институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Вимоги та правила щодо оформлення класифікаційних робіт

Каталог пособий и учебных материалов | Разное | Курсовая | Страниц: 12 | Год: 2010 | Размер: 13 кб. | Стоимость: 55 грн. | Смотреть | Купить

Вимоги та правила щодо оформлення класифікаційних робіт

Вступ 2

Вимоги та правила щодо оформлення класифікаційних робіт 3

Висновки 11

Список використаних джерел 12

Cмотрите также:
Правила складання та оформлення документів та загальні вимоги до оформлення реквізитів документів

Зміст Вступ 3 1. Правила складання та оформлення документів та загальні вимоги до оформлення реквізитів документів 4 2. Вимоги до документів, підготовлених до друкування 8 3. Вимоги до бланків 11 Висновки 14 Список використаної літератури 15

Правила складання та оформлення документів та загальні вимоги до оформлення реквізитів документів

Зміст Вступ 3 1. Правила складання та оформлення документів та загальні вимоги до оформлення реквізитів документів 4 2. Вимоги до документів, підготовлених до друкування 8 3. Вимоги до бланків 11 Висновки 14 Список використаної літератури 15

Складання та оформлення документів із загальних питань

ВСТУП 3 1. Документи і документування 4 2. Сучасні вимоги до оформлення документів 7 2.1. Загальні правила оформлення документів. Реквізити 7 2.2. Мова і стиль службових документів 11 2.3. Правила викладення матеріалу і логічної побудови тексту документа 13 2.4. Оформлення сторінки 17 ВИСНОВКИ 19 Список використаної літератури 20 Додатки 21-22

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.150000 «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ТА ПОДАННЯ ЇЇ ДО ЗАХИСТУ 8 1.1. Обґрунтування вибору теми роботи та порядок проведення досліджень 8 1.2. Структура магістерської роботи та характеристика її розділів 11 1.3. Характеристика змісту основних структурних частин магістерської роботи та вимоги до їх написання 12 1.3.1. Реферат 12 1.3.2. Зміст 12 1.3.3. Вступ 12 1.3.4. Основна частина роботи 17 1.3.5. Висновки 18 1.3.6. Додатки 18 1.4. Захист і оцінювання магістерської роботи 18 1.4.1. Порядок представлення роботи до захисту 18 1.4.2.Підготовка виступу на захисті 19 1.4.3. Критерії оцінювання магістерської роботи 21 1.5. Типові недоліки й помилки під час підготовки та написання магістерських робіт 24 РОЗДІЛ 2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 26 2.1. Загальні вимоги 26 2.2. Нумерація 27 2.3. Таблиці 28 2.4. Ілюстрації 29 2.5. Формули 30 2.6. Правила цитування та посилання на використані джерела 30 2.7. Оформлення списку використаних джерел 31 2.8. Оформлення додатків 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 ДОДАТКИ 35

Основні вимоги до оформлення особової справи

З М І С Т 1. Основні вимоги до оформлення особової справи 3 2. Оформіть договір щодо матеріальної відповідальності на співробітника 5 3. Лист-претензія щодо невиконання пунктів договору 7 4. Атестаційна характеристика на працівника фірми 9 5. Табулятор, його призначення. Дії з табулятором. 11 6. Оформіть таблицю 13 7. Список літератури 15

Основні вимоги до оформлення особової справи

З М І С Т 1. Основні вимоги до оформлення особової справи 3 2. Оформіть договір щодо матеріальної відповідальності на співробітника 5 3. Лист-претензія щодо невиконання пунктів договору 7 4. Атестаційна характеристика на працівника фірми 9 5. Табулятор, його призначення. Дії з табулятором. 11 6. Оформіть таблицю 13 7. Список літератури 15

Правила оформлення листів до іноземних партнерів

ЗАВДАННЯ: 1. Опишіть правила оформлення листів до іноземних партнерів 2. Охарактеризуйте номенклатуру справ установи, принцип її внутрішньої побудови, порядок розробки та затвердження 3. Складіть пояснювальну записку на ім.”я керівника щодо факту порушення трудової дисципліни 4. Резюме

. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДЗУ 6 1.1. Поняття "документ", класифікація управлінських документів 6 1.2 Формуляр документа, його основні реквізити 9 1.3 Вимоги до змісту та розташування реквізитів документів 11 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 13 2.1 Поняття про організаційно-розпорядчі документи 13 2.2 Правила складання окремих видів організаційно-розпорядчих документів 15 2.3 Особливості підготовки довідково-інформаційної документації та їх оформлення 21 РОЗДІЛ 3. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ КАДРОВИХ ОПЕРАЦІЙ 24 3.1 Поняття та класифікація документів з особового складу 24 3.2 Документальне оформлення операцій по кадрах 26 ВИСНОВОК 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34 ДОДАТКИ 35

Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Посвідчення договорів про створення підприємств. Нотаріальні дії щодо охорони спадкового майна і документів

1. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Місце і строки вчинення нотаріальних дій. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій. 2. Посвідчення договорів про створення підприємств та оформлення засновницьких документів 3. Нотаріальні дії щодо охорони спадкового майна і документів Задача Використана література

Правила доказового міркування

1. Правила щодо тези й антитези та їх значення для юридичного
доказування....................................................................................................3
2. Правила щодо аргументів та демонстрації, їх роль у судовій
практиці..........................................................................................................7
3. Задачі.............................................................................................................13
Використана література...................................................................................17