институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Історія держави і права

Каталог пособий и учебных материалов | Дослідження операцій | Курсовая | Страниц: 15 | Год: 2010 | Размер: 18 кб. | Стоимость: 50 грн. | Смотреть | Купить

Історія держави і права

1. НАДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ У 30-ТІ РОКИ ХХ-ГО СТОЛІТТЯ 3
2. ВИДІЛІТЬ ЗМІНИ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ У СТАТУСІ УРСР У 1986-1991 Р.Р. 7
3. НАДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ І РОЗКРИЙТЕ ЗНАЧЕННЯ АКТУ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ 22.01.1919 Р. 11
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 15

Cмотрите также:
Держава Франків

ВСТУП 3 1.Суспільний устрій і державний лад франкської держави 4 2. Джерела права і право франків. Салічна правда 8 3. Види злочинів та покарань за салічною правдою 10 ВИСНОВКИ 12 ЛІТЕРАТУРА 13 1. Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний посібник. Київ-2000. 2. К.Г.Федоров. Історія держави і права зарубіжних країн. Київ “Вища школа” 1994. 3. О.О.Шевченко. Історія держави і права зарубіжних країн. “Вентурі”, Київ 1995. 4. История государства и права зарубежных стран. Ч.1. Издательство Московского Университета. 1988.

Розвиток радянського цивільного законодавства України 1922-1927 рр.

Розвиток радянського цивільного законодавства України 1922-1927 рр....2 Список використаної літератури....7 1.Боярська З.І. Історія держави і права України. — К., 2001. — 278с. 2.Гусєва С. О. Історія держави і права України. — О., 2000. — 224с. 3.Кульчицький В.С. Історія держави і права України. – Львів, 1996. – 296 с. 4.Музиченко П.П. Історія держави і права України. – К., 1999. – 662 с.

Предмет та методи дослідження історії держави та права заруб країн

І. Історія держави і права зарубіжних країн 2 1.1 Предмет історії держави і його методологія 2 1.2 Місце історії держави і права в системі суспільних наук 5 ІІ. Становлення науки про істрію держави і права 8 1.2 Розвиток науки про історію держави і права зарубіжних країн 8 2.2 Історична періодизація предмету 9 Список використаної літератури 17

Предмет та методологія теорії держави та права

Вступ 3 1. Загальна характеристика предмета теорії держави і права 5 1.2. Передумови виникнення теорії держави і права 5 1.2. Визначення предмета теорії держави і права 8 2. Методологія теорії держави і права: основні характеристики 11 2.1. Визначення метода теорії держави і права 11 2.2. Класифікація методів теорії держави і права та їх детальний аналіз 14 2.2.1. Загальнонаукові методи пізнання теорії держави і права 14 2.2.2. Визначення спеціальних методів теорії держави і права 17 2.3. Значення наукових визначень для методології держави і права 21 3. Практичне застосування методології для визначення передумов класифікації правової системи України 23 Висновки 31 Список використаної літератури 34

Історія кримінального права України

ВСТУП 3 1. Кримінальне право за часів існування Київської Русі. 4 2. Розвиток кримінального права на поч. 19 – 20 ст. 6 3. Формування Радянсько кримінального права (1917-1920рр.) 7 4.Розвиток кримінального права України в період панування тоталітарного режиму (1929-1938рр.) 10 5. Кримінальне право в перші повоєнні роки і в період десталінізації. (1945-1960 рр.) 12 6. Кримінальне право України в період неототалітарного режиму (середина 60-х – середина 1980-х рр.) – періоду перебудови (1985-1991рр.) 15 7. Сучасне кримінальне право України. 16 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 22 1. Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна: курс лекцій. – К.: Наукова думка та Українська видавнича група, 1996. – 336 с. 2. Кримінальне право України. Загал. частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.В.Бенківський та ін.; За ред. П.С.Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с. 3. Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Історія держави і права України. – К.: Україна, 2000. – 429 с. 4. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Львів, 1996. 5. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с. 6. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 662 с. 7. Істрорія держави і права України: Навч. Посібник – Київ, 1997. – 240 с. 8. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А.Й.Рогожина. – К., 1996. – Ч.2.

Формування української національної держави в ході визвольної війни під приводом Богдана Хмельницького

1.Причини та основні риси визвольної війни 1648-1654 рр. 3 2. Найважливіші події в ході визвольної війни 4 3. Зародження української державності в ході визвольної війни 8 Література 10 1. А.С.Чайковський. П.М.Чернега. Посібник з історії, К:КДПУ,1995 2. М.Котляр, С.Кульчицький. Шляхами віків: довідник з історії України, К: Видавництво ”Україна” – 1993 р., С.69 3. А.Й.Рогожин. Історія держави і права України. К: ”Ін Юре” – 1996 р., Ч.1 4. Н.Полонська-Василенко. Історія України, К:Либідь – 1992, Т.2 5. К.Бузько. Історія держави і права України. Хрестоматія. Львів:ЛДУ – 2001 р.

Теорія держави і права

ВСТУП 2 Оглядова характеристика теорій походження держави і права 4 Загальні закономірності походження держави і права 13 Методологія теорії держави і права 27 Функції теорії держави і права 30 ВИСНОВКИ 32 Список використаної літератури 34

Теорія держави і права

ВСТУП 2 Оглядова характеристика теорій походження держави і права 4 Загальні закономірності походження держави і права 13 Методологія теорії держави і права 27 Функції теорії держави і права 30 ВИСНОВКИ 32 Список використаної літератури 34

Предмет теоріі держави и права

Зміст Вступ 3 Розділ І. Політико-юридичний характер теорії держави і права 6 Розділ ІІ. Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук 15 а) Поняття теорії держави і права 15 б) Функції теорії держави і права 16 в) Місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук 20 Розділ ІІІ. Єдність предмета теорії держави і права 26 Висновки 29 Список використаних джерел 32

Предмет теоріі держави и права

Зміст Вступ 3 Розділ І. Політико-юридичний характер теорії держави і права 6 Розділ ІІ. Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук 15 а) Поняття теорії держави і права 15 б) Функції теорії держави і права 16 в) Місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук 20 Розділ ІІІ. Єдність предмета теорії держави і права 26 Висновки 29 Список використаних джерел 32