институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: "Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання"

Каталог пособий и учебных материалов | Разное | Универсальная | Страниц: 43 | Год: 2010 | Размер: 44 кб. | Стоимость: 40 грн. | Смотреть | Купить

"Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання"

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Характеристика й особливості амортизації 5
1.1. Механізм відтворення основних засобів 5
1.2. Види та норми амортизації та їх характеристика 11
Розділ 2. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання 15
2.1. Методи розрахунку амортизації основних фондів 15
2.2. Практичні проблеми управління відтворенням основних фондів на підприємстві 26
Висновок 39
Список використаної літератури 43
Cмотрите также:
Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства в ринкових умовах господарювання

1. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу підприємства в ринкових умовах господарювання 0 2. Проектування систем управління потенціалом підприємства 0 Список використаної літератури 0

Аудит в ринкових умовах господарювання.

1.Мета та завдання аудиту. 2.Аудит в ринкових умовах господарювання. 3.Аудит необоротних активів. ЛІТЕРАТУРА

Аудит в ринкових умовах господарювання.

1.Мета та завдання аудиту. 2.Аудит в ринкових умовах господарювання. 3.Аудит необоротних активів. ЛІТЕРАТУРА

Амортизаційний фонд, його формування і шляхи використання

Вступ 3 1. Поняття амортизації 5 1.1. Процес амортизації 5 1.2. Різноманітність трактування поняття амортизації 6 2. Фонд амортизації і відтворення в умовах розширення ринкових відносин 12 2.1. Проблеми амортизаційної політики у Радянський період 12 2.2. Сучасні проблеми амортизації в ринкових відносинах 15 3. Амортизаційна політика держави і стабілізація податкового законодавства 19 Висновки 22 Список використаної літератури 23

Амортизаційна політика компанії (на прикладі ринку цінних паперів України)

Вступ 3 1. Теоретичні основи формування амортизаційної політики 7 1.1. Теоретичні аспекти амортизації та зносу 7 1.2. Проблеми амортизаційної політики в умовах переходу до ринкових відносин 15 1.3. Відображення амортизації основних засобів та нематеріальних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку 20 2. Амортизаційна політика підприємства як джерело інвестицій 22 2.1. Особливості розвитку зовнішнього середовища формування амортизаційної політики підприємств в Україні 22 2.2. Підприємство на ринку цінних паперів 28 2.3. Цінні папери в портфелі банку, загальні принципи їх оцінки та обліку 31 3. Удосконалення інструментарію розробки амортизаційної політики підприємств 37 Висновки 39 Література 42-43 Метою роботи є узагальнення теоретичних та методологічних положень і засад удосконалення використання амортизаційної політики як інструменту державного регулювання економіки, як складової частини фінансового менеджменту підприємств і джерела фінансування реальних інвестицій, а також розробка методичних засад формування амортизаційної політики підприємств і моделей її оптимізації. Об’єктом дослідження є амортизаційна політика як складова частина державного регулювання економіки та системи управління підприємством. Предмет дослідження - система взаємозв’язків амортизаційної політики з фінансовим менеджментом підприємств, роль амортизаційної політики як інструменту стимулювання інвестицій в основні засоби, процеси розробки та оптимізації амортизаційної політики підприємств.

Валютно-фінансова політика в ринкових умовах

Вступ. 3 1. Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. 6 2. Аналіз ефективності валютно-фінансової політики в Україні. 14 - Валютно-курсова політика. 14 - Фінансово кредитна політика. 18 - Митно-податкова політика. 23 3. Методи активізації та покращення стану валютно- 29 фінансової політики в Україні. 29 Висновок. 36 Література. 37

Цінова політика підприємства в ринкових умовах

ЗМІСТ стор. Вступ 3 1 Вихідні дані 5 2 Теоретичний розділ Цінова політика підприємства в ринкових умовах 11 3 Операційний аналіз і оцінка можливих напрямків розвитку підприємства 16 3.1 Аналіз структури сукупних витрат машинобудівного підпри-ємства 16 3.2 Базові показники фінансового менеджменту 18 3.3 Операційний внутрішній аналіз 20 3.4 Регулювання економічної рентабельності і розподіл прибутку 30 4 Розроблення і обґрунтування фінансової стратегії підприємства матричним методом 33 4.1 Основні показники фінансової стратегії підприємства 33 4.2 Оцінка перспектив розвитку підприємства матричним мето-дом 35 Висновок 38 Список використаної літератури 40

Нові форми власності господарювання переходу аптечної мережі на госпрозрахункову систему

ВСТУП 3 1. Форми власності господарювання 6 2. Комерційний розрахунок як метод господарювання 7 3. Становлення фармацевтики України як галузі в сучасних ринкових умовах 11 ВИСНОВОК 19 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 20

Цінова політика підприємства в ринкових умовах

Цінова політика підприємства в ринкових умовах

Цінова політика підприємства в ринкових умовах

Цінова політика підприємства в ринкових умовах