институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Організація і керівництво суспільного і приватного дошкільного виховання (ШПОРИ) шпаргалки

Каталог пособий и учебных материалов | Логика | Консультационный проект | Страниц: 26 | Год: 2010 | Размер: 43 кб. | Стоимость: 150 грн. | Смотреть | Купить

Організація і керівництво суспільного і приватного дошкільного виховання (ШПОРИ) шпаргалки

Зміст
1.Джерела фінансування приватного дошкільного навчального закладу та механізм їх використання 3
2.Диференціація послуг приватного дошкільного навчального закладу 3
3. Умови та порядок створення державна реєстрація приватних дошкільних закладів 4
4. Форми організації навчання в дошкільному закладі (за матеріалами К.Л. Крутій) 4
5. Форми методичної роботи з педагогічними кадрами 5
6. Типове положення Про атестацію педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів 7
7. Варіанти оформлення результатів аналізу діяльності ДНЗ 7
8. Структура зміст та підходи до річного планування роботи дошкільного навчального закладу 8
9. Вимоги до контролю завдання контролю зміст і порядок контролю збоку інспектора з дошкільного виховання 9
10. Основні документи що регламентують діяльність дошкільного навчального закладу 10
11. Етапи діяльності керівника дошкільного закладу освіти з питань вивчення та аналізу заняття мотивація навчальної діяльності в дітей дошкільного віку 11
12. Проведення педагогічних рад у дошкільному закладі роль завідувача й методиста при цьому: завдання педради зміст роботи форми проведення 12
13. Планування й звітність в роботі завідувача й методиста. Види планування 13
15. Основні завдання та принципи організації дошкільної освіти в Україні 14
16.Статут дошкільного навчального закладу 15
17. Перелік документів необхідних керівнику приватного дошкільного навчального закладу 17
18. Теоретичні засади аналітичної діяльності ДНЗ структурні та активізуючі фактори управління 17
19. Алгоритм діяльності атестаційної комісії. Вимоги додатків і довідок як підсумкових документів 18
20.Господарсько-фінансовий напрям в діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Основні фінансові документи 19
21. Основні етапи роботи з вивчення узагальнення передового педагогічного досвіду та форми опис передового педагогічного досвіду 20
22. Методи управління специфіка їх використання в умовах демократизації 20
23. Планування роботи приватного дошкільного навчального закладу (сутність завдання принципи планування. Види і форми планування) 21
24. Роль і місце завідуючої в системі приватного дошкільного навчального закладу: структура управління загальні й процесуальні функції керівника 22
25. Статут приватного дошкільного навчального закладу 23
26. Завдання та зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі 23
27. Функції старшого вихователя - організатора навчально-виховної роботи 23
28. Шляхи демократизації управління дошкільними закладами 24
29. Масові групові та індивідуальні форми методичної роботи в дошкільному навчальному закладі 25
30. Завідуюча - керівник дошкільного закладу її функції обов язки особисті риси і якості 26

Cмотрите также:
Проблеми дошкільного виховання

ВСТУП 3 1. СУЧАСНИЙ СТАН ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 4 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 8 ВИСНОВОК 11 ЛІТЕРАТУРА 13

Роль дошкільного закладу у вихованні особистості дитини

Вступ 3 Розділ 1. Система дошкільної освіти в Україні 7 1.1 Дошкільні заклади в системі національної освіти 7 1.2 Типи дошкільних закладів і їх функції 10 1.3 Базовий компонент дошкільної освіти 12 2. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку 16 2.1 Мета виховання дітей дошкільного віку 16 2.2 Завдання виховання дітей дошкільного віку 17 3. Напрямки виховання особистості в дошкільних закладах 21 3.1 Фізичне виховання 21 3.2 Розумове виховання 23 3.3 Моральне виховання 26 3.4 Трудове виховання 32 3.5 Естетичне виховання 34 Висновок 38 Література 40 Додаток 41

Виховання працелюбності у дітей дошкільного віку в теорії та практиці дошкільного виховання

ПЛАН Вступ. Розділ 1. Виховання працелюбності у дітей дошкільного віку в теорії та практиці дошкільного виховання. 1.1. Теоретичне обґрунтування проблеми трудового виховання дошкільників. 1.2. Роль та значення трудових доручень у розвитку особистості дитини. 1.3. Вирішення проблеми у практиці роботи дошкільних закладів. Розділ 2. Експериментально-педагогічна робота по формуванню працелюбності у дітей в різновіковій групі. 2.1. Методика та результати констатуючого експерименту. 2.2. Спільні трудові доручення у вихованні працелюбності у різновіковій групі. Висновки. Література.

