институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Формування системи розумових дій у процесі навчальної діяльності як умова розумового розвитку особистості

Каталог пособий и учебных материалов | Медицина | Контрольная | Страниц: 12 | Год: 2010 | Размер: 14 кб. | Стоимость: 50 грн. | Смотреть | Купить

Формування системи розумових дій у процесі навчальної діяльності як умова розумового розвитку особистості


Вступ 2

Формування системи розумових дій у процесі навчальної діяльності як умова розумового розвитку особистості 3

Висновки 12

Список використаної літератури 12

Cмотрите также:
Діяльність як умови розвитку особистості

зміст Вступ 3 Розділ І. Діяльність основний фактор всебічного розвитку особистості 6 1.1. Значення діяльності в розвитку особистості 6 1.2. Методологічний принцип єдності свідомості і діяльності 9 1.3. Особливості перебігу діяльності дітей молодшого шкільного віку. 12 1.4.Характерні особливості учбової діяльності молодших школярів 17 Розділ ІІ. Дослідження навчальної діяльності молодших школярів 25 2.1.Дослідження спрямованності молодших школярів, як відношення до навчальної діяльності 25 2.2.Аналіз результатів дослідження 27 2.3. Рекомендації щодо інтелектуального розвитку особистості 31 Висновки 33 Список використаної літератури 36 Тест. ВИЗНАЧЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Мета дослідження: теоретично обґрунтувати психологічні особливості і методичні аспекти впливу психологічних умов на розвиток особистості у процесі діяльності. Завдання дослідження: 1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження. 2. Обґрунтувати теоретичні засади дослідження ролі психологічних умов у інтелектуальному розвитку особистості в процесі діяльності. 3. Виявити психологічні особливості навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку у розвитку їх розумових здібностей. 4.Вивчити значення ролі навчання для розвитку психічних пізнавальних процесів і розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку. Об`єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку у процесі засвоєння знань і розвитку їх розумових здібностей. Предмет дослідження: психологічні умови ролі навчання у розвитку розумових здібностей дітей молодшого шкільного віку

Психологія особистості

1. Двофакторні теорії детермінації розвитку особистості. 3 2. Основні стратегії вивчення особистості 5 3. Біологічний вік і періодизація розвитку індивіда. Сенситивні й критичні періоди в розвитку 7 4. Природа індивідуального стилю діяльності: можливість компенсації психодинамічних особливостей темпераменту 10 5. Індивідуальна мінливість як умова історичної змінювальності системи 12 6. Типи регуляції часу (за характером регуляції часу й рівнем активності) 15 7. Суб'єктність як вищий щабель психічної регуляції активності 16 8. Особистісне несвідоме. Комплекси. 17 9. Риси особистості. Індивідуальні, загальні та унікальні риси особистості у тлумаченні Г. Олпорта 20 Література 22

Психологія особистості

1. Двофакторні теорії детермінації розвитку особистості. 3 2. Основні стратегії вивчення особистості 5 3. Біологічний вік і періодизація розвитку індивіда. Сенситивні й критичні періоди в розвитку 7 4. Природа індивідуального стилю діяльності: можливість компенсації психодинамічних особливостей темпераменту 10 5. Індивідуальна мінливість як умова історичної змінювальності системи 12 6. Типи регуляції часу (за характером регуляції часу й рівнем активності) 15 7. Суб'єктність як вищий щабель психічної регуляції активності 16 8. Особистісне несвідоме. Комплекси. 17 9. Риси особистості. Індивідуальні, загальні та унікальні риси особистості у тлумаченні Г. Олпорта 20 Література 22

Причини розумових відхилень

Вступ 2 1. Визначення розумових відхилень 4 2. Аналіз причин та проявів розумових порушень 8 3. Рівні розумової відсталості 13 4. Розгляд окремих розумових відхилень 17 4.1. Синдром Дауна 17 4.2. Хвороба Альцгеймера 21 5. Особливості реабілітації дітей з розумовими відхиленнями в Україні 24 Висновки 28 Використана література 30

Роль і місце розвивального навчання в розумовому розвитку старших дошкільників

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Розвиток розумових здібностей у дітей дошкільного віку 5 1.1. Характеристика наукових джерел з даного питання 5 1.2. Суть і завдання розумового розвитку старших дошкільників 15 Розділ 2. Роль і місце розвивального навчання в розумовому розвитку старших дошкільників 28 2.1. Особливості розвивального навчання в розумовому розвитку старших дошкільників 28 2.2. Розвиток розумових здібностей дітей дошкільного віку на заняттях 32 Висновки 37 Список використаної літератури 39

Політична діяльність особистості

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ФАКТОРИ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСОБИСТІСТЬ. 4 2. МОТИВАЦІЯ УЧАСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ. 4 3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ. 5 4. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ОСОБИСТОСТІ. 6 5. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ФАКТОРИ. 7 6. ПРАВА І СВОБОДИ ОСОБИ. 7 ВИСНОВОК 9 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 10

Організація самостійної діяльності в процесі навчання школи

Зміст Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Самостійна робота як дидактична категорія…………………………6 1.1. Дослідники про самостійну роботу………………………………………..6 Розділ 2. Організація самостійної діяльності в процесі навчання школи………………………………………………………………….11 2.1. Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра………………11 2.2. Самостійна робота в системі індивідуального навчання учнів…………21 2.3. Технологія формотворення знань як базова технологія розвитку здібностей учнів до самостійної навчальної діяльності………………………32 Висновки………………………………………………………………………..45 Список використаної літератури……………………………………………47

Модернізація освіти

1 Поняття навчальної діяльності учнів на уроці іноземної мови 2 2. Домашня робота як одна з допоміжних форм навчальної діяльності школярів 4 3 Функції домашньої навчальної діяльності: втілення взаємозв’язку між уроками, функція індивідуалізації навчання, контролююча функція 5 4 Принципи раціональної організації домашньої навчальної діяльності 10

Модернізація освіти

1 Поняття навчальної діяльності учнів на уроці іноземної мови 2 2. Домашня робота як одна з допоміжних форм навчальної діяльності школярів 4 3 Функції домашньої навчальної діяльності: втілення взаємозв’язку між уроками, функція індивідуалізації навчання, контролююча функція 5 4 Принципи раціональної організації домашньої навчальної діяльності 10

Соціологічна структура особистості

Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади дослідження структури особистості 4 2. Детермінанти формування особистості 9 3. Соціальний механізм формування особистості 15 4. Культурно-генетичні механізми формування особистості 16 5. Статус особистості в східній і західної соціокультурних традиціях 20 6. Перспективи формування особистості в українському суспільстві 22 Висновки 27 Література 30-31