институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Тема: Розвиток комунікативних умінь учнів через вміння аргументувати і відстоювати свою думку та здатність до діалогу

Каталог пособий и учебных материалов | Педагогика | Доклад | Страниц: 6 | Год: 2012 | Размер: 100 кб. | Стоимость: 25 грн. | Смотреть | Купить

Розвиток комунікативних умінь учнів через вміння аргументувати і відстоювати свою думку та здатність до діалогу

Розвиток комунікативних умінь учнів через вміння аргументувати і відстоювати свою думку та здатність до діалогу

За допомогою іноземної мови людина прилучається до світової культурної спадщини, до сучасних процесів духовного розвитку іншої нації.
Актуальним сьогодні є питання оволодіння найменшими громадянами України літературними нормами не лише державної української мови, але й найпоширеніших мов світу, до яких зокрема відноситься англійська. Успішне розв'язання цієї проблеми багато в чому залежить від мовленнєвої куль¬тури вчителів іноземних мов шкільних закладів.
Cмотрите также:
Етапи формування та розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках іноземної мови

Вступ 3 Розділ 1. Поняття комунікативних вмінь та їх сутність 6 1.1. Комунікативні уміння в процесі вивчення іноземної мови 6 1.2. Основні вимоги до комунікативних умінь та навичок спілкування іноземною мовою у середній школі 14 Розділ 2. Етапи формування та розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках іноземної мови 18 2.1. Методи діагностики та розвитку комунікативної компетентності учнів 18 2.2. Розвиток комунікативної компетентності учнів на уроці 29 2.3. Розвиток комунікативної компетентності учнів засобами мистецтва 42 Розділ 3. Методи розвитку умінь та навичок комунікативної компетенції учнів на уроці іноземної мови 55 Висновки 64 Список використаних джерел 67

Теорія і практика психотренінгу. Формування комунікативних умінь і навичок

Зміст 1. Характеристика тренингової групи 2 2. Сценарій тренингового заняття 2 2.1 Тема тренінгу 2 2.2. Мета й завдання заняття 3 2.3. Кількісний і якісний склад групи тривалість тренінгу 3 3. Сценарій тренінгу 3 3.1. Введення 3 3.2. Знайомство 4 3.3. Очікування учасників 4 3.4. Прийняття правил роботи групи 5 3.5. Етап оцінки рівня інформованності 5 3.6. Інформаційний блок і придбання практичних навичок 6 3.7. Підведення підсумків роботи групи 18 Список використаної літератури 19 Пропонований тренінг сприяє оволодінню прийомами ефективного спілкування через ігрові компоненти й техніку активного слухання. Тренінг спрямований на формування комунікативних умінь і навичок і розрахований на найрізноманітнішу вікову й поло-рольову аудиторію. Сформувати й удосконалити наявні комунікативні навички можуть всі бажаючі. У тренинговому занятті брали участь - 12 чоловік, 8 дівчин і 4 юнаки, у віці 19-20 років, студенти ВНЗу. Тема: Формування комунікативних умінь і навичок Ціль тренінгу - Сформувати комунікативні вміння й навички. Загальний час заняття - 6 годин.

Виховання учнів шляхом участі в шкільних справах.

1. Виховання учнів шляхом участі в шкільних справах. 2. Проведення корекційного ігрового заняття з дітьми раннього дошкільного віку, спрямоване на розвиток мовлення і вміння спілкуватися. Література

Формування умінь і навичок самостійної роботи учнів з книгою на уроках математики

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ У ПРОБЛЕМІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 6 1.1 ЗНАЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ 6 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ПРОВАДЖЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ 15 2.1 ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 15 2.2 ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 18 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26

Шляхи аналізу художнього твору

Вступ 3 1.Методологічні засади вивчення художнього твору в шкільному курсі літератури 6 1.1. Філософські основи аналізу художнього твору 6 1.2. Психолого-педагогічні передумови навчання літературного аналізу 9 1.3. Методичні основи навчання на уроках літератури 13 2. Теоретико-методична модель вироблення в учнів умінь аналізувати художні твори 20 2.1. Технології навчання аналізу художнього твору 20 2.2. Аналіз художнього твору» (на основі аналізу оповідання Марка Вовчка «Два сини») 23 2.3. Формування в учнів умінь аналізу прозового твору (основна і старша школи) 26 2.4. Особливості навчання аналізу творів різного літературного роду й виду 30 Висновки 37 Література 40

Винахідництво, як об’єкт психологічних досліджень

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Історико-методологічний аналіз психолого-педагогічних досліджень винахідницької діяльності учнів 5 1.2. Психологічний аналіз винахідництва 12 1.3. Визначення поняття винаходу та його ознаки 14 1.4. Творчість винахідництва і чинники, що впливають на нього 17 РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ВИНАХІДНИЦТВА 21 2.1. Психолого-педагогічні умови розвитку винахідництва 21 2.2. Технологія навчання дошкільняіт прийомам розв’язання технічних задач, що формують уміння винахідництва 22 2.3. Розвиток винахідництва в учнів початкової школи 24 РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ НАВЧАННІ КОНСТУЮВАННЮ (практична частина) 26 3.1. Організація дослідження 26 3.2. Результати експерименту 29 ВИСНОВОК 33 Список використаної літератури 35

аудит завдання

Завдання. Який вид висновку повинен обрати аудитор за умови існування причин, що не дають можливості сформулювати думку щодо стану обліку та звітності підприємства в цілому? Обґрунтувати свою думку. Скласти такий вид висновку.

Методика логопедичного впливу при дислалії

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичне обгрунтування дислалії 5 1.1 Поняття дислалії 5 1.2 Форми дислалії 8 1.2.1 Функціональна дислалія 8 1.2.2 Механічні дислалії та їх причини 11 1.2.3 Акустико-фонематична дислалія 13 1.2.4 Артикуляторно-фонематична дислалія 14 1.2.5 Артикуляторно-фонетична дислалія 15 1.3 Рівні порушеної вимови 16 Розідл 2. Методика логопедичного впливу при дислалії 20 2.1 Мета та етапи логопедичного впливу 20 2.1.1 Підготовчий етап 21 2.1.2 Другий етап формування первинних вимовних умінь і навичок 25 2.1.3 Третій етап формування комунікативних умінь і навичок 28 Висновок 29 Використана література 30 Додаток 1 35

Методика логопедичного впливу при дислалії

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичне обгрунтування дислалії 5 1.1 Поняття дислалії 5 1.2 Форми дислалії 8 1.2.1 Функціональна дислалія 8 1.2.2 Механічні дислалії та їх причини 11 1.2.3 Акустико-фонематична дислалія 13 1.2.4 Артикуляторно-фонематична дислалія 14 1.2.5 Артикуляторно-фонетична дислалія 15 1.3 Рівні порушеної вимови 16 Розідл 2. Методика логопедичного впливу при дислалії 20 2.1 Мета та етапи логопедичного впливу 20 2.1.1 Підготовчий етап 21 2.1.2 Другий етап формування первинних вимовних умінь і навичок 25 2.1.3 Третій етап формування комунікативних умінь і навичок 28 Висновок 29 Використана література 30 Додаток 1 35

Розвиток музичних здібностей в учнів початкових класів

Вступ. Розділ І Розвиток музичних здібностей в учнів початкових класів. 1.1. Творча активність молодших школярів на уроках музики. 1.2 Погляди Василя Сухомлинського на музичне виховання молодших школярів. Розділ ІІ. Методичні дослідження розвитку музичних здібностей учнів початкових класів. 2.1. Музичні ігри. 2.2. Методика музичного виховання учнів початкових класів. Список використаної літератури