институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Механізми самооцінки самоконтролю та саморегуляції учіння як вираження процесу перетворення учня на суб’єкта власної навчальної діяльності

Каталог пособий и учебных материалов | Медицина | Контрольная | Страниц: 16 | Год: 2010 | Размер: 18 кб. | Стоимость: 50 грн. | Смотреть | Купить

Механізми самооцінки самоконтролю та саморегуляції учіння як вираження процесу перетворення учня на суб’єкта власної навчальної діяльності

ВСТУП 3
1. Самооцінка як емоційно-оціночна складова Я-концепції 4
2. Методи саморегуляції. 9
3. Методи самоконтролю у навчанні 12
ВИСНОВКИ 14
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16

Cмотрите также:
Особливості усвідомлення самого себе, як суб’єкта навчальної діяльності в підлітковому віці

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти процесу усвідомлення самого себе як суб’єкта навчальної діяльності у підлітковому віці 5 1.1. Загальна характеристика підліткового віку 5 1.2. Особистість як суб'єкт самотворення 9 Розділ ІІ. Дослідно-експериментальна робота з виявлення особливостей усвідомлення самого себе як суб’єкта навчальної діяльності у підлітковому віці 16 2.1. Методика проведення дослідження 16 2.2. Аналіз результатів дослідження 23 2.3. Методичні рекомендації 29 Висновки 34 Список використаних джерел 36 Додатки 38

Вплив самооцінки на успішну діяльність студентів-психологів

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ САМООЦІНКИ НА УСПІШНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 8 1.1. Самооцінка як чинник людської особистості і її витоки 8 1.2. Професійна самосвідомість в підготовці спеціаліста 14 1.3. Взаємозв'язок самооцінки і успішності професійної діяльності студентів-психологів 18 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ САМООЦІНКИ НА УСПІШНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 23 2.1. Методи дослідження рівнів самооцінки і домагань особистості 23 2.2. Організація емпіричного дослідження 25 РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ САМООЦІНКИ НА УСПІШНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 33 3.1. Результати дослідження та їх інтерпретація 33 3.2. Програма психологічної корекції самооцінки та усвідомлення власної особистості 41 ВИСНОВОК 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63 ДОДАТКИ 67-70

Модернізація освіти

1 Поняття навчальної діяльності учнів на уроці іноземної мови 2 2. Домашня робота як одна з допоміжних форм навчальної діяльності школярів 4 3 Функції домашньої навчальної діяльності: втілення взаємозв’язку між уроками, функція індивідуалізації навчання, контролююча функція 5 4 Принципи раціональної організації домашньої навчальної діяльності 10

Модернізація освіти

1 Поняття навчальної діяльності учнів на уроці іноземної мови 2 2. Домашня робота як одна з допоміжних форм навчальної діяльності школярів 4 3 Функції домашньої навчальної діяльності: втілення взаємозв’язку між уроками, функція індивідуалізації навчання, контролююча функція 5 4 Принципи раціональної організації домашньої навчальної діяльності 10

Ємоційна регуляція навчальної діяльності

Зміст Вступ 3 Розділ І. Теоретичне обґрунтування емоційної регуляції навчальної діяльності 4 1.1. Природа базових емоційних переживань 4 1.2. Розвиток динамічної й змістової сторони емоцій. 9 1.3. Проблема емоційної регуляції учбово-пізнавальної діяльності учнів 14 Розділ ІІ. Дослідження впливу емоцій на навчальну діяльність 19 2.1. Вплив емоцій на сприйняття й увагу 19 2.2. Вплив емоцій на пам'ять 23 Висновок 26 Література 28 Мета роботи полягала в розкритті найбільш суттєвих змін в генезі емоційної регуляції навчальної діяльності. Об'єкт дослідження – емоційна сфера особистості, яка розвивається. Предмет дослідження – ознаки змін в генезі емоційної регуляції навчальної діяльності. Задачі дослідження. 1. Уточнити сутність емоцій, а також основні концептуальні уявлення, що дозволяють зрозуміти механізми й умови їх виникнення. 2. Узагальнити зовнішні та внутрішні фактори, що детермінують розвиток емоційної регуляції навчальної діяльності

