институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Практико-правова історія становлення та розвитку принципу верховенства права: світовий вимір

Каталог пособий и учебных материалов | Маркетинг туризма | Реферат | Страниц: 35 | Год: 2010 | Размер: 41 кб. | Стоимость: 75 грн. | Смотреть | Купить

Практико-правова історія становлення та розвитку принципу верховенства права: світовий вимір

Вступ 3
Розділ І. Історичні передумови виникнення принципу верховенства права 6
1.1 Походження і сутність ідеї верховенства права у працях античних мислителів 6
1.2 Витоки принципу верховенства права у філософському доробку Київської Русі 9
1.3 Витоки принципу верховенства права в ідеях Американської та Французької революцій 11
Розділ ІІ. Еволюція доктринального тлумачення принципу верховенства права 16
2.1 Проблема визначення поняття „принцип верховенства права” 16
2.2 Розвиток ідей верховенства права в Європі 18
Розділ ІІІ. Принцип верховенства права у сучасних правових системах 22
3.1 Принцип верховенства права в XX-XXI столітті 22
3.2 Верховенство права в сучасній Україні 25
Висновки 30
Список використаних джерел та літератури 33


Cмотрите также:
Способи реалізації принципів верховенства права і закону

Вступ / Розділ 1. Поняття та загальні положення принципів верховенства права і закону / Розділ 2. Правова держава як основа утвердження верховенства права і закону / Розділ 3. Розподіл влади як спосіб реалізації принципів верховенства права і закону / Висновки / Список використаної літератури

Англійська доктрина верховенства права. А. Дайсі про складові верховенства права

Вступ 3 1. Англійська доктрина верховенства права 5 2. А. Дайсі про складові верховенства права 7 Висновки 18 Список літератури 20

Правова держава, її ознаки

Зміст Вступ …………………………………………………. с. 2 Історія становлення поняття “ правова держава “ ………………………………….. с. 2 Поняття концепції правової держави і її застосування ……………………………. с. 3 Принцип верховенства закону ……………………… с. 4 Два типи праворозуміння ……………………………. с. 5 Ідеальна правова держава та її протилежність …………………………………… с. 7 Безумовність свободи особи ………………………… с. 8 Принцип поділу влади ……………………………….. с. 8 Соціально-змістовні ознаки правової держави ……………………………………. . с. 10 Формальні ознаки правової держави …………………………………….. с. 10 Підходи до створення правової держави в Україні …………………………. с. 11 Висновок ……………………………………………… с. 14 Використана література ……………………………… с. 16

Принцип верховенства права та його закріплення в Конституції України

1. Розбудова правової держави в Україні та принцип верховенства права 3 2. Проблема збереження прав і свобод особи в Україні 7 Література 19

Історія розвитку акціонерних товариств та акціонерного права

Вступ 3 1. Теорії походження акціонерних товариств і акціонерного права 4 2. Історія розвитку акціонерного права в країнах Західної Європи 6 3. Історія розвитку акціонерного права в США 10 4. Історія розвитку акціонерного права в дореволюційній Росії 11 5. Особливості розвитку акціонерного права в СРСР та УРСР 13 6. Поняття та ознаки сучасного акціонерного товариства 16 Висновки 19 Список використаної літератури 20

Змагальність у цивільному процесі

План 1. Історія розвитку законодавства щодо змагальності сторін у цивільному процесі. 2. Поняття та зміст принципу змагальності. 3. Процесуальні засоби реалізації принципу змагальності у стадії судового розгляду цивільної справи. 4. Особливості реалізації принципу змагальності в стадіях апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, ухвал. 5. Співвідношення принципу змагальності із принципом об’єктивної (юридичної) істини у цивільному процесі.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з корпоративного права

1. Історія розвитку акціонерного права в країнах Західної Європи 3 2. Історія розвитку акціонерного права в США 5 3. Історія розвитку акціонерного права в дореволюційній Росії 6 4. Державне регулювання на етапі створення акціонерного товариства 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

Поняття народного суверенітету і народовладдя

Вступ 3 Розділ 1. Розвиток і становлення ідеї народовладдя та народного суверенітету 4 1.1 Становлення ідеї правової держави, як публічно-правового союзу народу 4 1.2 Світовий досвід втілення принципу народного суверенiтету 10 Розділ 2. Сутність і зміст народовладдя та народного суверенітету на сучасному етапі розвитку державності 19 2.1 Народний суверенітет, як основа конституційної демократії 19 2.2 Народовладдя та його конституційні форми 22 Висновки 29 Список використаних джерел 30

Становлення та історія розвитку форм грошей

Вступ 3 1. Становлення та історія розвитку форм грошей 4 2. Три фази розвитку паперових грошей 13 3. Сучасні форми грошей 15 4. Напрямки розвитку ринку пластикових карток в Україні 18 Висновки 22 Список використаних джерел 24