институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Хто з мудрим спілкується, той сам стає мудрим

Каталог пособий и учебных материалов | Украинский язык | Универсальная | Страниц: 2 | Год: 2010 | Размер: 4 кб. | Стоимость: 1 смс | Смотреть | Скачать

Хто з мудрим спілкується, той сам стає мудрим

Тема: твір на тему: «Хто з мудрим спілкується, той сам стає мудрим»
Предмет: українська мова
Вид: твір
Cмотрите также:
твір на тему: хто з мудрим спілкується той сам стає мудрим

Тема: твір на тему: хто з мудрим спілкується той сам стає мудрим Предмет: Українська мова Вид: Твір

Хто злий той нерозумний Він може бути кмітливим хитрим навіть дотепним але мудрим він не буде

Хто злий той нерозумний Він може бути кмітливим хитрим навіть дотепним але мудрим він не буде

Вчення і доля Сократа

Вступ 1. Етапи формування грецької античної філософії 2. Мудрець, що не вважав себе мудрим 3. “Сократівський” методВисновок

Екологія

1. Причини забруднення і виснаження земель на Україні 3 2. Види екологічних зв'язків 7 Література 9 1. Національний План дій з гігієни довкілля на 2000 - 2005 роки.// Схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1556 2. Биотические факторы среды, их виды и влияние на живые организмы.// Общественный экологический Internet-проект EcoLife, http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd 3. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році. Міністерство екології і природних ресурсів України, 2001. 4. Рожен О. Екофренія-3, або трактат про те, як з кожним роком зменшується кількість гумусу в черноземах, ростуть площі підтоплених земель і все товстішою стає „Червона книга України”.//Дзеркало тижня № 9 (384) Субота, 8 - 15 Березня 2002 року

Бар’єри спілкування

Вступ 3 1. МОРАЛЬНІ БАР'ЄРИ СПІЛКУВАННЯ 4 2. ПСИХОЛОГІЧНІ БАР'ЄРИ СПІЛКУВАННЯ 8 Висновки 14 Література 15 Вступ Люди, як правило, починають спілкуватися з якогось приводу. При цьому їхні дії пов'язані з предметом спілкування, який визначає його сутність, дає змогу визначити його спрямованість. Існує, наприклад, спілкування інтимне, професійне, ділове та ін. Але не завжди спілкування відбувається нормально, не завжди люди розуміють одне одного, хоч і розмовляють однією мовою. Між ними нібито виникають певні бар’єри, які заважають їм спілкуватися. Природу виникнення цих бар’єрів можна розглядати як з моральної, так і з психологічної точки зору. Між людьми розпочинаються непорозуміння або через розбіжності їх моральних орієнтирів, моральних цінностей, або через психологічні особливості, точніше, психологічні недосконалості людського індивіда. В даній роботі будуть розглянуті ці бар’єри, які мають загальну назву "бар’єри спілкування". Висновки Бар'єри спілкування – це психологічні стани, в яких людина відчуває неадекватну пасивність, що перешкоджає спілкуванню. Вони можуть виникати як у зв’язку з емоційним станом тих, хто спілкується, а також у зв’язку з нерозумінням смислу висловлювань. Бар’єри спілкування можна підрозділити на бар’єри моральні та психологічні. Вони пов'язані з упередженістю та помилковою мотивацією людини. Психологічні бар’єри значним чином залежать від психологічних особливостей сприйняття людини людиною. У реальному спілкуванні бар'єри присутні у виді незалежних механізмів, що дані людині для захисту, але їхня дійсна природа людині не відома. Процеси взаєморозуміння залежать від моральних і психологічних установок особистості до певних ідей або до того, хто їх передає. Якщо ці установки позитивні, то процес сприймання відбувається успішно, у противному разі з’являються знову ж таки бар’єри.

