институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Тема: Спільне підприємництво

Каталог пособий и учебных материалов | Разное | Курсовая | Страниц: 20 | Год: 2010 | Размер: 51 кб. | Стоимость: 40 грн. | Смотреть | Купить

Спільне підприємництво

Вступ 3
1. Збирання та вивчення інформаційних даних про іноземного партнера 5
2. Вплив національних культур партнерів на діяльність спільного підприємства 10
3. Обґрунтуйте своє рішення щодо наступної ситуації (Вітання. Вас перевели на посаду Директора заводу дочірнього підприємства компанії “Бліц Бестері” (ББ) яке знаходиться в Альбатронії. ББ – найкрупніший виробник карбюраторів для машин в усьому світі. А Альбатронія має показники низького доходу на душу населення (п’ята країна з кінця переліку). Впродовж вашого першого візиту на завод ви шоковані тим що більшість працівників – це дуже молоді тінейджери які працюють з небезпечними хімічними елементами (наприклад босоногі діти по 12 годин на добу штовхають контейнери по полу на якому розлиті хімікати). Ви обіцяєте що терміново виправите цю ситуацію. Того ж дня вам стає відомо що ББ не порушує ні політику компанії ні закони Альбатронії. Ви розмірковуєте над впровадженням стандартів по охороні робочого місця наприклад таких як в США де саме і знаходиться Головний Офіс компанії ББ. Крім того ви бажаєте запровадити можливості освіти через Інтернет для тих дітей які працюють на заводі тому що вони кинули школу. Чи погодитеся Ви працювати на зазначеній посаді? Які заходи повинні бути запроваджені щодо зміни ситуації що склалася? За допомогою яких методів міжнародного менеджменту ситуація може бути вирішена?) 16
Висновки 18
Література 20

Cмотрите также:
Спільне підприємництво, його зміст і форми

Вступ Спільне підприємництво, його зміст і форми Висновки Література

Контрольна робота з міжнародних економічних відносин

Вариант 2 1. Спільне підприємництво в МЕВ 3 2. Світовий ринок послуг зв’язку 7 3. Економіка Китаю 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23

Контрольна робота з світової економіки та міжнародних економічних відносин

1.Спільне підприємництво в МЕВ 3 2.Світовий ринок послуг зв'язку 9 3.Економіка Китаю 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

Свідченням дії якого закону є розвиток сталих і тісних зв'язків між підприємствами різних країн, що кооперуються

Вступ 3 1. Спільне підприємництво як форма залучення і використання іноземного капіталу 4 2. Критерії, чинники та форми спільного підприємництва 5 Висновок 12 Література 14

Підприємництво мікроекономічний аспект

Вступ Розділ 1. Поняття підприємництва 1.1. Підприємництво як фактор виробництва 1.2. Юридична основа підприємництва Розділ 2. Підприємництво як найважливіший різновид мікросистеми 2.1. Підприємництво як суб’єкт ринку 2.2. Підприємництво як центр прийняття рішень Розділ 3. Найважливіші параметри підприємництва 3.1. Фактори виробництва 3.2. Витрати виробництва 3.3. Дохід підприємництва 3.4. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємництва Розділ 4. Еко­но­мі­ч­ні про­бле­ми під­при­єм­ни­ц­т­ва і шля­хи їх вирі­шен­ня 4.1. Сучасні економічні проблеми підприємництва 4.2. Шляхи вирішення проблем підприємництва Висновки Список використаної літератури

Спільне підприємництво

1 Розділ. Опис обраної галузі, історія галузі, стан розвитку, тенденції розвитку 3 2 Розділ. Створення спільного підприємництва 6 3 Розділ. Стратегія маркетингу 9 4 Розділ. Розрахунки ефективності діяльності підприємства 12 5 Розділ. Висновки 14

Охарактеризуйте бізнес і підприємництво

Вступ 3 1 Розкрийте спільне та відмінне в бізнесі та підприємництві 4 2 Перелічіть основні функції бізнесу та його базові ресурси 4 3 Чому прибуток є важливою соціальною функцією, а конкуренція - рушійною силою підприємства? 6 4 В чому полягають особливості різних форм організації бізнесу? 10 5 Які Ви знаєте форми бізнесу і підприємництва в Україні? 12 Висновок 14 Використана література 15

Державне підприємництво у розвинених країнах та Україні

Вступ 3 1. Державне підприємництво у розвинених країнах 4 2. Державне підприємництво й управління державною власністю в Україні 12 Висновок 16 Список використаних джерел 17

Теоретичні основи дослідження менеджменту спільного підприємництва

Вступ 3 1. Теоретичні основи дослідження менеджменту спільного підприємництва 5 2. Спільне підприємництво в економічному просторі України 12 3. Функціонування менеджменту спільного підприємництва 25 Висновки та пропозиції 31 Список використаної літератури 33

Об’єктивні передумови зовнішньоекономічних зв’язків України..

Зміст Вступ 1. Об’єктивні передумови зовнішньоекономічних зв’язків України. 2. Інвестиційна політика України. 3. Форми і характеристика зовнішньоекономічних зв’язків. 4. Зовнішня торгівля. 5. Експорт та імпорт капіталів. 6. Міжнародне спільне підприємництво. 7. Зовнішньоекономічні зв’язків Кривбасу. 8. Шляхи вдосконалення зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами ближнього зарубіжжя. Висновки Список використаних джерел