институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Тема: Генріх Белль Подорожній, коли прийдеш у спа

Каталог пособий и учебных материалов | Литература | Универсальная | Страниц: 2 | Год: 2010 | Размер: 6 кб. | Стоимость: 1 смс | Смотреть | Скачать

Генріх Белль Подорожній, коли прийдеш у спа

Генріх Белль Подорожній, коли прийдеш у спа
Cмотрите также:
Продовження твору Подорожній коли ти прийдеш у СПА

Продовження твору Подорожній коли ти прийдеш у СПА

Економіко-математичні концепції А.Курно, Г. Госсена, С. Джевонса

Зміст Вступ 3 1. Антуан Курно 4 2. Герман Генріх Госсен 9 3. Стенлі Джевонс 11 Висновки 15 Список використаних джерел 16

Література Норвегії

1. Література Норвегії 3 2. Генріх Ібсен – великий норвезький драматург 6 3. П’єса Г. Ібсена “Ляльковий дім” 9 Використана література 14

Види та форми подорожніх листів, їх призначення й використання в обліку

Вступ 3 1. Поняття подорожного листа 4 2. Заповнення подорожнього листа до його видачі водієві 6 3. Використання подорожнього листа в обліку 11 Висновок 17 Література 18 Додаток – Подорожній лист службового легкового автомобіля 19

Основи бізнесу та підприємництва

1. Права, обов’язки та відповідальність підприємця 2 2. Методологія та стадії розробки бізнес-плану 6 Задача 12 У якому випадку підприємець отримає більший прибуток, коли підприємцем у справу вкладено 5 000 гривень: 12 1. В галузі переробної промисловості, де прибутковість капіталовкладень дорівнює 25%, чи в галузі вирощування томатів, де прибутковість капіталовкладень -15%; 12 2. У виробництві хлібобулочних виробів при використанні сучасної міні - пекарні " Смак " або при використанні традиційного обладнання ; 12 3. При високих чи при низьких цінах на продукцію підприємця ; 12 4. Коли капітал вкладений , у виробництво обертається 2 рази на рік чи коли капітал обертається 3 рази на рік. 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

Контрольна робота з логіки

1. Визначеність та послідовність думки. Закон тотожності та його значення для законотворчості та законозастосування. 3 2. Доказовість міркувань. Закон достатньої підстави та його роль у попередженні та розслідуванні злочинів. 7 3. Задачі 10 1. Дати аналіз дефініції (визначити, чи правильна вона, коли ні - то яке правило порушено): "Контрабанда - переміщення товарів через державний кордон без сплати мита".2. Дати аналіз поділу (визначити, чи є він правильним, коли ні - то яке правило порушено): "Злочини поділяються на умисні, неумисні, тяжкі та злочини неповнолітніх". 3. Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): "Усі злочини вчиняються через необачність". Записати судження, протилежне даному. 4. Формалізувати судження: "Коли особа порушує норму, що містить кримінально-правову заборону, вона вступає у кримінально-правові відношення з державою". 5. Встановити дотримання основних принципів правильного мислення у міркуванні: 6. За допомогою таблиць істинності визначити, че е логічним законом така формула: (А V В) (В V А) = А В . Література 17

Контрольна робота українська мова

1 .Запишіть слова фонетичною транскрипцією. 3 2.Запишіть слова фонетичною транскрипцією і визначте, коли звучить [й], а коли [і]. 3 3.Запишіть слова фонетичною транскрипцією. 4 4.Запишіть слова фонетичною транскрипцією. 5 5.Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Поясніть (письмово) відомі вам явища регресивної асиміляції приголосних. 5 ІІ.Створити текст для читання з усіма випадками асиміляції приголосних (30-слів). 7 III. Написати есе (формат А4, 1-5 сторінок). Тема «Українська мова і сьогодення». 7 ЛІТЕРАТУРА 11

Європейська цивілізація і особистість

Зміст І рівень 4 1. Що таке стереотип 4 2. Що таке маргинальність 5 3. Що таке глобалізація 5 4. Що таке культура 6 5. Що таке цивілізація 6 6. Що таке раціоналізм 7 7. Що таке націоналізм 8 8. Що таке шовінізм 9 9. Що таке патріотизм 9 10. Що таке імперія Карла Великого 10 11. Що таке «Священна Римська імперія германської нації»? 10 12. Коли виникло християнство 11 13. Коли Європа стала християнською 12 14. Коли в Європі народжується капіталізм 13 15. Коли виникло протестантство 13 16. Коли в Європі виникає і зникає кріпосне право 14 17. Коли в українських землях запроваджується та скасовується кріпосне право 15 18. Коли виникає ідея «Москва – Третій Рим» 15 19. Коли виникає гуманізм 15 20. Коли в Росії починає розвиватися капіталізм 16 ІІ рівень 16 21. В чому полягає концепція О.Шпенглера 16 22. В чому полягає концепція М.Данилевського 17 23. В чому полягає концепція М.Вебера 17 24. В чому полягає концепція С.Хантінгтона 18 25. В чому полягає т.зв. «буферне становище» України 19 26. Яке значення для Євпропи мала хизма 19 27. Яке значення для Європи мали хрестові походи 19 28. Яке значення для європейської особистості мала доба Відродження 20 29. Яке значення для України мала Брестська унія 21 30. В чому полягають основні особилвості протестанства 21 31. З якимим країнами, як і чому в різні часи була пов’язана доля України 22 32. В чому сутність поглядів слов’янофілів 24 33. В чому суть поглядів західників 25 34. Коли і у зв’язку з чим формується уявлення про занепад європейської цивілізації 25 35. Як ви оцінюєте діяльність Петра І 25 36. Як на європейську особистість вплинула релігія 26 37. Як вплинули на долю України поділи Польщі 27 38. Як вплинула на Європу Велика Французька буржуазна революція 28 39. Як вплинули на самосвідомість європейської людини І та ІІ світові війни 29 40. Як вплинула на долю України Люблінська унія 29 ІІІ рівень 32 41. Чому шовінізм та націоналізм вважають негативними явищами, а патріотизм – позитивним 32 42. Як впливає на формування нації еміграція 33 43. Визначте основні етапи формування російської державності 34 44. Визначте основні етапи формування української державності 34 45. В який історичний період на Вашу думку, можна говорити про існування європейської цивілізації? Чому? 37 46. В чому полягають плюси та мінуси маргінального становища 37 47. які основні проблеми у зв’язку з людиною розглядала європейська філософія 38 48. Які цінності на Вашу думку, є базовими для європейської особистості 39 49. На вашу думку, розвиток Європи відбувався за моделлю Давньої Греці чи Давнього Риму 41 50. На вашу думку, чи є українська особистість європейською. 41

Контрольна робота № 1. Варіант № 15. Є ділянка землі і дві стратегії її використання. Перша стратегія полягає в тому, аби засіяти ділянку яровою пшеницею, а друга озимою (з можливістю пересіву весною). У природи є також дві стратегії і : - коли сильні морози настають після випадання снігу, а - до випадання, що призводить до загибелі озимини.

Варіант № 15. Є ділянка землі і дві стратегії її використання. Перша стратегія полягає в тому, аби засіяти ділянку яровою пшеницею, а друга озимою (з можливістю пересіву весною). У природи є також дві стратегії і : - коли сильні морози настають після випадання снігу, а - до випадання, що призводить до загибелі озимини. Виграшем у цій грі є дохід, отриманий від реалізації урожаю в тис. грн.. Перед фермером постає задача: коли і яку висівати пшеницю, якщо матриця його виграшів має вигляд: 5 6 10 2