институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей на виробництві її особливості

Каталог пособий и учебных материалов | Разное | Разное | Страниц: 29 | Год: 2010 | Размер: 48 кб. | Стоимость: 100 грн. | Смотреть | Купить

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей на виробництві її особливості

1. Інвентаризація товарно-матеріальниїх цінностей на виробництві її особливості. 2
Завдання 1 15
1.1. Скласти план-меню.
1.2. Визначити продажні ціни на продукцію.
1.3. Скласти розщрахунок калькуляції продажних цін страв на калькуляційних кртках.
1.4. Визначити необхіднут кількість сировини та продуктів згідно план-меню.
1.5. Виписати вимогу-накладну на відпуск продуктів із комори на виробництво згідно з розрахунком.
1.6. Скласти та оформити акт про реалізацію та відпустку виробів кухні заборний лист.
1.7. Скласти звіт про рух продлуктів та тари на кухні.

Завдання 2 22
Скласти розрахунок по відрядженню та авансовий звіт
Список використаних джерел 29

Cмотрите также:
Контроль та ревізія товарно-матеріальних цінностей (на прикладі підприємства)

Вступ 3 1. Теоретичні основи товарно-матеріальних цінностей 5 1.1. Визначення, оцінка та визнання товарно-матеріальних цінностей 5 1.2. Класифікація товарно-матеріальних цінностей 10 2. Організаційно - економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ „Променад” 12 3. Контроль і ревізія товарно-матеріальних цінностей 16 3.1 Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії і контролю товарно-матеріальних цінностей 16 3.2. Ревізія надходження, оцінки та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей 21 3.3. Ревізія операцій, пов’язаних з вибуттям матеріальних цінностей 24 3.4. Ревізія використання матеріальних цінностей на виробництві 27 Висновки 30 Список використаної джерел 33 Додатки 35-38

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. Облік операцій на валютному рахунку

1. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. Відображення результатів інвентаризації 3 2. Облік операцій на валютному рахунку, облік купівлі та продажу валюти 7 3. Задача 12 Список використаної літератури 25

Планування і управління запасами товарно-матеріальних цінностей

Вступ 3 1 Сутність та класифікація запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства. Методи оцінки 4 2. Планування необхідного обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства 11 3. Управління запасами: розрахунок потреби системи управління запасами показники ефективності управління запасами товарно-матеріальних цінностей підприємства 16 4. Бюджетування витрат на придбання запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства 25 Висновки 31 Список літератури 33

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговим підприємством

Вступ 3 1. Сутність інвентаризації матеріальних цінностей. 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури. 11 3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства. 14 4. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. 21 5. Інвентаризація грошових коштів і розрахунків. 26 6. Бухгалтерський облік результатів інвентаризації. 30 7. Шляхи удосконалення інвентаризації та обліку її результатів. 34 Висновки і пропозиції 38 Список використаних джерел 41 Додаток 1. Баланс і Звіт про фінансові результати ТОВ „КС-СЕЛФОК” за 2002 рік 43 Додаток 2. Інвентарний ярлик 47 Додаток 3. Перелік первинних документів, що оформляються під час проведення повної інвентаризації 49 Додаток 4. Наказ про проведення інвентаризації 51 Додаток 5. Розписка 53 Додаток 6. АКТ контрольної перевiрки iнвентаризацiї цiнностей 54 Додаток 7. Книга реєстрацiї контрольних перевiрок iнвентаризацiй 55 Додаток 8. Протокол засідання постійно діючої комісії ТОВ 56 Додаток 9. АКТ про результати інвентаризації наявних коштів "30" листопада 2001 р. 57 Додаток 10. Схема бухгалтерських проведень з регулювання інвентаризаційних різниць, виявлених під час інвентаризації каси підприємства 58

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА – НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА

ЗМІСТ Вступ 2 РОЗДІЛ 1 4 МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА – НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА 4 1.1. Економічний зміст матеріальних цінностей, їх класифікація та оцінка 4 1.2. Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ “Домобудівник” 12 РОЗДІЛ 2 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 22 2.1. Нормативно-законодавча база обліку матеріальних цінностей підприємства 22 2.2. Документальне оформлення руху матеріальних цінностей 24 2.3. Облік матеріальних цінностей на складі 31 2.4. Облік надходження матеріальних цінностей 35 2.5. Облік використання та реалізації матеріальних цінностей 38 2.6. Інвентаризація матеріальних цінностей 42 2.7 Аудит матеріальних цінностей 48 РОЗДІЛ 3 58 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 58 3.1. Аналіз стану та структури матеріальних цінностей підприємства 58 3.2. Аналіз використання матеріальних ресурсів 66 3.3. Аналіз впливу факторів на ефективність використання матеріальних ресурсів 71 3.4 Пропозиції щодо вдосконалення обліку матеріальних цінностей та ефективності їх використання 76 ВИСНОВКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88 ДОДАТКИ 93