Радіація на службі людини

Вступ 3 1. Ядерна фізика в хімії 4 2. Ядерна фізика в археології 5 3. Ядерна фізика в медицині 7 4. Ядерна фізика в геології 9 Висновки 13 Список літератури 13 Вступ Ядерна фізика – порівняно молода наука, але темпи її розвитку настільки високі, що вже сьогодні досягнення фізиків-ядерників вражають своєю масштабністю. Завдяки ядерній фізиці промисловість озброїлася атомними електростанціями і реакторами для опріснення води й отримання трансуранових елементів. Крім того, були винайдені джерела γ- випромінювання для дефектоскопії, активаційний аналіз для експрес-визначення домішок у сплавах, вугіллі тощо. Величезне значення мають ізотопні джерела струму і тепла. їх застосовують для енергопостачання важкодоступних районів і автоматичних станцій (наприклад, метеорологічних або супутників Землі). Джерела γ-випромінювання застосовуються для автоматизації різних операцій (наприклад, вимірювання щільності середовища, товщини вугільного шару і т. ін.). У сільському господарстві знайшли застосування установки для опромінення овочів і фруктів з метою вберегти їх від гниття й цвілі. Крім того, розроблені способи виведення нових сортів рослин шляхом генетичних трансмутацій. Неоціненною є допомога ядерної фізики в геології, медицині, біології і багатьох інших областях знань завдяки тому, що за її допомогою можна одержувати неймовірно точні й швидкі результати. Однак чорнобильська катастрофа поставила під сумнів ідею використання ядерної енергії як оптимальної альтернативи природним джерелам енергії Крім того, з кожним роком чимраз гострішою стає проблема поховання ядерних відходів, а ядерна зброя дотепер залишається одним із найнебезпечніших видів озброєння. Техногенні катастрофи, які останнім часом почастішали, висунули перед ученими нове завдання – навчитися використовувати ядерну фізику, максимально убезпечивши навколишнє середовище й людину від можливих негативних наслідків. Висновки Таким чином, явище радіоактивності широко використовується в галузях народного господарства. Особливого поширення для людей його використання знайшло в області медицини, де жодне серйозне лікування не обходиться сьогодні без рентгена. Крім цього, завдяки випромінюванню наука отримала надійний інструмент практичного підтвердження багатьох теорій, які потребували якісного та кількісного аналізу. На жаль, використання радіоактивності також пов’язане і з шкідливістю дії радіоактивного опромінювання на людину, що стає джерелом для неї підвищеної небезпеки та впливає на подальше його розповсюдження та розвиток.

Сенситивні етапи розвитку творчої обдарованості

Вступ 3 1. ТВОРЧА ОБДАРОВАНІСТЬ І СЕНСИТИВНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 5 1.1. ПОНЯТТЯ ОБДАРОВАНОСТІ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 5 1.2. СЕНСИТИВНІ ПЕРІОДИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 9 1.3. КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ІНДИКАТОР ОБДАРОВАНОСТІ 13 1.4. ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНІСТІ ВІД ВІКОВИХ (СЕНСИТИВНИХ) ПЕРІОДІВ 15 2. ТВОРЧО ОБДАРОВАНІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ 18 2.1. ТЕСТИ КРЕАТИВНОСТІ Е.П. ТОРРЕНСА 18 2.2. ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТІВ КРЕАТИВНОСТІ Е.П.ТОРРЕНСА 23 2.2.1. Означення об’єкту дослідження 23 2.2.2. Визначення проблеми і формування гіпотези дослідження 23 2.2.3. Опис і хід дослідження. 24 2.2.4. Аналіз результатів 24 3.2.5. Інтерпретація результатів і висновки 27 Висновки 28 Література 29-30 Надана робота робить спробу систематизувати та узагальнити знання з цієї тематики. Об’єктом дослідження моєї курсової роботи є явище творчої обдарованості дітей молодшого шкільного віку. Предметом роботи стає степінь розвитку їх обдарованості у різні сенситивні періоди. Під час проведення дослідження були використані результати практичного вивчення творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку на базі 2-х і 3-х класів середньої школи.

