институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Тема: Чи потрібні зараз Дон Кіхоти

Каталог пособий и учебных материалов | Украинский язык | Универсальная | Страниц: 2 | Год: 2010 | Размер: 5 кб. | Стоимость: 1 смс | Смотреть | Скачать

Чи потрібні зараз Дон Кіхоти

Твір роздум "Чи потрібні зараз Дон Кіхоти"
Cмотрите также:
Ідейні передумови виникнення партій, що зараз діють в Україні

1. Ідейні передумови виникнення партій, що зараз діють в Україні 3 2.Криза розриву між економічно розвиненими і відсталими країнами 8 3. Вчення просвітників про суспільство і державу 12 Список використаної літератури 16

Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"

Чи потрібні лицарі? Тези до вивчення роману Вальтера Скотта "Айвенго"

Актуальні і перспективні проблеми харчових технологій борошна

Вступ 2 1. Споживчі властивості борошна 3 2. Хімічний склад борошна 4 3. Продукти потрібні для приготування тіста 8 4. Технологія приготування страв з борошна 9 Висновки 15 Література 17

Кейс 1 завдання

Дон Дюбаз працював в компанії «Maybrooke Manufacturing» з моменту її заснування в 1964 році. За час роботи в фірмі він отримав чотири винагороди за відмінну якість роботи. Останній раз він отримав винагороду з премією в 5000$ приблизно 3 роки назад. Однак в останні 18 місяців відносини Дона з колегами стали натягнутими. Він ніколи не був говірливим, але зараз вимагав від колег триматися подалі від його робочого місця. Дон дав зрозуміти, що пропадають інструменти і він хоче цьому запобігти. Погіршилася і якість його роботи. Приблизно рік тому вироблені ним генератори оцінювалися як повністю бездефектні. Це було правилом. Зараз під час виробничого контролю виявилося, що його вироби вимагають переробки у трьох випадках із 100. Від нульового браку він перейшов до 3% брака. У колег брак складав в основному 1,5%. Поведінка Дона стала предметом субординованості в організації. Добрий працівник перетворився на середняка. 1. Щоб ви зробили на місці менеджера? 2. Що могло бути причиною зміни поведінки Дона? Серед них можна назвати наступні: 3. Прокоментуйте кожну із своїх оцінок

Реабілітаційні заклади та центри України

1. Основні умови для реабілітаційних закладів, що стосовно житла. 2 Будинки-інтернати 2 Житловий стандарт 2 2. Для чого потрібні реабілітаційні центри ? 5 3.Реабілітаційні заклади та центри України. 7 Література: 13

Стратегічний менеджмент

1. Характеристика стратегічної одиниці бізнесу 3 2. Стратегії фокусування, першопрохідця та синергізму 5 3. Умови реалізації стратегії: структура та система управління 10 Задача 15 Група експертів провела аналіз критеріїв стратегічної сили підприємства та отримала такі оцінки. Необхідно побудувати вектор рекомендованої стратегії у системі координат SPACE і пояснити, які дії керівництва потрібні для реалізації обраної стратегії. Список використаної літератури 18

Слова іншомовного походження в офіційно-діловому стилі

План Вступ 3 1. Офіційно-діловий стиль і його функції в мові 4 2. Особливості офіційно-ділового стилю 6 3. Лексика іншомовного походження в офіційно-діловому стилі 7 4. Іншомовні слова в українській мові. Чи потрібні вони? 11 Висновки 18 Література 19

Засоби навчання в економічній освіті

Засоби навчання в економічній освіті Рівень А. 2. Назвіть, які методики активного навчання Вам відомі? Рівень В. 1. Як виявилась педагогічна майстерність А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського у вирішенні педагогічних задач? Рівень С. 3. Вчитель починає урок: «Діти! Зараз Вам буде дуже цікаво...» Прокоментуйте початок цього уроку. Список використаної літератури

Контрольна з макроекономіки

1. Чи можна вважати, що при наявності бюджетного дефіциту економіки країни співвідношення попиту і пропозиції знаходиться в стані рівноваги. 2.Зараз біьшість промислово розвинутих країн мають дефіцитні. Державні бюджети. Звідси слідує, що у світі закономірним є нерівноважний стан національних господарств. Але в багатьох країнах високі темпи економічного росту, що теоретично можливо тільки при наявності загальноі рівноваги. Як пояснити це явище? Література

Розробка політики управління позиковим капіталом у контексті антикризового управління торговельного підприємства

Вступ 3 І. Теоретичні засади управління позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.1. Економічна сутність та види позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.2. Методичні підходи до оцінки сутності залучення та використання позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні формули) 13 1.3. Методика аналізу та планування позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні блок схеми послідовності) 20 ІІ. Дослідження практики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.1. Аналіз динаміки та структури позикового капіталу на торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.2. Оцінка сутності управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 28 ІІІ. Розробка політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства як засобу запобігання його банкрутства 40 3.1. Етапи обгрунтування основних етапів політики управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 40 3.2. Розробка політики управління позиковим капіталом позиковим капіталом торговельного підприємства на плановий період у контексті антикризового управління торгівельним підприємством 42 3.3. Оцінка ефективності розробки політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” з позиції запобігання його банкрутства 44 4. Електронне програмне забезпечення (які програми, як їх використовувати) 49 Висновок 52 Литература 57 Додаток 1. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 61 Додаток 2. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 64 Додаток 3. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 67 Додаток 4. Дані про випуск облігацій ТОВ “АЛО” 71-75 Об’єктом дослідження роботи є процес управління позиковим капіталом в підприємствах роздрібної торгівлі. Предметом дослідження є методичні підходи до формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі на прикладі ТОВ “АЛО” в сучасних умовах. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних і закордонних учених з досліджуваної проблеми