институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Міжнародні фінансові організації як фінансові донори

Каталог пособий и учебных материалов | Право | Контрольная | Страниц: 11 | Год: 2010 | Размер: 18 кб. | Стоимость: 45 грн. | Смотреть | Купить

Міжнародні фінансові організації як фінансові донори

Вступ 3
1.Коротка характеристика міжнародних фінансових організацій ГАТТ ВТО МВФ ООН 4
2.Основні напрямки взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями – фінансовими донорами 8
Висновки 11
Список використаної літератури 12

Cмотрите также:
Міжнародні кредитні відносини

Вступ 3 1. Розвиток міжнародних валютних відносин 5 1.1 Національна та світова валютні системи 5 1.2. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту 9 1.3. Бреттон-Вудська валютна система 10 1.4. Кінгстонська валютна система 12 2. Світові валютно-фінансові ринки 14 2.1. Девізні ринки 14 2.2 Міжнародні фінансові ринки 16 3. Сучасні міжнародні кредитні відносини 18 4. Міжнародні валютно-фінансові організації 23 Висновок 30 Список літератури 32

Контрольна з міжнародної економіки

Вступ 2 1. Міжнародні фінансові потоки 3 2. Міжнародні фінансові ринки 5 Висновки 9 Література 10

Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів фінансових організацій

Вступ 3 1. Світові міжнародні фінансові організації 5 2. Європейські фінансові організації 14 3. Основні форми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями 17 4. Сучасний стан співробітництва України з МФО 25 Висновки 32 Література 35

Методичні та теоретичні аспекти складання звіту про фінансові результати

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 6 1.1. Призначення, зміст та структура звіту про фінансові результати 6 1.2. Нормативно-правове регулювання звіту про фінансові результати 12 1.3. Фінансово-економічна характеристика підприємства 18 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 23 2.1. Порядок заповнення звіту про фінансові результати 23 2.2. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати 29 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства на основі даних звіту про фінансові результати 30 2.4. Удосконалення формування звітності про фінансові результати діяльності підприємства 33 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 42

Валютно-фінансові ресурси та їх значення для розвитку світової економіки

Вступ 3 Розділ 1. Загальне поняття про фінансовий ринок 4 1.1. Поняття міжнародного фінансового ринку 4 1.2. Ринок капіталів 6 Розділ 2. Міжнародні валютно-фінансові організації 8 2.1. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні 8 2.2. Світовий банк 10 2.3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції 12 2.4. Європейський банк реконструкції та розвитку 15 2.5. Банк міжнародних розрахунків 19 Розділ 3. Оцінка фінансової підтримки України Світовим банком 23 3.1. Принципи співпраці України із Світовим банком 23 2.2. Проекти Світового банку щодо надання фінансової підтримки 28 Висновки 33 Список використаної літератури 36 ДОДАТКИ 38

Методика аудиту звіту про фінансові результати

Вступ 3 І Розділ . Теоретико-методологічні аспекти формування звіту про фінансові результати 5 1.1. Загальні принципи побудови звіту про фінансові результати 5 1.2. Методика складання звіту про фінансові результати 7 1.3. Зв’язки між фінансовими звітами 11 ІІ Розділ. Методика та організація проведення аудиту звіту про фінансові результати 13 2.1. Цілі та завдання аудиту звіту про фінансові результати 13 2.2. Джерела інформації проведення аудиту звіту про фінансові результати 14 2.3. Методика і організація аудиту звіту про фінансові результати 15 ІІІ Розділ. Аудит звіту про фінансові результати ТОВ «__» 22 3.1. Загальний огляд та аналітична оцінка показників звіту про фінансові результати ТОВ «__» 22 3.2. Аудит достовірності показників звіту про фінансові результати ТОВ «__» 25 3.3. Складання аудиторського висновку 28 Висновок 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35

Міжнародні економічні відносини

1. Зовнішньоторгівельна політика держави 3 2. Інжиніринг та його форми. Поняття реінжинірингу. 5 3. Світовий ринок робочої сили 12 4. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ) 19 5. Головні міжнародні фінансові інститути та організації 22 Список використаної літератури 37

Міжнародні фінансово-кредитні організації

Вступ 3 1. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 4 2. СВІТОВИЙ БАНК 7 3. РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ 10 4. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 16 5. БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ 19 Література 24

Міжнародні організації в системі реулювання міжнародних економічних вдносин

План. Вступ 2 1 Історія створення міжнародних організацій. 3 2. Види і класифікація міжнародних організацій. 5 3. Сучасні міжнародні організації. 8 3.1. НАТО. 8 3.2. Рада Європи. 10 4. Міжнародні кредитні, валютно-фінансові і торгові організації. 11 4.1. Міжнародний банк реконструкції і розвитки (МБРР) 11 4.2. Міжнародний валютний фонд (МВФ). 12 4.3. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) 13 4.4. Банк міжнародних розрахунків (БМР) 16 4.5. Міжнародний банк економічного співробітництва (МБЕС) 17 4.6. Міжнародний інвестиційних банк (МІБ) 18 Висновок. 20

Міжнародні економічні відносини

5. Дати характеристику ТНК (з точки зору міжнародної економіки) 3 6. Теорія конкурентних переваг М. Портера 7 16. Міжнародні тендери (торги) 11 26. Міжнародні фінансові інститути 15 36. Європейський союз 18 46. Фінансово промислові групи (ФПГ) 23 Список використаної літератури 26