Самооцінка учнів та її виховне значення

Вступ 3 1. САМООЦІНКА ЯК СКЛАДОВА СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ 4 2. РІВНІ, ВИДИ САМООЦІНКИ. ЇЇ РОЗВИТОК 7 3. ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ САМООЦІНКИ 12 Висновки 16 Література 17 Вступ На сучасному етапі розвитку школи, яка є головною інституцією в навчанні та вихованні молодого покоління, гостро постає проблема формування особистості учня. Відсутність єдиної та загальноприйнятої ідеології в нашому суспільстві, плюралістичність думок щодо поглядів на розвиток держави, науки, економіки, мови сприяє тому, що значним чином послабляються зовнішні фактори виховання молодої людини, зокрема національно-патріотичні. В цих умовах значне місце починають відігравати внутрішні ресурси виховання, які залежать від якостей та певних властивості особистості та можуть стати важелями впливу в ході педагогічного впливу на учня. Одним із таких проявів психічного світу людського індивіда є самооцінка. Кожна людина схильна до самооцінки, крім того, самооцінювання, на думку науковців, є її внутрішньою потребою. Звідти випливає беззаперечна участь самооцінки в виховному процесі. Тому це явище психічного світу людини необхідно піддавати ретельному науковому аналізу та вивченню її властивостей, законів існування та функціонування. Висновки Самооцінка – є провідним компонентом в структурі свідомості. Вона як певна якість особистості виражається в здатності людини оцінювати результати власної діяльності та поведінки, а також свої психічні риси та якості, які в цій діяльності та поведінці проявляються. Питання становлення самооцінки, її формування в молоді є важливими для соціальної педагогіки, для психології та педагогіки передусім, оскільки за ними – визначення розвитку особистості майбутнього громадянина, члена суспільства. Саме тому до них привернута пильна увага психологів, спеціалістів педагогічних дисциплін. В справі виховання важливим є те, що від самооцінки людини залежить характер його спілкування, відносини з ровесниками, формування та розвиток життєвих орієнтирів. Правильна самооцінка дає йому моральне задоволення. Самооцінка, особливо здібностей та можливостей особистості, виражає певний рівень зазіхань, який визначається як рівні завдань, які особистість ставить перед собою та до виконання яких вважає себе здатним.

Самооцінка учнів та її виховне значення

Вступ 3 1. САМООЦІНКА ЯК СКЛАДОВА СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ 4 2. РІВНІ САМООЦІНКИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК 7 3. ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ САМООЦІНКИ 12 Висновки 18 Література 19 Вступ На сучасному етапі розвитку школи, яка є головною інституцією в навчанні та вихованні молодого покоління, гостро постає проблема формування особистості учня. Відсутність єдиної та загальноприйнятої ідеології в нашому суспільстві, плюралістичність думок щодо поглядів на розвиток держави, науки, економіки, мови сприяє тому, що значним чином послабляються зовнішні фактори виховання молодої людини, зокрема національно-патріотичні важелі впливу. В цих умовах значне місце приділяють внутрішнім ресурсам виховання, які містять у собі якості та певні властивості, механізми психологічних явищ і процесів особистості, які можуть бути спонукальними причинами в ході педагогічного впливу на людину. Одним із таких проявів психічного світу людського індивіда є самооцінка. Кожна людина схильна до самооцінки, крім того, самооцінювання, на думку науковців, є її внутрішньою потребою. Беззаперечним залишається участь самооцінки в виховному процесі. Виходячи з цього, самооцінку як явище та вид психічної діяльності людини, необхідно піддавати ретельному науковому аналізу та вивченню її властивостей, законів існування та функціонування. Висновки Самооцінка – є провідним компонентом в структурі свідомості. Вона як певна якість особистості виражається в здатності людини оцінювати результати власної діяльності та поведінки, а також свої психічні риси та якості, які в цій діяльності та поведінці проявляються. Питання становлення самооцінки, її формування в молоді є важливими для соціальної педагогіки, для психології та педагогіки вищої школи передусім, оскільки за ними – визначення розвитку особистості майбутнього громадянина, члена суспільства. Саме тому до них привернута пильна увага психологів, науковців педагогічних дисциплін. В справі виховання важливим є те, що від самооцінки людини залежить характер його спілкування, відносини з ровесниками, формування та розвиток життєвих орієнтирів. Правильна самооцінка дає йому моральне задоволення. Самооцінка, особливо здібностей та можливостей особистості, виражає певний рівень зазіхань, який визначається як рівні завдань, які особистість ставить перед собою та до виконання яких вважає себе здатним.

Вплив гри на розвиток саморегуляції довільної активності в дошкільному віці

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ГРА ЯК ПРОВІДНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 5 1.1. Розвиток концептуальних положень щодо дитячої гри в працях вітчизняних дослідників 5 1.2. Класифікація ігор дітей дошкільного віку та їх процесуальна характеристика 10 РОЗДІЛ ІІ. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ХОДІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 16 2.1. Роль гри у розвитку саморегуляції довільної активності в дошкільному віці 16 2.2. Ігрові методики для розвитку саморегуляції 20 РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ВПЛИВУ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 26 3.1. Обґрунтування та організація дослідження, визначення методів 26 3.2. Хід експерименту, обробка та інтерпретація результатів 32 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 42

