институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Управлінські засади охорони громадського здоров’я в Україні

Каталог пособий и учебных материалов | Криминальное право | Реферат | Страниц: 46 | Год: 2010 | Размер: 44 кб. | Стоимость: 125 грн. | Смотреть | Купить

Управлінські засади охорони громадського здоров’я в Україні

Вступ 2

1. Теоретичний огляд основних засад управління охороною здоров’я 4
1.1. Історія медичних закладів охорони здоров’я в Україні 4
1.2. Державна стратегія безперервного підвищення якості медичних послуг 7
1.3. Поняття монополії та конкуренції на медичному ринку у провідних державах світу 10

2. Особливості вітчизняної системи охорони здоров’я 14
2.1. Структура системи охорони здоров’я України 14
2.2. Законодавчі акти в системі охорони здоров’я України 17
2.3. Комплекс ознак вітчизняних медичних установ з позицій менеджменту 21

3. Загальна характеристика першочергових завдань у сфері управління охороною здоров’я з огляду на нові економічні умови 26
3.1. Структурні перетворення у галузі 26
3.2. Запровадження системи медичного страхування 30
3.3. Потреби у стандартизації в медичній сфері 33
3.4. Перспективи розвитку медичних закладів України з позицій науки управління 35

Висновки 37

Список використаної літератури 43

Cмотрите также:
Організація охорони здоров"я у країнах з розвиненою системою охорони здоров"я

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 5 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ 13 2.1. Система охорони здоров'я у Великобританії 13 2.2. Система охорони здоров'я в Канаді 16 2.3. Система охорони здоров'я в Німеччині 18 2.4. Система охорони здоров'я в Бельгії 20 2.5. Система охорони здоров'я в Австрії 22 2.6. Шведська система охорони здоров'я 24 2.7. Італійська система охорони здоров'я 26 РОЗДІЛ 3. РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ 28 ВИСНОВОК 36 ЛІТЕРАТУРА 38

Фінансове забезпечення фінансування охорони здоров'я.

Вступ 3 1. Аналіз світового досвіду фінансування охорони здоров'я 6 1.1. Економічний вплив стану охорони здоров'я на рівень розвитку країни 6 1.2. Американська модель фінансування охорони здоров'я 12 1.3. Європейська модель фінансування охорони здоров'я 16 2. Проблеми фінансування охорони здоров'я в Україні 23 2.1. Фінансування охорони здоров'я в умовах трансформації економіки 23 2.2. Впровадження платних медичних послуг 27 2.3. Становлення страхової медицини 32 3. Напрямки вдосконалення фінансування охорони здоров'я в Україні 37 3.1. Вдосконалення господарської діяльності державних медичних установ 37 3.2. Розвиток медичного страхування 41 3.3. Впровадження маркетингу у сферу охорони здоров'я 45 Висновки 54 Література 58

Адміністративно-правове регулювання і державне управління в сфері охорони здоров’я

Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади адміністративно-правового регулювання і державного управління в сфері охорони здоров’я 5 1.1. Історія охорони здоров'я України 5 1.2. Адміністративно-правове регулювання відносин в сфері охорони здоров’я 12 1.3. Система органів управління охороною здоров'я населення 16 Розділ 2. Нагляд та відповідальність в сфері охорони здоров’я 22 2.1. Нагляд в сфері охорони здоров’я нагляд 22 2.2. Правові проблеми застосування адміністративної відповідальності в сфері охорони здоров’я 25 Висновки 30 Список джерел 32

Підходи та принципи управління охорони здоров’я

Вступ 3 Розділ 1. Державне управління системою охорони здоров'я 5 1.1. Стан та перспективи державного управління системою охорони здоров'я 5 1.2. Законодавство України про охорону здоров’я 7 1.3. Медичне страхування в Україні 21 Розділ 2. Питання управління та організації охорони здоров'я 23 2.1. Стратегічне планування в охороні здоров'я 23 2.2. Програмно-цільові методи стратегічного планування в системі охорони здоров’я 25 Висновки 31 Список використаної літератури 34

Планування в системі охорони здоров’я України.

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 8 1.1. Основні проблеми функціонування системи охорони здоров’я в Україні 8 1.2. Цілі державної політики в сфері планування охорони здоров’я 17 РОЗДІЛ 2. ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 22 2.1. Оцінка реалізації державної політики планування в сфері охорони здоров’я 22 2.2. Характеристика механізмів впровадження державної політики планування в сфері охорони здоров’я 27 РОЗДІЛ 3. СВІТОВИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА УМОВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 37 3.1. Досвід підвищення ефективності планування ресурсів охорони здоров’я в світі та Україні 37 3.2. Порівняльний аналіз застосування засобів підвищення планування планування ресурсів охорони здоров’я в світі та Україні 46 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 59

Плануванння і фінансування бюджетних асигнувань в системі охорони здоров’я

Вступ. 3 1. Державна політика відносно охорони здоров’я населення України. 4 2. Порядок фінансування і асигнування органів охорони здоров'я України. 6 3. Головні законодавчі засади про фінансування та асигнування органів охорони здоров’я України з державного бюджету України. 9 4. Оптимізація діяльності галузі охорони здоров’я. 13 Висновок. 17 Список використаних літературних джерел. 18

Наукові основи управління в охороні здоров’я

ЗМІСТ 2 ВСТУП 3 1. Охорона здоров’я народу - основа соціальної політики держави 5 2. Характеристика система охорони здоров’я України 7 2.1 Основні об’єкти та заклади в загальнодержавній системі охорони здоров’я 7 2. 2 Характеристика стану медичної допомоги в Україні 10 2.3 Аналіз існуючих проблем організації охорони здоров’я в Україні 12 3. Загальна характеристика системи державного управління в галузі охорони здоров’я. 14 3.1 Поняття і зміст державного управління 14 3.2 Особливості державного управління в галузі охорони здоров’я 19 ВИСНОВКИ 23 Список використаної літератури: 24

Державна політика в галузі охорони здоров’я

ВСТУП 2 1. ОБГРУНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 3 2. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ «МІКРОЛАЙФ УКРАЇНИ» В РАМКАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 11 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

Фінансування закладів охорони здоров’я

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 5 1.1.Суть і необхідність фінансування системи охорони здоров’я у сприянні її подальшого розвитку 5 1.2. Основні етапи бюджетного фінансування 5 1.3. Альтернативні форми фінансування закладів охорони здоров’я в Україні 9 РОЗДІЛ 2: АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 18 2.1. Оцінка сучасного стану фінансування охорони здоров’я 18 2.2. Механізм планування видатків на утримання закладів охорони здоров’я 24 РОЗДІЛ 3: ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ 29 3.1. Альтернативні методи фінансування закладів охорони здоровя 29 3.2. Перспективи розвитку фінансування охорони здоров’я 33 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41 ДОДАТКИ 44

Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я

Вступ 3 1. Фінансування охорони здоров’я в європейських країнах 5 1.1. Історія розвитку європейської системи фінансування охорони здоров’я 5 1.2. Сучасна європейська модель фінансування системи охорони здоров’я 8 2. Фінансування охорони здоров’я в країнах Центральної та Східної Європи 12 2.1. Загальна проблематика фінансування медичних послуг 12 2.2. Російський досвід фінансування сфери охорони здоров’я 13 2.3. Система фінансування медичної сфери у постсоціалістичних країнах 16 3. Шляхи подальшого розвитку моделей фінансування охорони здоров’я 24 Висновок 28 Використана література 30 Метою роботи є дослідження основних напрямків у фінансуванні охорони здоров’я в різних країнах світу.