институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами

Каталог пособий и учебных материалов | Бухгалтерский учет | Диплом | Страниц: 112 | Год: 2009 | Размер: 1175 кб. | Стоимость: 250 грн. | Смотреть | Купить

Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Основи побудови обліку грошових коштів в системі управління активами підприємства 6
1.1. Поняття та економічна сутність грошових коштів як об’єктів обліку та аналізу 6
1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу грошових коштів підприємства 14
РОЗДІЛ 2. Облік грошових коштів підприємства 22
2.1. Документування обліку грошових коштів підприємства 22
2.2. Облік грошових коштів на синтетичних та аналітичних рахунках 30
2.2.1. Облік грошових коштів в касі 30
2.2.2. Облік грошових коштів на рахунках банку 40
2.2.3. Облік інших грошових коштів 46
2.3. Характеристика Звіту про рух грошових коштів 51
2.4. Особливості обліку грошових коштів підприємства в умовах використання комп'ютерної техніки 57
РОЗДІЛ 3. Методика аналізу грошових коштів підприємства 63
3.1. Система показників, інформаційна база та основні методи аналізу грошових коштів підприємства 63
3.2. Аналіз руху грошових коштів підприємства за видами діяльності 68
3.3. Аналіз оборотності грошових коштів підприємства 81
ВИСНОВКИ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90
ДОДАТКИ 96
Cмотрите также:
Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами підприємства + ДОПОВІДЬ + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Вступ 3 Розділ 1.Загальна побудова обліку грошових коштів 5 1.1.Сутність грошових коштів як економічної категорії та об’єкту обліку 5 1.2.Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку грошових коштів 16 Розділ 2. Бухгалтерський облік грошових коштів 24 2.1. Первинний облік грошових коштів 24 2.2. Облік готівкових коштів 30 2.3. Облік безготівкових коштів 33 2.4. Облік грошових документів 42 2.5. Інвентаризація грошових коштів та відображення її результатів в обліку 48 Розділ 3. Аналіз грошових коштів 51 3.1. Мета завдання та методи аналізу грошових коштів 51 3.2. Аналіз структури і динаміки грошових коштів підприємства 63 3.3. Аналіз грошових потоків на основі Звіту про рух грошових коштів 68 Висновки 71 Список використаних джерел 73 Додатки 78

Облік і аналіз грошових активів в системі управління підприємством

Вступ 4 1. Основи побудови обліку грошових активів підприємства в сучасних умовах господарювання 7 1.1. Економічна сутність грошових активів підприємства 7 1.2. Склад та класифікація грошових активів підприємства 10 1.3. Огляд нормативних документів та спеціальної літератури з обліку грошових активів 13 2. Бухгалтерський облік грошових активів підприємства 18 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 18 2.2. Облік касових операцій на підприємстві 22 2.2. Облік операцій на розрахунковому рахунку в банку 31 3. Аналіз грошових активів підприємства 44 3.1. Система показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу 44 3.2. Аналіз структури та динаміки грошових активів підприємства 58 3.3. Оцінка ефективності управління грошовими активами та аналіз звіту про рух грошових коштів 62 Висновки 67 Література 72 Додатки 75

Облік грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства

Вступ 3 1. Сутність та класифікація грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства 5 2. Економічно-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 10 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 22 4. Облік грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві 27 5. Документальне оформлення грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій. Складання звітності про рух грошових коштів 50 6. Облік грошових коштів і короткострокових інвестицій в умовах застосування інформаційних технологій 54 Висновки і пропозиції 58 Список використаних джерел 62 Додатки 65

Облік грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства

Вступ 3 1. Сутність та класифікація грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій у системі фінансового менеджменту підприємства 5 2. Економічно-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 10 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 22 4. Облік грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві 27 5. Документальне оформлення грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій. Складання звітності про рух грошових коштів 50 6. Облік грошових коштів і короткострокових інвестицій в умовах застосування інформаційних технологій 54 Висновки і пропозиції 58 Список використаних джерел 62 Додатки 65

Аналіз управління грошовими активами підприємства "БМВ-Імпекс"

План Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи управління грошовими активами.........................5 1.1. Управління грошовими потоками підприємства................................5 1.2. Аналіз руху грошових коштів.............................................................14 Розділ 2. Аналіз управління грошовими активами підприємства "БМВ-Імпекс"........................................................................................................20 2.1. Організаційна характеристика підприємства....................................20 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства...........................................22 2.3. Аналіз руху грошових активів............................................................26 Розділ 3. Шляхи покращення управління грошовими активами підприємства.........................................................................................................29 Висновки................................................................................................................34 Список використаної літератури.........................................................................37 Додатки

Облік грошових коштів в зарубіжних країнах

Вступ 3 1. Основи побудови обліку грошових коштів 5 1.1. Сутність грошових коштів як об’єкту обліку 5 1.2. Класифікація грошових коштів 8 1.3.Аналіз спеціальної та нормативної літератури з питань обліку грошових коштів 12 2. Бухгалтерський облік грошових коштів в зарубіжних країнах 14 2.1. Первинний облік операцій з грошовими коштами 14 2.2. Організація аналітичного та синтетичного обліку грошових коштів в зарубіжних країнах 16 2.3. Порівняльна характеристика обліку грошових коштів в зарубіжних країнах 19 Висновки 26 Список використаної літератури. 28 Додатки 30

Організація обліку грошових коштів на підприємстві

Зміст Вступ 3 Розділ 1. . Теоретичні основи обліку грошових коштів 5 1.1 Поняття грошових коштів та їх еквівалентів 5 1.2 Законодавчо - нормативна база, що регулює облік грошових коштів 11 Розділ 2. Організація обліку грошових коштів на підприємстві 15 2.1 Облік грошових коштів в касі підприємства 15 2.2 Облік грошових коштів на поточних рахунках підприємства 28 2.3 Облік інших грошових коштів 35 Висновки 37 Список використаних джерел..................................................................................42

Облік грошових коштів

Зміст Стор. Вступ 3 1. Організаційна основа та поняття грошових коштів 6 1.1. Техніко – економічна характеристика П.П.Ф. “Дарія” 6 1.2. Економічна сутність поняття грошових коштів 11 1.3. Нормативна база, що регулює питання обліку й аудиту грошових коштів 13 1. Економічна сутність обліку та аудиту грошових коштів 22 1.1. Облік грошових коштів на рахунках у банку 22 1.2. Касові операції в системі обліку грошових коштів 58 1.3. Сутність та завдання аудиту грошових коштів 73 1.4. Джерела інформації для аудиту грошових коштів 75 1. Методика проведення аудиту грошових коштів 79 1.1. Внутрішній аудит грошових коштів 79 1.2. Методика проведення аудиту коштів у касі 84 1.3. Методика проведення аудиту банківських операцій 91 1. Аудиторський висновок 95 1.1. Документальне оформленя проведення аудиту грошових коштів на П.П.Ф. “Дарія” 95 1.1. Шляхи покращення якості проведення обліку й аудиту грошових коштів 109 Висновок 111 Список використаних джерел 113 Додатки 118

Облік виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства

Вступ 3 1.Економічна сутність та значення обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 5 2.Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 9 3.Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 12 4.Документування операцій на підприємстві 14 5.Синтетичний та аналітичний облік операцій обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 19 6.Відображення операцій у звітності підприємства обліку виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства 42 7.Удосконалення обліку 45 Висновки 52 Список літератури 54 Додатки 58

Облік і контроль грошових коштів

Зміст Зміст 2 ВСТУП 3 1.Теоретичні основи обліку і контролю грошових коштів 6 1.1Економічна сутність грошових коштів. 6 1.2 Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю грошових коштів. 16 1.3. Організаційно-економічна характеристика господарства КСП "Зоряне" 22 2.Облік і контроль грошових коштів 29 2.1. Завдання обліку і його організація. 29 2.2. Облік і контроль надходження грошових коштів. 39 2.3.Облік і контроль використання грошових коштів. 51 ВИСНОВКИ 71 Список використаної літератури: 75 Додатки 78