институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Розвиток міжнародних консалтингових послуг (2-3 частина висновок)

Каталог пособий и учебных материалов | Конфликтология | Диплом | Страниц: 55 | Год: 2010 | Размер: 48 кб. | Стоимость: 225 грн. | Смотреть | Купить

Розвиток міжнародних консалтингових послуг (2-3 частина висновок)

Розділ 2. Стан та перспективи розвитку міжнародних консалтингових послуг 3
2.1.Місце консалтингових послуг в сучасній світовій економіці 3
2.2.Актуальні види консалтингових послуг на міжбанківському ринку 12
2.3.Оцінка перспективності нових форм та видів консалтингових послуг 17
Розділ 3. Становлення та порядок розвитку міжнародних консалтингових послуг в Україні 23
3.1.Характеристика стану ринку консалтингових послуг в Україні 23
3.2.Сегмент консалтингу у сфері нерухомості (на прикладі консалтингової компанії Business Innovation Group) 32
3.3.Проблеми та шляхи удосконалення українського ринку міжнародних консалтингових послуг 36
Висновки 47
Список літератури 53


Cмотрите также:
Теоретичні аспекти контролінгу як інструменту консалтингових послуг

Зміст Вступ ..........................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти контролінгу як інструменту консалтингових послуг .........................................................................................5 1.1. Поняття і роль контролінгу на сучасному етапі ..........................5 1.2. Контролінг як інструмент консалтингових послуг ....................10 1.3. Актуальні проблеми і перспективи впровадження системи контролінгу на підприємствах України ..............................................................13 Розділ 2. Контролінг господарської діяльності ВАТ „Молочник” як інструмент консалтингових послуг ....................................................................18 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ..........18 2.2. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства................22 2.3. Існуюча система контролінгу на підприємстві ..........................30 Розділ 3. Консалтингові послуги щодо зміцнення ринкової позиції ВАТ „Молочник” ..................................................................................................34 3.1. Створення служби контролінгу на підприємстві ....................34 3.2. Шляхи зміцнення фінансово-економічного становища підприємства ........................................................................................................37 3.3. Розрахунок економічного ефекту від консалтингових послуг .39 Висновки .................................................................................................43 Література ..............................................................................................46

Погодинна оплата консалтингових послуг. Визначення термінів виконання робіт

Вступ 3 1. Цінова політика консалтингових фірм. Погодинна оплата консалтингових послуг 4 2. Визначення термінів виконання робіт 5 3. Інші методи визначення оплати за консалтингові послуги 7 Висновки 11 Література 12

Міжнародні канали розподілення. Вибір та оптимізація каналів збуту продукції (на прикладі Асоціації підприємств „Асоціація консалтингових фірм”)

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ РОЗПОДІЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Збут в системі маркетингу 6 1.2. Елементи системи розподілу продукції 14 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ АСОЦІАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ "АСОЦІАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ" 22 2.1. Загальна характеристика підприємства та організація маркетингової діяльності на підприємстві 22 2.2. Аналіз діяльності каналів розподілу послуг підприємства 33 3. ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА 35 3.1. Характеристика міжнародного ринку маркетингових послуг 35 3.2. Шляхи оптимізації міжнародних каналів розподілу 44 ВИСНОВОК 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55-60 Метою даного дослідження є удосконалення міжнародних каналів розподілу продукції (послуг) підприємства. Для досягнення такої мети потрібно вирішити наступні завдання: - дослідження теоретичних аспектів управління системою розподілу на підприємстві; - аналіз різних видів каналів розподілу; - аналіз діяльності, пов’язаної з розподілом продукції на прикладі підприємства; - розробка шляхів удосконалення діяльності підприємства щодо міжнародних каналів розподілу. Предметом є відносини, які склалися між підприємством та іншими учасниками ринку з приводу збуту послуг підприємства. Об’єктом дослідження є діяльність підприємства „Асоціація консалтингових фірм”, спрямована на розповсюдження та збут сласної продукції. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. Перший розділ присвячених теоретичному дослідженню обраної проблеми. В другому розділі проведено аналіз діяльності підприємства та аналіз ефективності каналів розподілу послуг підприємства. В третьому розділі надано рекомендації щодо удосконалення міжнародних каналів розподілу послуг підприємства. Під час написання було використано наукові роботи таких вчених як Гаркавенко С.С., Зозульок О.В., Наумов М.В., Старостіна А.О. та інші, а також статистичний матеріал підприємства

Міжнародні транзитні послуги

Вступ 3 І. Теоретичні засади міжнародних транзитних послуг 5 1.1. Сфера транзитних послуг в сучасному світовому господарстві 5 1.2. Класифікація міжнародних транзитних послуг 11 1.3. Місце транзитних послуг в сфері послуг 14 1.4. Суб’єкти ринку транзитних послуг 26 1.5. Взаємозв’язок міжнародних транзитних послуг з формами міжнародних економічних відносин 34 ІІ. Аналіз практики надання міжнародних транзитних послуг 41 2.1. Світовий ринок перевезень та його регулювання 41 2.2. Україна в системі основних світових вантажопотоків 48 2.3. Аналіз участі ДО „Укрморпорт” на ринку міжнародних транзитних послуг 63 ІІІ. Розвиток міжнародних транзитних послуг в Україні 81 3.1. Пропозиції щодо вдосконалення роботи ДО „Укрморпорт” на ринку міжнародних транзитних послуг 81 3.2. Мінімізація причин, що стримують розвиток міжнародного транзиту в Україні 84 3.3. Перспективи розвитку міжнародних транзитних послуг в Україні 87 Висновки 98 Список використаних джерел 104 РЕЦЕНЗІЯ 114 Мета дипломної роботи - розробка теоретичних основ, практичних методів та заходів щодо розвитку транзитних послуг в Україні. Об’єкт дипломної роботи − процес розвитку транзитних послуг в Україні. Предмет дипломної роботи – методологічні, науковоـтеоретичні та практичні питання розвитку транзитного потенціалу країни. Дипломна робота супроводжується схемами, таблицями, графіками, розрахунками і відповідає встановленим вимогам. Автор опрацював достатню кількість спеціальної зарубіжної і вітчизняної літератури. Розробка теми проведена досить глибоко і кваліфіковано, має практичне значення і засвідчує високий рівень підготовки.

Організація надання консалтингових послуг. Нетарифні методи державного регулювання ЗЕД

1. Організація надання консалтингових послуг 3 2. Нетарифні методи державного регулювання ЗЕД 17 Список використаної літератури 22

Реферат з консалтингових послуг

1. Дослідження ринку 3 Список використаної літератури: 9

Ринок консультативних послуг. Міжнародний консалтинг

1. ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ 2 2. ПОНЯТТЯ КОНСАЛТИНГУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ 4 3. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13

Зовнішньоекономічна діяльність

Вступ 3 Організація надання міжнародних експедиторських послуг 4 Етапи укладання міжнародних контрактів 7 Висновок 13 Література 14

Облік міжнародних операцій з експорту робіт (послуг)

Вступ 3 Основна частина. 3 Список літератури 16

Контрольна робота з дисципліни: Зовнішньоекономічна діяльність

1. Організація надання консалтингових послуг 3 2. Нетарифні методи регулювання ЗЕД 5 Список літератури 10