институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Становлення та розвиток соціальної правової держави України

Каталог пособий и учебных материалов | Информатика | Реферат | Страниц: 24 | Год: 2010 | Размер: 24 кб. | Стоимость: 60 грн. | Смотреть | Купить

Становлення та розвиток соціальної правової держави України

Вступ 2

І. Становлення світової та української політичної думки про основні засади соціальної правової держави 4

ІІ. Розвиток України як соціальної правової держави 8

2.1 Соціальна правова держава як необхідна умова забезпечення життєдіяльності українського демократичного суспільства 8

2.2 Особливості розвитку України як соціальної правової держави 12

2.3 Становлення демократичного суспільства в Україні на засадах базових цінностей соціальної правової держави 19

Висновки 22

Список використаних джерел 24


Cмотрите также:
Проблема становлення соціально-правоаої держави в Україні

I. Вступ 3 II. Теоретичні аспекти дослідження проблематики соціально-правової держави та історія розвитку наукової думки з цього питання 7 2.1.Поняття, сутність та призначення соціальної держави 7 2.2. Основна проблематика соціальної держави у вітчизняній і зарубіжній літературі. 23 2.3. Основні завдання та функції соціально-правової держави 31 2.4.Правова держава і соціальна держава: діалектична єдність їхніх суперечностей 33 III. Порівняльна характеристика основних моделей й тенденцій розвитку соціально-правової держави в сучасній правовій думці 45 3.1.Моделі соціальної держави: сучасні класифікації та українська перспектива 45 3.2. Формування та розвиток соціального права і соціального законодавства в Україні 56 IV. Вплив правової культури на формування і становлення соціально-правової держави в Україні 75 4.1. Соціокультурні фактори розвитку соціально-правової держави 75 4.2. Законність та правова культура, їх взаємообумовленість 89 4.3. Роль правової культури у формуванні соціально-правової держави 103 V. Висновки 117 Список використаної літератури 121

Проблеми розбудови соціально-правової держави

План: I. Вступ 3 II. Теоретичні аспекти дослідження проблематики соціально-правової держави та історія розвитку наукової думки з цього питання 7 2.1.Поняття, сутність та призначення соціальної держави 7 2.2. Основна проблематика соціальної держави у вітчизняній і зарубіжній літературі. 27 2.3. Основні завдання та функції соціально-правової держави 37 2.4.Правова держава і соціальна держава: діалектична єдність їхніх суперечностей 40 III. Порівняльна характеристика основних моделей й тенденцій розвитку соціально-правової держави в сучасній правовій думці 54 3.1. Моделі соціальної держави: сучасні класифікації та українська перспектива 54 3.2. Формування та розвиток соціального права і соціального законодавства в Україні 70 IV. Вплив правової культури на формування і становлення соціально-правової держави в Україні 95 4.1. Соціокультурні фактори розвитку соціально-правової держави 95 4.2. Законність та правова культура, їх взаємообумовленість 113 4.3. Роль правової культури у формуванні соціально-правової держави 130 V. Висновки 153 Список використаної літератури 157

Виникнення і розвиток ідеї правової держави її культурна цінність

Вступ 3 1. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність 5 2. Поняття правової держави її правова сутність 12 2.1 Ознаки правової держави 12 2.2. Функції правової держави 18 2.3. Формування теоретичних основ правової держави 21 3. Погляди сучасних дослідників держави і права на проблему правової держави 26 3.1. Погляди вчених на правову культуру, як на основний засіб формування правової держави 26 3.2. Погляди вчених на діалектичну єдність суперечностей правової і соціальної держави 30 Висновки 43 Список використаної літератури: 46

Соціально-правова держава

I. Вступ 3 II. Теоретичні аспекти дослідження проблематики соціально-правової держави та історія розвитку наукової думки з цього питання 7 2.1.Поняття, сутність та призначення соціальної держави 7 2.2. Основна проблематика соціальної держави у вітчизняній і зарубіжній літературі. 23 2.3. Основні завдання та функції соціально-правової держави 31 2.4.Правова держава і соціальна держава: діалектична єдність їхніх суперечностей 33 III. Порівняльна характеристика основних моделей й тенденцій розвитку соціально-правової держави в сучасній правовій думці 45 3.1.Моделі соціальної держави: сучасні класифікації та українська перспектива 45 3.2. Формування та розвиток соціального права і соціального законодавства в Україні 56 IV. Вплив правової культури на формування і становлення соціально-правової держави в Україні 75 4.1. Соціокультурні фактори розвитку соціально-правової держави 75 4.2. Законність та правова культура, їх взаємообумовленість 89 4.3. Роль правової культури у формуванні соціально-правової держави 103 V. Висновки 117 Список використаної літератури 121

Соціально-правова держава

I. Вступ 3 II. Теоретичні аспекти дослідження проблематики соціально-правової держави та історія розвитку наукової думки з цього питання 7 2.1.Поняття, сутність та призначення соціальної держави 7 2.2. Основна проблематика соціальної держави у вітчизняній і зарубіжній літературі. 27 2.3. Основні завдання та функції соціально-правової держави 37 2.4.Правова держава і соціальна держава: діалектична єдність їхніх суперечностей 40 III. Порівняльна характеристика основних моделей й тенденцій розвитку соціально-правової держави в сучасній правовій думці 54 3.1. Моделі соціальної держави: сучасні класифікації та українська перспектива 54 3.2. Формування та розвиток соціального права і соціального законодавства в Україні 70 IV. Вплив правової культури на формування і становлення соціально-правової держави в Україні 95 4.1. Соціокультурні фактори розвитку соціально-правової держави 95 4.2. Законність та правова культура, їх взаємообумовленість 113 4.3. Роль правової культури у формуванні соціально-правової держави 130 V. Висновки 153 Список використаної літератури 157

Проблеми становлення і розвитку правової держави

План 1. Зародження вчень про становлення і розвиток правової держави в політичних концепціях мислителів Нового часу. 2. Основні засади громадянського суспільства. 3. Формування правової держави і становлення громадянського суспільства в Україні. Література

Зміст конституційного принципу правової держави

Вступ 3 1. Становлення ідеї правової держави 4 2. Поняття та ознаки правової держави 6 3. Сучасне розуміння теорії правової держави 10 Висновки 12 Бібліографія 14

ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ВСТУП 3 Розділ 1. Етапи, форми, моделі становлення і проблеми періодизації історії соціальної роботи 5 1.1. Історичні передумови соціальної роботи 5 1.2. Становлення і розвиток соціальної роботи 10 Розділ 2. Становлення та розвиток соціальної роботи в Україні 16 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31

Походження і розвиток теорії правової держави: історія і сучасність

План Вступ 1. Сутність концепції правової держави 2. Історичний аспект поняття „правова держава” 3. Розвиток теорії правової держави в Україні Висновки

Проблеми та перспективи становлення правової держави та громадського суспільства в Україні

Вступ 3 1.Поняття та основні риси правової держави 4 2. Основні тенденції становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні 5 3. Шляхи розбудови правової держави в Україні 10 Висновки 14 Бібліографія 15