Філософія Середньовіччя

Вступ 3 1. Місце філософії в духовному житті Середньовіччя. Вихідні ідеї західної та східної патристики. 4 2. Схоластика: теорія „подвійної істини”. Провідні напрями: номіналізм та реалізм. 10 Висновки 17 Література 18 Вступ На зламі IV ст. нашої ери Римська імперія почала втрачати свою колишню могутність через загострення соціальної напруги і класову боротьбу. Повстання рабів, а також навала варварів призвели до того, що в V столітті Римська імперія остаточно розпадається. Разом з розпадом останньої рухнув рабовласницький лад, на розвалинах якого виникло нове, феодальне суспільство. Відбулася зміна греко-римської культури – феодальною культурою, світоглядною основою якої стало християнство. Все це знайшло відображення і в суспільній свідомості, зокрема у філософії. Остання стає служанкою богослов’я, а філософи стають, як правило, апологетами (захисниками) християнства. Філософія Середньовіччя, маючи пояснення всіх питань буття через особу Бога, пройшла тривалий шлях розвитку. Саме суперечливість догматичних принципів схоластики в кінцевому підсумку сприяв пробудженню суспільної свідомості в епоху Відродження. Дослідження філософської спадщини схоластів має теоретичну цінність для розуміння культурного розвитку людства, пропонуючи для дослідження різноманітні зразки умовиводів, на які була багата середньовічна думка.

Мікроекономіка практична робота

Блок 1 3 Об'єктом мікроекономічного аналізу виступає підприємство, що виробляє певний продукт (блок 1) та здійснює ринкову діяльність (блок 2, 3). Сукупні постійні втрати (FC) підприємства складають 30 гривень. Сукупні змінні витрати (VC) визначаються рівнянням VC = Q3- 8*Q2+ 20* Q, де Q - обсяг виробленої продукції. Блок 1 1. (2 бал) Обчислити значення витрат (ТС, АТС, AVC, AFC, MC) для Q, що змінюється від 0 до 10. Результати представити в табличній формі, значення витрат округлити до цілих. 2. (2 бал) Проілюструвати динаміку витрат графічно (АТС, AVC, AFC, MC). Позначити характерні фази, проаналізувати зміни в динаміці витрат. Блок 2 5 3. За умови, що підприємство діє на ринку досконалої конкуренції в короткостроковому періоді, дати характеристику успішності його діяльності за оптимального обсягу продажу продукції, якщо на ринку склалася ціна 9 грн.; 45 грн. (дві ситуації). Відповідь обґрунтувати розрахунками прибутку (збитків). Блок 3 7 4. За умови, що підприємство стає монополістом на ринку, побудувати графічно його модель: використовуючи дані щодо його витрат, виконати побудову ліній витрат (АТС, AVC, MC) та лінії попиту на продукцію підприємства, що визначається рівнянням QD = 7 - 0,1*Р. Визначити за допомогою розрахунків і проілюструвати графічно оптимальний обсяг продажу продукції монополіста, його прибуток (збитки), прокоментувати отримані результати. 5. Дати змістовну порівняльну характеристику можливості оптимізації ринкових рішень та ефективності підприємства за умов досконалої конкуренції та монополії. Список використаної літератури 11

Спільне підприємництво

Вступ 3 1. Збирання та вивчення інформаційних даних про іноземного партнера 5 2. Вплив національних культур партнерів на діяльність спільного підприємства 10 3. Обґрунтуйте своє рішення щодо наступної ситуації (Вітання. Вас перевели на посаду Директора заводу дочірнього підприємства компанії “Бліц Бестері” (ББ) яке знаходиться в Альбатронії. ББ – найкрупніший виробник карбюраторів для машин в усьому світі. А Альбатронія має показники низького доходу на душу населення (п’ята країна з кінця переліку). Впродовж вашого першого візиту на завод ви шоковані тим що більшість працівників – це дуже молоді тінейджери які працюють з небезпечними хімічними елементами (наприклад босоногі діти по 12 годин на добу штовхають контейнери по полу на якому розлиті хімікати). Ви обіцяєте що терміново виправите цю ситуацію. Того ж дня вам стає відомо що ББ не порушує ні політику компанії ні закони Альбатронії. Ви розмірковуєте над впровадженням стандартів по охороні робочого місця наприклад таких як в США де саме і знаходиться Головний Офіс компанії ББ. Крім того ви бажаєте запровадити можливості освіти через Інтернет для тих дітей які працюють на заводі тому що вони кинули школу. Чи погодитеся Ви працювати на зазначеній посаді? Які заходи повинні бути запроваджені щодо зміни ситуації що склалася? За допомогою яких методів міжнародного менеджменту ситуація може бути вирішена?) 16 Висновки 18 Література 20