институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Методика і організація обліку та аудиту нематеріальних активів (3 частина висновок)

Каталог пособий и учебных материалов | Архитектура | Диплом | Страниц: 55 | Год: 2010 | Размер: 156 кб. | Стоимость: 150 грн. | Смотреть | Купить

Методика і організація обліку та аудиту нематеріальних активів (3 частина висновок)


РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 2
3.1. Удосконалення нормативно-методичного регулювання обліку та аудиту нематеріальних активів 2
3.2. Особливості організації технології облікового процесу нематеріальних активів в умовах функціонування АРМ бухгалтера 26
3.3. Шляхи удосконалення організації аудиту нематеріальних активів в умовах автоматизованої системи обробки інформації 37
ВИСНОВОК 46
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 50
ДОДАТКИ 53

Cмотрите также:
Особливості обліку та аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності необоротних матеріальних та нематеріальних активів

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів та нематеріальних активів 5 1.1 Економічна суть основних засобів і нематеріальних активів та критерії віднесення їх до активів 5 1.2 Класифікація основних засобів та нематеріальних активів 11 1.3 Нормативно-правове регулювання основних засобів та нематеріальних активів 20 РОЗДІЛ 2 Сучасний стан та удосконалення організації та методики обліку основних засобів та нематеріальних активів 22 2.1 Облік основних засобів та нематеріальних активів у системі прийняття управлінських рішень 22 2.2 Організація та методика фінансового обліку основних засобів та нематеріальних активів 32 2.3 Трансформація вітчизняної практики обліку основних засобів до міжнародних стандартів 47 РОЗДІЛ 3. Організація і методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58 3.1 Загальні принципи організації аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58 3.2 Організація аудиту надходження і вибуття основних засобів та нематеріальних активів 66 3.3 Аналіз використання основних засобів та нематеріальних активів 75 ВИСНОВКИ 91 ДОДАТОК А 98 ДОДАТОК Б 100 ДОДАТОК В 102 ДОДАТОК Д 104

Аудит нематеріальних активів

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту нематеріальних активів 5 1.1. Економічна сутність нематеріальних активів 5 1.2. Огляд нормативної та законодавчої бази з аудиту нематеріальних активів 8 Розділ 2. Методика аудиту нематеріальних активів 13 2.1. Мета та завдання аудиту нематеріальних активів 13 2.2. Джерела отримання аудиторських доказів аудиту нематеріальних активів 14 2.3. Основні методи, прийоми та процедури аудиту нематеріальних активів 15 2.4. Загальний аудиторський ризик та його складові 17 2.5. Послідовність проведення аудиту нематеріальних активів 19 Розділ 3. Організація аудиту нематеріальних активів підприємства ТОВ “Назва” 21 3.1. Техніко – економічна характеристика діяльності ТОВ “ Назва ” 21 3.2. План та програма аудиту нематеріальних активів підприємства ТОВ “ Назва ” 25 3.3. Аудит нематеріальних активів підприємства ТОВ “ Назва ” 29 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

Аудит нематеріальних активів та ефективності їх використання в системі управління технічним розвитком підприємства 

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ 5 1.1 Економічна характеристика нематеріальних активів 5 1.2 Огляд нормативної та спеціальної літератури з питань аудиту нематеріальних активів 8 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 11 2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності ПАТ «Броварський молочний завод» 11 2.2 Планування аудиту нематеріальних активів 15 2.3 Оцінка системи внутрішнього контролю нематеріальних активів 20 2.4 Тестування операцій та залишків рахунку нематеріальних активів 23 2.5 Формування висновків за результатами аудиту нематеріальних активів 30 РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 34 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 46

Аудит нематеріальних активів та ефективності їх використання в системі управління технічним розвитком підприємства

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ 5 1.1 Економічна характеристика нематеріальних активів 5 1.2 Огляд нормативної та спеціальної літератури з питань аудиту нематеріальних активів 8 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 10 2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності підприємства, на матеріалах якого виконується оцінка 10 2.2 Оцінка системи внутрішнього контролю нематеріальних активів 13 2.3 Планування аудиту нематеріальних активів 16 2.4 Тестування операцій та залишків рахунку нематеріальних активів 21 2.5 Формування висновків за результатами аудиту нематеріальних активів 26 РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 29 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 39

