институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Виконання зобов’язань

Каталог пособий и учебных материалов | Гражданское право | Контрольная | Страниц: 22 | Год: 2006 | Размер: 25 кб. | Стоимость: 45 грн. | Смотреть | Купить

Виконання зобов’язань

План:
1. Загальна характеристика виконання зобов’язань 4
1.1. Поняття виконання зобов’язань 4
1.2. Суб’єкти виконання зобов’язань 6
1.3 .Місце виконання зобов’язань 10
1.4.Термін виконання зобов’язань 11
1.5. Предмет виконання зобов’язань 12
1.6. Спосіб виконання зобов’язань 14
2. Колізії у сфері забезпечення виконання зобов’язань 16
Список використаної літератури: 22
Cмотрите также:
Способи забезпечення виконання зобов язань

Вступ...................................................................................................................3
Розділ 1. Юридична природа забезпечення способів
виконання зобов язань.......................................................................5
1.1. Поняття та особливості способів забезпечення
виконання зобов язань...........................................................................5
1.2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов язань..........11
Розділ 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов язань..................20
2.1. Зобов язально-правові способи забезпечення виконання
зобов язань (неустойка, завдаток, порука, гарантія).........................20
2.2. Речово-правові способи забезпечення виконання
зобов язань (застава, притримання).....................................................45
Висновки.............................................................................................................71
Список використаної літератури......................................................................76
Рецензія................................................................................................................81
Відгук викладача.................................................................................................82
Резюме на іноземній мові...................................................................................84


Способи забезпечення виконання зобов’язань (за цивільним законодавством) в Україні та зарубіжних країнах

ВСТУП 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 4 1.1. ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПІДСТАВИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ 4 1.2. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ТА ТОРГОВОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 10 2. АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 20 2.1. ЗОБОВ ЯЗАЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ ЯЗАНЬ 20 2.2. РЕЧОВО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ ЯЗАНЬ 29 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

1. Загальні умови виконання зобов’язань 3 2. Строки (терміни) та місце виконання зобов’язань 7 3. Виконання за грошовим зобов’язанням 10 Використана література: 13

Способи забезпечення виконання зобов’язань

Вступ 1. Загальна характеристика заходів забезпечення виконання зобов'язань 4 2. Поняття та види неустойки 6 3. Інші заходи забезпечення виконання зобов'язань 9 Висновок 20 Список використаної літератури 21

Зобов’язальне право

Зміст Вступ 3 1 Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин 5 1.1 Склад зобов’язання 5 1.2 Класифікація зобов’язань 10 2. Договірні зобов’язання 12 2.1 Договір у цивільному праві 12 2.2 Система договорів в цивільному праві. Господарський (підприємницький) договір 16 3 Недоговірні зобов’язання 22 3.1 Зобов’язання, що виникають зі створення небезпеки при порушенні довкілля 23 3.2 Зобов’язаня із заподіяння шкоди 25 3.3 Зобов’язання із рятування колективного і державного майна 28 4 Виконання зобов’язань згідно чинного законодавства та ЦК України 29 5 Способи забезпечення виконання зобов’язань 34 Загальні висновки 37 Використана література 38

Способи забезпечення зобов’язань

Вступ 2 1. Способи забезпечення виконання зобов’язань 3 2. Зобов’язально-правові способи забезпечення виконання зобов’язань 5 3. Речові способи забезпечення виконання зобов’язань 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18

Зміст договору та умови його дійсності

ВСТУП 2 1. РОЗВИТОК ПРАВА І СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ 3 2. РЕАЛЬНІ (РЕЧОВІ) СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 6 3. ПЕРСОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 8 4. КОМПЕНСАЦІЯ ІНТЕРЕСУ КРЕДИТОРА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 11 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

Зобов’язальне право. Основні положення

Вступ 4 Розділ І. Поняття зобов’язання. 6 1.1. Історичний розвиток поняття зобов’язання. 6 1.2. Поняття зобов’язання в сучасній науці. 8 1.3. Система цивільних зобов’язань 12 Розділ ІІ. Підстави виникнення зобов'язань 16 2.1. Загальне уявлення про підстави виникнення цивільних прав та обов'язків 16 2.2. Договори та інші правочини як підстави виникнення зобов'язань 20 2.3. Створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності як підстави виникнення зобов'язань 21 2.4. Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі як підстава виникнення зобов'язань 21 2.5. Адміністративні акти як підстави виникнення зобов'язань 24 2.6. Інші юридичні факти як підстави виникнення зобов'язань 25 Розділ ІІІ. Деякі проблеми, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по договору оренди земельної частки (паю) 29 Висновки 35 Перелік використаної літератури 37

Неустойка як спосіб забезпечення цивільних зобов’язань

Вступ 2 Розділ І. Неустойка як цивільно-правовий інститут 5 1.1 Історичний розвиток інституту неустойки в цивільному праві 5 1.2. Цивільно-правові види забезпечення виконання зобов’язання 8 1.3 Поняття, правова природа та функції неустойки 10 1.4 Правове регулювання неустойки за Цивільним кодексом України 13 Розділ ІІ. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання 20 2.1 Місце неустойки серед способів забезпечення виконання зобов’язань та її правове регулювання 20 2.2 Класифікація неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язань 23 2.3 Способи визначення розміру неустойки 26 2.4 Забезпечення неустойкою кількісних та якісних показників виконання договірних зобов’язань 29 2.5 Загальні положення про стягнення неустойки як форми цивільно-правової відповідальності 30 Висновки 31 Список використаних джерел 33

Облік зобов’язань

Вступ 3 Розділ 1. Визначення зобов'язань та характеристика їх видів 4 1.1. Визначення та визнання зобов’язань 4 1.2. Класифікація зобов’язань 7 1.3. Поняття та види собівартості 11 Розділ 2. Облік забезпечення зобов'язань 13 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 13 2.2. Облік виплат відпусток працівникам підприємства 15 2.3. Облік додаткового пенсійного забезпечення 19 2.4. Облік виконання гарантійних зобов’язань та інших забезпечень інших витрат 20 Розділ 3. Облік довгострокових зобов’язань 23 3.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 23 3.2. Відстрочені податкові зобов'язання 25 3.3. Інші довгострокові зобов'язання 27 Розділ 4. Облік поточних зобов’язань підприємства 30 4.1. Облік короткострокових кредитів банків 30 4.2. Облік кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 33 4.3. Облік розрахунків з допомогою векселів 35 4.4. Облік розрахунків з бюджетом 36 4.5. Облік розрахунків із заробітної плати та зі страхування 40 Розділ 5. Облік доходів майбутніх періодів 48 Висновки 50 Список літератури 52 Додатки 54