институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Учасники виконання судових рішень

Каталог пособий и учебных материалов | Новое | Универсальная | Страниц: 91 | Год: 2010 | Размер: 70 кб. | Стоимость: 40 грн. | Смотреть | Купить

Учасники виконання судових рішень

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Загальна характеристика інституту виконання судових 7
рішень 7
1.1. Правова регламентація інституту виконання судових рішень 7
1.2. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій
держави 12
Розділ 2. Учасники виконання судових рішень 20
2.1. Правовий статус державного виконавця 20
2.2. Сторони у виконавчому провадженні 24
2.3. Участь прокурора у виконавчому провадженні 30
2.4. Інші учасники у виконавчому провадженні 46
Розділ 3. Виконання судових рішень у цивільних та господарських справах 52
3.1. Відкриття виконавчого провадження 52
3.2. Порядок виконання судових рішень: добровільне та примусове 59
3.3. Виконання рішень іноземних судів та арбітражів 74
Висновки 81
Джерела та література 87
Cмотрите также:
Учасники виконання судових рішень

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика інституту виконання судових 7 рішень 7 1.1. Правова регламентація інституту виконання судових рішень 7 1.2. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави 12 Розділ 2. Учасники виконання судових рішень 20 2.1. Правовий статус державного виконавця 20 2.2. Сторони у виконавчому провадженні 24 2.3. Участь прокурора у виконавчому провадженні 30 2.4. Інші учасники у виконавчому провадженні 46 Розділ 3. Виконання судових рішень у цивільних та господарських справах 52 3.1. Відкриття виконавчого провадження 52 3.2. Порядок виконання судових рішень: добровільне та примусове 59 3.3. Виконання рішень іноземних судів та арбітражів 74 Висновки 81 Джерела та література 87

Звернення судових рішень до виконання

Вступ 3 1. Актуальні питання виконання судових рішень в адміністративному судочинстві 4 2. Шляхи удосконалення механізму виконання судових рішень в адміністративному судочинстві 9 Висновок 14 Література: 15

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Вступ. 1 1. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 3 2. ПІДСТАВИ ВИКОНАННЯ ТА ВИКОНАВЧІ ДОКУМЕНТИ 4 Висновок 10 Використана література: 10

Стадія перегляду судових рішень в порядку виключного провадження

Вступ 3 1. Поняття, значення і загальні правила стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. 5 2. Характеристика стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 14 2.1. Завдання стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. 14 2.2. Учасники стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. 18 2.3. Процесуальні засоби стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. 20 2.4. Етапи стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. 27 2.5. Кінцеві рішення стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. 32 Висновки 34 Література 36

Поняття і види судових доказів

1. Поняття і види судових доказів. 3 Пояснення сторін і третіх осіб 3 Показання свідків 3 Письмові докази 4 Речові докази 4 Висновки експертів 5 2. Негайне виконання судових рішень. Відстрочка та розстрочка виконання 9 Задача 11 Література 14

Основи права

1. Правова норма, її елементи 2. Захист права власності. Закон України “Про власність” 3. Уступка вимоги та перевід боргу. Відповідальність за порушення зобов’язань 4. Дисциплінарні стягнення, порядок їх накладення та зняття 5. Касаційне оскарження судових рішень. Оскарження судових рішень в порядку нагляду. Вступ рішення в законну силу. Виконання рішень суду 6. Правове регулювання банкрутства

Повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру

1. ПРАВОВА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 2 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 5 2. РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ПРОКУРОРА З НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

Перегляд судових рішень у касаційному порядку

Зміст 1. Поняття і значення касаційного перегляду судових рішень 3 2. Порядок подання касаційної скарги або касаційного подання 4 3. Порядок касаційного перегляду судових рішень 6 Перелік використаних джерел 15

Виключний порядок провадження в кримінальному процесі

Вступ 4 1. Загальна характеристика стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 7 1.1. Суть та завдання стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 7 1.2. Характерні риси стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 16 2. Підстави для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 22 2.1.Нововиявленні обставини як підстава для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 22 2.2. Неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення як підстава для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження 25 Висновки 37 Список використаної літератури: 39 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних проблем перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження, вироблення пропозицій щодо наступного вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України та практики його застосування. Об’єктом дослідження є теоретичний та практичний аспекти відносин, які складаються при перегляді судових рішень в порядку виняткового провадження, а також процесуальна форма його застосування Предметом дослідження є норми чинного кримінально-процесуального законодавства України, які регламентують питання перегляду судових рішень в порядку виняткового провадження, практика їх застосування, теоретичні дослідження в цій галузі.

Оскарження судових рішень в цивільному процесі

Вступ 3 1.Історико-правовий аспект виникнення і розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 6 2. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих країн 10 3. Правова природа апеляційного провадження в цивільному процесі та право на апеляційне оскарження 21 4. Підстави для перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції 29 Висновки 35 Список літератури 37