Погляди на мотив різних психологічних шкіл

Зміст Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ I. Погляди на мотив різних психологічних шкіл………………………5 1.1. Психоаналіз - первинний розробник категорії мотиву……………5 1.2. Трактування мотиву в гуманістичній психології…………………7 Розділ II. Загальна характеристика мотивації процесу навчання……………..9 2.1. Характеристика процесу навчання як активної діяльності………9 2.2. Поняття про мотиви навчальної діяльності………………………10 2.3. Класифікація та характеристики мотивів навчання……………...10 Розділ III. Динаміка мотивів в процесі навчання в школі…………………….16 3.1. Періодизація вікових етапів школярів……………………………16 3.2. Мотивація навчальної діяльності в молодшому шкільному віку……………………………………………………………………….17 3.3. Мотивація навчальної діяльності в середньому шкільному віці………………………………………………………………………..20 3.4. Мотивація навчальної діяльності в старшому шкільному віці….22 Розділ IV. Роль вчителя в формуванні мотивації та методичні дослідження у визначення переважаючої мотивації для молодших школярів………………………………………………………………………….26 4.1. Роль вчителя у формуванні мотивації молодших школярів………26 4.2. Дослідження мотивації навчальної діяльності молодших школярів…………………………………………………………………...28 Висновки…………………………………………………………………..31 Список використаної літератури…………………………………………33

Психологічні особливості пам’яті та їх вплив на успішність навчальної діяльності

Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ I. Теоретико-методологічні аспекти вивчення проблеми пам'яті 7 1.1. Психологічні теорії пам’яті 7 1.2. Природа пам’яті та її значення в навчальної діяльності 15 1.2.1 Пам'ять. Фізіологічні механізми 15 1.2.2 Типи пам’яті 18 1.2.3 Риси пам’яті 20 1.2.4. Процеси пам’яті 23 1.3. Розвиток запам’ятовування. Прийоми запам’ятовування 32 Висновок до розділу І. 44 РОЗДІЛ ІІ. Психологічні аспекти дослідження пам’яті молодших школярів 45 2.1.Методики дослідження способів запам’ятовування та пригадування у молодшому шкільному віці 45 2.2.Організація проведення дослідження, аналіз результатів 48 Висновки до розділу ІІ. 69 РОЗДІЛ III. Рекомендації щодо покращення запам’ятовування інформації школярами 72 3.1. Характеристика психологічних методик покращення пам’яті 72 3.2. Раціональна організація режимів праці та відпочинку для оптимізації діяльності центрів пам’яті дитячого організму 95 Висновки до розділу ІІІ 97 Висновки і пропозиції 99 Список використаної літератури 102 Додатки 107-115 Аналіз групових даних дослідження методики парної асоціації. Запам’ятовування слів, чисел, фраз Тренування запам'ятовування логічно не зв'язаного тексту. Методика 1 експерименту Методика “Вербальна фантазія” (мовне уявлення). Перелік орієнтовних питань після проводження методик Мета дослідження: теоретично обґрунтувати психологічні особливості і психологічні аспекти розвитку пам’яті в дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання. Об`єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку у процесі розвитку пам’яті. Предмет дослідження: розвиток процесів пам’яті у дітей молодшого шкільного віку. Завдання дослідження: 1.Проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження. 2.Обгрунтувати теоретичні засади дослідження розвитку процесів пам’яті у дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання. 3.Виявити психологічні особливості розвитку процесів пам’яті у дітей молодшого шкільного віку. 4. Розкрити продуктивні функції та взаємодію довгочасної та оперативної короткочасної пам’яті в умовах навчальної діяльності. 5. Охарактеризовуючи систему об’єктивних та суб’єктивних чинників, що зумовлюють індивідуальні рівні розвитку навчальної пам’яті. 6. Екпериментально встановити залежність успішності розв’язання мнемічних та пізнавальних задач від якостей особистості пам’яті молодшого школяра і засобів переробки сприйнятої інформації. Гіпотеза дослідження полягає в тому. що індивідуальні особливості категоріальної та функціональної структури пам’яті можливо розглядати як важливі якості особистості, що зумовлюють ефективність процесу навчання. Методологічну основу дослідження склали загальнопсихологічні положення, сутність і розвиток особистості як суб’єкта професійної діяльності (Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, В.Д. Шадриков), положення про механізм регуляції і саморегуляції особистості (М.Й. Боришевський), концепція діяльнісного опосередкування особистісного розвитку (О.М. Леонтьєв, С.М. Максименко, А.В. Петровський). Методи дослідження: системний аналіз структури і рівнів ефективності навчальної діяльності; спостереження; натурний та лабораторний експеримент, тестування, аналіз результатів навчальної діяльності; структурно-функціональне моделювання діяльності; методи математичної статистки