институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Тема: Операційний менеджмент задачі

Каталог пособий и учебных материалов | Менеджмент операционный | Задача | Страниц: 14 | Год: 2009 | Размер: 39 кб. | Стоимость: 90 грн. | Смотреть | Купить

Операційний менеджмент задачі

Варіант 5.
ЗАДАЧА 1.
Побудувати сітьовий графік та розрахувати його параметри аналітичним, табличним та матричним способами.
Вихідні дані для розрахунків наведені у табл. 1.
Таблиця 1
Код роботи Код попередніх робіт відповідно до варіанту Тривалість робіт відповідно до варіанту, днів
Варіант 5 Варіант 5
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х -
А
А
Б
Б
Б
В
В
В
Г
Д
Е
К,Л
З
И
Ж
М,Н
О,П
Р
С,Т
У,Ф 7
2
5
2
10
3
7
6
9
8
11
9
10
7
9
4
8
5
10
6
4

ЗАДАЧА 2.

Обстеження ринку показало зміну попиту на конкретний виріб. Керівництво підприємства вирішило змінити ціну. Використовуючи дані, наведені у табл. 2, необхідно:
1. Обґрунтувати доцільність діяльності підприємства за допомогою визначення точки беззбитковості продукції та представити результати розрахунку графічно,
2. Визначити який фінансовий результат отримає підприємство при базовому обсязі виробництва і реалізації продукції,
3. Визначити який фінансовий результат отримає підприємство при базовому обсязі виробництва і реалізації продукції, якщо воно змінить ціну,
4. Оцінити вигідність зміни ціни на продукцію, якщо підприємство працює в умовах інфляції,
5. Прорахувати та обґрунтувати що очікує підприємство у випадку, коли воно залишить незмінною ціну продажу виробів в умовах інфляції,
6. Визначити при якому обсязі виробництва і реалізації продукції підприємство в умовах інфляції отримає базовий прибуток (результат розрахунку п.2), якщо воно змінить ціну продажу продукції.
Таблиця 2
Показники Варіант 5
1. Обсяг виробництва і реалізації продукції, шт. 6750
2. Ціна 1 виробу, грн. 26
3. Змінні витрати на 1 виріб, грн. 18
4. Постійні витрати, тис. грн. 47.3
5. Інфляція, % 4
6. Зміна ціни, %:
- збільшення
- зменшення
5
-
ЗАДАЧА 3.

На підприємстві виготовляється складна продукція, яка складається з декількох деталей. Для того, щоб продукція була вироблена вчасно, необхідно визначити розміри партій, які повинні відповідати потребам в деталях на один або декілька періодів.
Визначити якими будуть загальні витрати та розміри партій при використанні методів “партія за партією” (Lot-For-Lot – L4L), економічного розміру замовлення (Economic Order Quantity – EOQ), найменших загальних витрат (Least Total Cost – LTC) та найменших питомих витрат (Least Unit Cost – LUC) та вибрати оптимальний розмір партії (для якого загальні витрати будуть мінімальними).
Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 3.
Таблиця 3
Варіант
Чиста потреба в деталях по тижням, од.
Витрати на пусконалагоджувальні роботи, грн. Тижневі витрати на зберігання 1 виробу, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 20 10 30 15 30 20 10 30 15 20 105 0.20
Література
Cмотрите также:
Операційний менеджмент

1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту 3 2. Загальний менеджмент якості (TQM) 9 3. Вдосконалення організації процеса виробництва товару або послуг (на прикладі ресторану будь-якого в м. Києві) 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23

Операційний менеджмент

Зміст: 1. Операційний менеджмент як система 3 2. Показники результативності функціонування операційних систем 17 Завдання 3 27 Список використаної літератури 31

Операційний менеджмент

1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту 3 2. Загальний менеджмент якості (TQM) 6 3. Використовуючи дані звіту підприємства, проаналізуйте показники використання виробничої потужності цього підприємства та запропонуйте шляхи їх поліпшення 12 Список використаної літератури 19

Контрольна робота операційний менеджмент

1. Операційний менеджмент як система 3 2. Показники результативності функціонування операційних систем 7 3. На прикладі підприємства з випуску товарів визначте норму виробничого запасу за видами матеріальних ресурсів 9 Література 18

Операційний менеджмент заповнити таблицю

Термін Визначення Автор Джерело 1.Операційний менеджмент 2.Операційна система 3.Операційний цикл 4.Гнучкість 5.Диспетчеризація 6. Соціальна підготовка виробництва 7.Прийом 8.Міжцехова кооперація 9.Норма часу на обслуговування 10. Час перерв у роботі 11.Ремонтне господарство 12.Індивідуальний метод організації ремонту 13. Маятникова система організації 14.Попереджувальний запас 15. Вибірковий контроль

Операційний менеджмент

1.Тактика операційної системи 3 2.Операційний менеджмент круїзного туризму 6 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 10 Список літератури: 12

Операційний менеджмент

1. Задачі нормування в операційних системах(на прикладі банківських систем) 3 2. Особливості операційного менеджменту в організації зеленого туризму 6 Список використаних джерел 12

Предмет: операційний менеджмент. Вид роботи: Контрольна робота

1.Задачі нормування в операційних системах 3 2.Особливості операційного менеджменту в організації зеленого туризму 10 Список літератури……………………………………………………………….15

Операційний менеджмент контрольна

Скласти таблицю термінів Термін Визначення Автор Джерело 1.Операційний менеджмент 2.Переробна підсистема 3.Спеціалізація 4.Оперативне управління виробництвом 5.Асортиментна політика 6. Виробниче освоєння 7.Організація праці 8.Робоче місце 9.Нормованне завдання 10. Нормований робочий час 11.Капітальний ремонт 12.Секційний метод організації ремонту 13.Склади. 14.Поточний запас 15. Ціна якості

Операційний менеджмент промислового туризму

Операційний менеджмент промислового туризму 3 Висновок 10 Література 11