Інвентаризації та облік її результатів в системі управління

Вступ 3 1. Інвентаризація – важливий елемент бухгалтерського обліку, її класифікація 5 2. Мета і завдання інвентаризації 11 3. Об’єкти та суб’єкти інвентаризації 15 4. Принципи та методика проведення інвентаризації 17 5. Документування результатів інвентаризації 22 5.1. Інвентаризація необоротних активів і основних засобів 25 5.2. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей 26 5.3. Інвентаризація грошових коштів 27 5.4. Інвентаризація розрахунків 28 6. Інвентаризаційні різниці 30 7. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності 32 Висновки та пропозиції 37 Список використаної літератури 39 Додатки 41

Облік товарно-матеріальних запасів

Вступ 3 1. Економічна сутність і класифікація обліку товарно-матеріальних запасів 5 2. Аналіз нормативної та спеціальної літератури з питань обліку товарно матеріальних запасів 14 3. Оцінка товарно-матеріальних запасів 20 4. Оцінка незавершеного виробництва 23 5. Первинний облік товарно-матеріальних запасів 25 6. Синтетичний і аналітичний облік товарно-матеріальних запасів 27 Висновок 37 Список використаних джерел 39

Облік товарно-матеріальних запасів у зарубіжних країнах

Вступ 3 Розділ І. Теоретично-економічна аспекти, економічна сутність обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Нормативно-правова база, яка досліджує облік товарно-матеріальних запасів 5 1.2. Сутність та значення товарно-матеріальних запасів 7 1.3. Класифікація товарно-матеріальних запасів 11 Розділ ІІ. Призначення обліку, методика обліку товарно-матеріальних запасів 14 2.1. Документальне оформлення операцій з товарно-матеріальними запасами 14 2.2. Характеристика рахунків з обліку товарно-матеріальних запасів 18 2.3. Облік вибуття товарно-матеріальних запасів 20 Розділ ІІІ. Методика відображення товарно-матеріальних запасів у фінансовій звітності. 27 3.1. Порівняльна характеристика відображення запасів у звітності зарубіжних країн 27 3.2. Відображення товарно-матеріальних запасів у звітності за міжнародними стандартами 29 Висновки 36 Список використаної літератури. 38 Додатки. 40 Звітність

Облік товарно-матеріальних запасів

Вступ 3 Розділ І. Теоретично-економічна побудова обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Нормативно-правові аспекти питань обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.2. Класифікація запасів 7 1.3. Оцінка та визначення запасів 9 Розділ ІІ. Аналітичний і синтетичний облік товарно-матеріальних запасів в зарубіжних країнах 20 2.1. Документальне оформлення операцій з обліку запасів 20 2.2. Організація аналітичного та синтетичного обліку запасів в зарубіжних країнах 22 2.3. Інвентаризація запасів 25 Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика звітності в зарубіжних країнах 33 Висновки 42 Список використаної літератури. 44

Облік товарно матеріальних запасів

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Економічна сутність і класифікація обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.2. Аналіз нормативної та спеціальної літератури з питань обліку товарно матеріальних запасів 11 Розділ ІІ. Методика обліку товарно-матеріальних запасів 17 2.1. Первинний облік товарно-матеріальних запасів 17 2.2. Синтетичний і аналітичний облік товарно-матеріальних запасів 19 Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика обліку товарно-матеріальних запасів у іноземних країнах 29 Висновок 38 Список використаних джерел 40 Додатки 42-46 Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад оцінки і обліку товарно матеріальних запасів; а саме організації первинного обліку, документування придбання і вибуття товарно матеріальних запасів, відображення обліку придбання і вибуття товарно матеріальних запасів в бухгалтерському обліку. А також відображення придбання і вибуття товарно матеріальних запасів в у звітності. Предметом дослідження є: товарно матеріальних запасів, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з обліком товарно матеріальних запасів. Об’єктом дослідження обране ТОВ „Інтерхем”. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.