институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Система порядок формування і основи діяльності центральних органів державної влади

Каталог пособий и учебных материалов | Психология возрастная | Курсовая | Страниц: 12 | Год: 2010 | Размер: 12 кб. | Стоимость: 50 грн. | Смотреть | Купить

Система порядок формування і основи діяльності центральних органів державної влади

Вступ 2

Система порядок формування і основи діяльності центральних органів державної виконавчої влади 3

Висновки 11

Список використаних джерел 12

Cмотрите также:
Адміністративно-Правовий статус центральних органів виконавчої влади

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика центральних органів виконавчої влади, як суб’єктів адміністративних правовідносин 5 1.1. Адміністративний статус центральних органів державної виконавчої влади 5 1.2. Особливості змісту адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади 6 Розділ 2. Види центральних органів виконавчої влади 9 2.1. Види центральних органів виконавчої влади в державному механізмі 9 2.2. Становлення видів центральних органів виконавчої влади 11 Розділ 3. Зміст діяльності центральних органів виконавчої влади 16 3.1. Поняття змісту діяльності центральних органів державної виконавчої влади 16 3.2. Повноваження центральних органів державної виконавчої влади 20 Розділ 4. Урядові органи державного управління 27 Висновки 32 Список джерел 34

Центральні органи виконавчої влади в Україні

Вступ 3 1. Поняття та законодавче регулювання діяльності центральних органів виконавчої влади України 6 1.1. Поняття та характерні риси центральних органів виконавчої влади 6 1.2. Історія центральних органів виконавчої влади в Україні 13 1.3. Законодавче регулювання діяльності центральних органів виконавчої влади в сучасній Україні 18 2. Структура, права та обов’язки центральних органів виконавчої влади в Україні 29 2.1. Кабінет Міністрів України та галузеві міністерства 29 2.2. Державні комітети (державні служби) 54 2.3. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом 67 3. Практичні питання, пов’язані з центральними органами виконавчої влади України 80 3.1. Порівняльний аналіз центральних органів виконавчої влади України та зарубіжних країн 80 3.2. Шляхи вдосконалення центральних органів виконавчої влади в умовах політичної реформи 87 Висновки 96 Перелік використаних джерел 106

Конституційна система органів державної влади

Вступ 3 1. Поняття та риси органів державної влади 5 2. Конституційне закріплення системи органів державної влади 10 3. Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади 15 4.Принципи організації і діяльності органів державної влади. Їх конституційне закріплення 29 Висновок 32 Список використаної літератури 35

Система органів державної влади

Вступ 3 1.Поняття та риси органів державної влади 5 2.Конституційне закріплення системи органів державної влади 9 3.Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади 19 4.Принципи організації діяльності органів державної влади, їх конституційне закріплення 23 Висновки 31 Список літератури 32

Система органів державної влади

Вступ Розділ 1. Поняття та риси органів державної влади Розділ 2. Принципи діяльності органів державної влади їх конституційне закріплення Розділ 3. Конституційне закріплення системи органів державної влади Розділ 4. Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої, судової влади Висновки Список використаної літератури

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в цивільному процесі

ВСТУП 5 РОЗДІЛ I. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 7 1.1. Система органів державної влади та органи місцевого самоврядування. 7 1.2. Види органів державної влади 14 1.3. Поняття та риси органів місцевого самоврядування 21 РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 42 2.1. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність органів державної влади та органів місцевого самоврядування 42 2.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як сторони в цивільному процесі 57 2.3.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як треті особи у цивільному процесі 61 2.4. Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування у цивільному процесі 65 РОЗДІЛ ІІІ.ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ 71 3.1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 71 3.2. Прокурор 74 3.3. Органи виконавчої влади 87 3.4. Органи місцевого самоврядування 90 ВИСНОВКИ 96 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100

Організація органів державної влади в Україні

Вступ.................................................................................................................3
Розділ 1. Поняття та риси органів державної влади.....................................5
Розділ 2. Принципи діяльності органів державної влади.
Їх конституційне закріплення..........................................................8
Розділ 3. Конституційне закріплення системи органів державної
влади..................................................................................................14
Розділ 4. Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої,
судової влади....................................................................................17
Висновки...........................................................................................................34
Список використаної літератури.....................................................................36


Діяльність органів виконавчої влади на місцях

ПЛАН Вступ 3 1. Становлення органів виконавчої влади на місцях (1917 - 2002 р.р.). 5 2. Система та правовий статус місцевих органів виконавчої влади. 11 3. Характер взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади з іншими органами державної влади. 20 4. Шляхи та перспективи удосконалення діяльності органів виконавчої влади на місцях 26 5. Практика діяльності органів виконавчої влади на місцях. 31 Висновки 37 Список літератури 39

Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

Вступ 1. Поняття та види центральних органів виконавчої влади. 2. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державного управління. 3. Адміністративно-правовий статус МВС України. Висновок Список використаних джерел

Характеристика органів державної влади в Україні

ЗМІСТ Вступ 3 Глава 1. Загальна характеристика принципів поділу державної влади 5 1.1. Поняття принципів поділу державної влади та основні критерії розмежування державних органів 5 1.2. Основоположні принципи поділу державної влади в Україні 8 Глава 2. Характеристика органів державної влади в Україні 12 2.1. Верховна Рада як вищий представницький і законодавчий орган державної влади 12 2.2. Президент як глава держави 15 2.3. Конституційний статус Кабінету Міністрів України 17 2.4. Представницькі органи влади на місцях, їх виконавчі апарати та органи державної виконавчої влади в регіонах 20 2.5. Принципи та конституційно-правові умови організації діяльності судової влади в Україні 25 Висновки 28 Список використаних джерел 30