институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Обов’язкове та добровільне медичне страхування

Каталог пособий и учебных материалов | Страхование | Контрольная | Страниц: 21 | Год: 2010 | Размер: 22 кб. | Стоимость: 40 грн. | Смотреть | Купить

Обов’язкове та добровільне медичне страхування

Вступ 3
1. Добровільне медичне страхування 4
2. Обов’язкове медичне страхування 7
3. Права і обов’язки суб’єктів страхування 17
Висновки 19
Література 21
Cмотрите также:
Чому країни ЄС надають перевагу прямому оподаткуванню як механізму збирання коштів на медичну допомогу

Вступ 3 1. Обов’язкове медичне страхування 3 2. Добровільне медичне страхування 11 Висновки 12 Література 16

ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ

Вступ 2 1. Класифікація видів обов’язкового страхування 3 2. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків 7 3. Обов’язкове медичне страхування 9 Висновок 12 Список використаної літератури 13

Законодавче визначення видів та форм страхування в Україні

1. ВСТУП 3 2. ФОРМИ ТА ВИДИ СТРАХУВАННЯ 5 2.1. Обов”язкове страхування 5 2.2. Добровільне страхування 10 4. ВИСНОВКИ 16 5. ЛІТЕРАТУРА 19

Медичне страхування в Україні, сучасний стан та перспективи розвитку

Вступ 4 1. Обов’язкове медичне страхування 5 2. Добровільне медичне страхування 10 3. Стан медичного страхування в Україні 17 Висновки 20 Список використаної літератури 21 Метою даної роботи є формування навичок та вмінь розкриття змісту питання. Завданням роботи є розкриття змісту та форм медичного страхування. Актуальність роботи зумовлена незадовільним станом медичного страхування в Україні. Об'єктом медичного страхування є життя і здоров'я громадян. Мета його проведення полягає в забезпеченні громадянам у разі виникнення страхового випадку можливості одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансування профілактичних заходів. В роботі проведено аналіз можливих форм медичного страхування, стан медичного страхування в Україні та сформульовано висновки. При написанні роботи було використано матеріали таких авторів, як: Бідний В.Г., Залєтов О.М., Турбина К.Е. та інших.

Законодавче визначення видів та форм страхування в Україні

ВСТУП 3 Страхування – економічна категорія 3 Юридична специфіка страхування 3 ФОРМИ ТА ВИДИ СТРАХУВАННЯ 4 Обов”язкове страхування 5 Майнове страхування 7 Особисте страхування пасажирів та водіїв 8 Страхування певних категорій осіб 9 Добровільне страхування 9 Страхування майна 10 Морське страхування 11 Страхування домашнього майна 11 Страхування транспортних засобів 12 Страхування будівель, що належать громадянам 13 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 14 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 20

Страхування майна, яке належить громадянам

Вступ 3 1. Сутність та структура майнового страхування 4 2. Обов’язкове страхування майна 4 3. Добровільне страхування домашнього майна громадян 6 4. Умови страхування 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14

Економічна сутність страхової медицини

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ 6 1.1. Основні принципи організації обов’язкового медичного страхування 6 1.2. Добровільне медичне страхування та його взаємодія з обов’язковим 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОСВІДУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 16 2.1. Страхова медицина в зарубіжних країнах 16 2.2. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах 18 РОЗДІЛ 3. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 27 3.1. Проблеми та стан розвитку страхової медицини в Україні 27 3.2. Перспективи роботи Фонду обов'язкового медичного страхування 34 3.3. Перспективи бюджетно-страхової моделі медицини України 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

Страхування від нещасних випадків

Вступ 3 1. Необхідність і значення страхування від нещасних випадків 4 2. Обов’язкове страхування від нещасних випадків в Україні. Особливості та характеристика окремих видів страхування. 6 3. Добровільне індивідуальне і колективне страхування від нещасних випадків 10 Висновок 18 Список використаної літератури 19

Контрольна робота з страхування

ЗМІСТ 1. Страховик, його місце та роль в здійсненні страхування 3 2. Медичне страхування 5 3. Обов’язкове недержавне страхування, його види, на кого поширюється. Проблеми і форми контролю 9 4. Власні засоби страхової компанії, їх використання 13 5. Відповідальність за першим ризиком 15 Література 19

Договори добровільного страхування

Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика договорів добровільного страхування 5 1.1. Поняття та форма договору добровільного страхування (предмет) 5 1.2. Види договорів добровільного страхування 7 2. Правове регулювання догорів добровільного страхування 13 2.1. Зміст договору добровільного страхування 13 2.2.Сторони у договорі добровільного страхування (включити права та обов`язки сторін) 19 2.3. Припинення та недійсність договору добровільного страхування 21 3. Договори добровільного страхування в зарубіжних країнах 25 3.1. Іноземний досвід системи добровільного медичного страхування 25 3.2. Добровільне медичне страхування в Росії 28 Висновки 31 Список використаних джерел 33