Методика облікового процесу нематеріальних активів

Зміст Вступ 3 Розділ 1 Основи побудови обліку нематеріальних активів 4 1.1 Визначення та групи нематеріальних активів 4 1.2 Оцінка нематеріальних активів у бухгалтерському обліку 9 1.3 Оцінка нематеріальних активів у податковому обліку 13 Розділ 2. Методика облікового процесу нематеріальних активів 18 2.1 Документальне оформлення оприбуткування та вибуття нематеріальних активів 18 2.2 Облік амортизації нематеріальних активів у бухгалтерському обліку 21 2.3 Облік амортизації нематеріальних активів у податковому обліку 23 Розділ 3. Методика формування підсумкових показників 25 3.1 Синтетичний облік нематеріальних активів 25 3.2 Облік прибуття нематеріальних активів 28 3.3 Облік вибуття нематеріальних активів 30 Висновки 32 Список використаних джерел 35

Облік і аудит нематеріальних активів

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту нематеріальних активів 1.1. Нематеріальні активи: визначення, класифікація, оцінка і законодавча база 1.2. Мета, завдання аудиту за нематеріальними активами Розділ 2. Бухгалтерський облік необоротних активів на підприємстві 2.1. Визнання, оцінка та аналітичний облік нематеріальних активів у відповідності до П(С)БО 2.2. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів 2.3. Облік амортизації нематеріальних активів 2.4. Переоцінка та зменшення корисності нематеріальних активів 2.5. Облік інвентаризації нематеріальних активів Розділ 3. Аудит операцій з нематеріальними активами 3.1. Міжнародні стандарти аудиту 3.2. Особливості аудиту нематеріальних активів 3.3. Документування аудиту нематеріальних активів Висновки Список використаної літератури Додатки

Облік, аналіз та аудит нематеріальних активів

Вступ........................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту нематеріальних активів.............7
1.1. Нематеріальні активи: визначення, класифікація, оцінка і
законодавча база.........................................................................................7
1.2. Мета, завдання аудиту за нематеріальними активами..........................15
Розділ 2. Бухгалтерський облік необоротних активів на підприємстві...........20
2.1. Визнання, оцінка та аналітичний облік нематеріальних активів
у відповідності до П(С)БО.......................................................................20
2.2. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів.......................44
2.3. Облік амортизації нематеріальних активів.............................................49
2.4. Переоцінка та зменшення корисності нематеріальних активів............52
2.5. Облік інвентаризації нематеріальних активів........................................55
Розділ 3. Аудит операцій з нематеріальними активами....................................58
3.1. Міжнародні стандарти аудиту.................................................................58
3.2. Особливості аудиту нематеріальних активів.........................................61
3.3. Документування аудиту нематеріальних активів..................................71
Висновки................................................................................................................89
Список використаної літератури.........................................................................95
Додатки..................................................................................................................99


Основи методики та організації консультативної діяльності з бухобліку нематеріальних активів

Вступ 3 1. Нематеріальні активи: економічна категорія та об’єкт обліку і аудиту 3 2. Організація і методика обліку нематеріальних активів 6 Висновки 18 Література 20

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

ВСТУП 3 Розділ І. Економічний зміст обліку нематеріальних активів 5 1.1. Нормативно-інструктивне та літературне забезпечення 5 1.2. Визначення основних понять обліку нематеріальних активів 6 Розділ ІІ. Методика обліку нематеріальних активів 10 2.1. Документальне оформлення господарських операцій з обліку нематеріальних активів 10 2.2. Синтетичний і аналітичний облік 14 Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення обліку нематеріальних активів через комп'ютеризацію 32 ВИСНОВКИ 36 Список використаної літератури 38 ДОДАТКИ 40

Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів

Вступ 2 Розділ 1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів 13 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства. 20 Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ Назва 36 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ „Назва”. 36 2.2. Організаційні аспекти обліку і контролю амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва”. 42 2.3. Організація обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів за допомогою комп’ютерної техніки 56 Розділ 3. Аналіз и аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва” 61 3.1. Характеристика нормативних, організаційних та методичних засад проведення економічного аналізу та аудиту амортизації основних засобів і нематеріальних активів 61 3.2. Аналіз ефективності амортизаційної політики підприємства ВАТ „Назва”, її вплив на стан основних засобів. 71 3.3. Аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів та узагальненням його результатів. 81 Висновки. 90 Список використаних джерел. 95 Додатки 101