Спортивні ігри в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку

Вступ 3 РОЗДІЛ 1 5 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 5 1.1. Сутність і значення фізичного виховання 5 1.2 Роль фізичного виховання в дошкільному дитинстві 8 1.3. Загальні особливості народних рухливих ігор як виду спортивних ігор 12 РОЗДІЛ 2. 20 ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ СПОРТИВНИХ ІГОР ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 20 2.1 Організація та методика дослідження 20 2.2 Результати проведення дослідження 21 ВИСНОВОК 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30 ДОДАТОК 32-35

Сенсорне виховання в системі Марії Монтессорі

Вступ 2 Розділ 1. Сенсорне виховання дітей дошкільного віку 4 1.1. Сутність поняття сенсорного виховання 4 1.2. Методика М.Монтессорі 12 1.3. Значення методики М.Монтессорі у сенсорному вихованні дітей дошкільного віку 19 Розділ 2. Використання системи М.Монтессорі у практиці роботи дошкільних навчальних закладів 21 2.1. Використання сенсорної системи у навчанні дітей дошкільного віку 21 2.2. Методичні рекомендації щодо використання системи М.Монтессорі у напрямку гармонійного виховання дітей дошкільного віку 28 Висновки 34 Список використаних джерел 36

Використання народних іграшок в роботі сімейного вихователя з дітьми середнього дошкільного віку як засіб патріотичного виховання

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. НАРОДНА ІГРАШКА В СИСТЕМІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5 1.1 Сутнісні характеристики патріотичного виховання 5 1.2 Прилучення до народознавства – важливий напрямок патріотичного виховання 8 1.3 Українська народна іграшка 11 РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ІГРАШОК В РОБОТІ СІМЕЙНОГО ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МЕТОЮ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 16 2.1 Виховна і освітня цінність народної іграшки 16 2.2 Організація та проведення дослідження ефективності використання іграшок як засобу патріотичного виховання 19 2.3 Аналіз результатів дослідження 25 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 30

Аналітичні аспекти щодо визначення рівнів розвитку трудових навичок у природі дітей дошкільного віку

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Трудове виховання як засіб залучення дітей до суспільно-корисної праці 6 1.1. Проблема трудового виховання дітей дошкільного віку в дослідженнях минулих років та сучасній психолого-педагогічній літературі 6 1.2. Особливості методики залучення дітей до суспільно-корисної праці засобами природи 14 Розділ 2. Аналітичні аспекти щодо визначення рівнів розвитку трудових навичок у природі дітей дошкільного віку 17 2.1. Визначення рівнів розвитку трудових навичок у природі дітей старшого дошкільного віку 17 2.2. Організація роботи в природі як засіб залучення дітей шостого року життя до суспільного-корисної праці 20 Висновок 42 Список використаної літератури 44

Актуальні проблеми трудового виховання дітей у практиці вітчизняного і зарубіжного дошкільного виховання

Вступ 2 1. Основи трудового виховання дошкільників 4 2. Види праці дошкільників і форми її реалізації 11 3. Виховання у дошкільників пошани і інтересу до праці дорослих 16 4. Забезпечення раціональної організації праці дітей в перебігу дня 19 5. Узагальнення і розповсюдження передового досвіду по трудовому вихованню 23 6. Порівняння систем дошкільного трудового виховання в зарубіжних країнах 27 Висновки 31 Список використаних джерел 32

Педагогіка. Бакалаврська. Тема: Організація сенсорного виховання дітей молодшого дошкільного віку

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І 6 ПРОБЛЕМИ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 6 1.1. Сутність сенсорного розвитку. 6 1.2. Поняття сенсорної культури, сенсорного виховання та сенсорних етапів 17 1.3. Зміст сенсорного виховання в освітніх програмах „Дитина”, „Зернятко”, „Я у світі” 25 1.4. Методика сенсорного виховання 33 Висновки до розділу І 42 РОЗДІЛ ІІ 44 ПРАКТИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНОЇ КУЛЬТУРИ 44 2.1. Визначення рівня сенсорного розвитку дітей молодшого дошкільного віку 44 2.2. Формування сенсорної культури у дітей молодшого дошкільного віку в ході ігрової діяльності 54 Висновки до розділу ІІ 64 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 66 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 69 ДОДАТКИ 72

Ідеї народності у вихованні педагогічної спадщини К.Д. Ушинського та її реалізація в системі дошкільного виховання

План Вступ 3 1. Педагогічна концепція К.Д. Ушинського, її суть та реалізація в соціально-історичному аспекті 4 2. Реалізація ідей народного виховання в теорії дошкільного виховання 11 3. Відображення ідей народного виховання в змісті та методах роботи з дітьми. 15 4. Рідна мова – засіб розумового та морального розвитку дитини 21 Висновки 29 Література 32