институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Лінгвістична композиція художнього тексту

Каталог пособий и учебных материалов | Разное | Курсовая | Страниц: 9 | Год: 2010 | Размер: 15 кб. | Стоимость: 50 грн. | Смотреть | Купить

Лінгвістична композиція художнього тексту

Лінгвістична композиція художнього тексту 2
Список використаної літератури 8

Cмотрите также:
Проблема аналізу художнього твору при вивченні зарубіжної літератури в школі

Вступ 2 1. Історія методики аналізу художнього твору 4 2. Підготовка до сприйняття художнього твору 6 3. Первинне читання та прийоми усвідомлення тексту художнього твору 8 4. Поглиблене засвоєння художнього твору в процесі другого читання 12 Висновки 16 Додатки 17 Список використаної літератури 22

Відтворення емотивності художнього і публіцистичного тексту засобами мови перекладу (семантика стилістика)

ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні питання емотивності. 5 1.1. Визначення понять емоційність та емотивність 5 1.2. Емотивність тексту 9 Розділ 2. Засоби відтворення емотивності 21 2.1. Епітети 21 2.2. Метонімія 24 2.3. Метафора 25 Розділ 3. Практичні засади що до відтворення емотивності при перекладі. 29 3.1. Відтворення емотивності в текстах художнього стилю 29 3.1.1. Відтворення емотивності за допомогою епітетів 33 3.1.2. Відтворення емотивності за допомогою метонімії 36 3.1.3. Відтворення емотивності за допомогою метафори 38 3.2. Відтворення емотивності в публіцистичних текстах 39 3.2.1. Відтворення емотивності за допомогою епітетів 40 3.3.2. Відтворення емотивності за допомогою метонімії 42 3.2.3. Відтворення емотивності за допомогою метафори 44 3.3. Порівняльний аналіз відтворення емотивності в текстах різних стилів 47 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52-64

Комунікативна функція реферативного тексту

Вступ 2 1. Формування реферативного тексту 3 1.1. Терміносистема реферативної діяльності 3 1.2. Розвиток вітчизняної системи реферування 10 2. Реалізація комунікативної функції реферативного тексту 15 2.1. Інформаційна насиченість тексту та його наближеність до читача 15 2.2. Насиченість тексту з точки зору складових мовних одиниць 17 2.3. Інтенсивний та екстенсивний способи підвищення інформативності тексту 23 Висновки 26 Література 29

Мовознавство в СРСР

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Мовознавство як наука про мову XIX - на початку XX ст. 4 1.1. Школа "слів і речей" 4 1.2. Школа естетичного ідеалізму 6 1.3. Неолінгвістика 9 1.4. Казанська лінгвістична школа. І. О. Бодуен де Куртене 12 1.5. Соціологічний напрям. Лінгвістична концепція Фердинанда де Соссюра 16 Розділ 2. Мовознавство в СРСР 21 2.1. Мовознавство 20 - 40-х років XX ст. 21 2.2. Мовознавство 50 - 80-х років XX ст. 29 Розділ 3. Мовознавство на сучасному етапі 31 3.1. Когнітивна лінгвістика 31 3.2. Функціональна лінгвістика 33 3.3. Лінгвістика тексту 35 3.4. Комунікативна лінгвістика 36 Розділ 4. Вивчення мовознавчих питань у школі. Методика будови слова і словотвору 39 4.1. Значення розділів "Будова слова" та "Словотвір" 39 4.2. Опрацювання будови слова 41 4.3. Словотвір 46 4.4. Морфемний і словотвірний аналіз слова 48 Висновки 52 Список використаної літератури 54

Скласти публіцистичний текст і зробити його на рівні 2-х структур

Зміст І. РЕФЕРАТИ 3 1. Основні ознаки тексту. 3 2. Загальні особливості структурної організації тексту 6 ІІ. АНАЛІЗ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ 10 ТЕКСТ: 10 РІДНА ЗЕМЛЯ ВИМАГАЄ: «ДУМАЙТЕ!» 10 Тематично-авторський рівень тексту 12 Емоційно- експресивний рівень тексту 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 17

Контрольна робота з інформатики

Форматування тексту на ПК. Загальні правила роботи. 3 Друкування зв'зного тексту. Етапи підготовки текстів. Набір тексту. Прийому виділення окремих місць у тексті. Типові помилки тексту мна комп’ютері. 9 Список використаної літератури 15

Графічна форма та художній образ

План Вступ 2 Розділ І. Графічний художній образ як процес пізнання 4 1.1. Визначення графічного художнього образу 4 1. 2. Образи відчуттів, сприйняття 8 1. 3. Образи представлення, уяви 19 Розділ ІІ. Образотворчі умови формування графічно-художнього образу 22 2.1. Образотворчі аспекти художнього образу 22 2.2. Формування графічного художнього образу у школярів на уроках образотворчого мистецтва 26 Висновки 28 Список використаної літератури 29 Додатки 31

Шляхи аналізу художнього твору

Вступ 3 1.Методологічні засади вивчення художнього твору в шкільному курсі літератури 6 1.1. Філософські основи аналізу художнього твору 6 1.2. Психолого-педагогічні передумови навчання літературного аналізу 9 1.3. Методичні основи навчання на уроках літератури 13 2. Теоретико-методична модель вироблення в учнів умінь аналізувати художні твори 20 2.1. Технології навчання аналізу художнього твору 20 2.2. Аналіз художнього твору» (на основі аналізу оповідання Марка Вовчка «Два сини») 23 2.3. Формування в учнів умінь аналізу прозового твору (основна і старша школи) 26 2.4. Особливості навчання аналізу творів різного літературного роду й виду 30 Висновки 37 Література 40

“Стислий огляд можливостей редактора MICROSOFT WORD

План 1. Вікно програми 2 Робота з вікнами 2 Курсор уведення 3 Меню 3 Панелі інструментів 4 Координатні лінійки 5 Рядок стану 6 Режими відображення документа 6 Смуги прокручування 7 Вихід із Microsoft Word 7 2. Операції з документами 7 Створення нового документа 7 Відкриття документа 8 Збереження документа 9 Закриття документа 10 3. Робота з текстом 10 Уведення тексту 10 Виділення фрагменту тексту 10 Редагування тексту 11 Скасування операцій над текстом 11 Копіювання тексту 11 Переміщення тексту 11 Буфер обміну 12 Уставлення символу 12 Пошук і заміна тексту 13 Контекстне меню 14 Література……………………………………………………………………………………16

Стислий огляд можливостей редактора MICROSOFT WORD

План 1. Вікно програми 2 Робота з вікнами 2 Курсор уведення 3 Меню 3 Панелі інструментів 4 Координатні лінійки 5 Рядок стану 6 Режими відображення документа 6 Смуги прокручування 7 Вихід із Microsoft Word 7 2. Операції з документами 7 Створення нового документа 7 Відкриття документа 8 Збереження документа 9 Закриття документа 10 3. Робота з текстом 10 Уведення тексту 10 Виділення фрагменту тексту 10 Редагування тексту 11 Скасування операцій над текстом 11 Копіювання тексту 11 Переміщення тексту 11 Буфер обміну 12 Уставлення символу 12 Пошук і заміна тексту 13 Контекстне меню 14 Література……………………………………………………………………………………16