................5 1.2 Поняття та природа добровільного медичного страхування.............9 1.3 Особливості договорів Добровільного медичного страхування.......12 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ.........................................................................................20 РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ....27 ВИСНОВКИ......................................................................................................................34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................................36

Економічна сутність страхової медицини

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ 5 1.1. Сутність медичного страхування 5 1.2. Форми та види медичного страхування 7 1.3. Суб'єкти медичного страхування в системі охорони здоров'я 11 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 21 2.1. Характеристика сучасного стану медичного страхування в Україні 21 2.2. Огляд програм медичного страхування 26 2.3. Побудова моделі обов’язкового медичного страхування 35 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

Медичне страхування

Вступ 3 1. Економічна необхідність медичного страхування. 3 2. Форми медичного страхування та їхні організаційні основи. 5 3. Оцінка сучасного стану медичного страхування в Україні та шляхи його поліпшення. 11 Висновки 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15

Фонд медичного страхування України, його органи в областях і районах. Управління Фондом медичного страхування

Вступ 3 1. Досвід роботи Київського міського фонду медичного страхування 4 2. Загальнодержавні аспекти формування та функціонування Фонду медичного страхування України 6 Висновки 11 Список літератури 13

Медичне страхування

Вступ 3 1. Сутність медичного страхування 4 2. Особливості організації медичного страхування в Україні та зарубіжних країнах 11 Висновок 20 Список використаної літератури 21

Економічна сутність страхової медицини

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ 6 1.1. Основні принципи організації обов’язкового медичного страхування 6 1.2. Добровільне медичне страхування та його взаємодія з обов’язковим 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОСВІДУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 16 2.1. Страхова медицина в зарубіжних країнах 16 2.2. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах 18 РОЗДІЛ 3. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 27 3.1. Проблеми та стан розвитку страхової медицини в Україні 27 3.2. Перспективи роботи Фонду обов'язкового медичного страхування 34 3.3. Перспективи бюджетно-страхової моделі медицини України 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

Медичне страхування в Україні, сучасний стан та перспективи розвитку

Вступ 4 1. Обов’язкове медичне страхування 5 2. Добровільне медичне страхування 10 3. Стан медичного страхування в Україні 17 Висновки 20 Список використаної літератури 21 Метою даної роботи є формування навичок та вмінь розкриття змісту питання. Завданням роботи є розкриття змісту та форм медичного страхування. Актуальність роботи зумовлена незадовільним станом медичного страхування в Україні. Об'єктом медичного страхування є життя і здоров'я громадян. Мета його проведення полягає в забезпеченні громадянам у разі виникнення страхового випадку можливості одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансування профілактичних заходів. В роботі проведено аналіз можливих форм медичного страхування, стан медичного страхування в Україні та сформульовано висновки. При написанні роботи було використано матеріали таких авторів, як: Бідний В.Г., Залєтов О.М., Турбина К.Е. та інших.

Сутність і завдання медичного страхування

Зміст: 1. Сутність і завдання медичного страхування 3 2. Форми медичного страхування 8 Висновки 15 Список використаної літератури 17