институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Лінгвістичні особливості текстів-інтерв ю

Каталог пособий и учебных материалов | Разное | Реферат | Страниц: 28 | Год: 2010 | Размер: 34 кб. | Стоимость: 125 грн. | Смотреть | Купить

Лінгвістичні особливості текстів-інтерв ю

Зміст
Вступ 3
Розділ І. Інтерв‘ю як жанр публіцистичного стиля мовлення 6
1.1 Жанр інтерв‘ю в сучасній газеті 6
2.2 Інтерв‘ю як жанровий різновид діалогу 8
Розділ ІІ. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження текстів інтерв’ю в сучасній пресі 13
1.1 Жанрова характеристика текстів-інтерв‘ю 13
1.2 Прагматичний аспект інтерв’ю в пресі 15
1.3 Специфіка тектів-інтерв‘ю 16
Розділ ІІІ. Структурні особливості текстів інтерв’ю 18
3.1 Композиція та стандартні засоби вираження в текстах-інтерв‘ю 18
3.2 Комунікативні блоки та мовленнєві акти в текстах-інтерв‘ю 20
3.3 Стилістичні засоби текстів інтерв’ю в сучасній пресі 22
Висновки 25
Список використаних джерел та літератури 27

Cмотрите также:
Інтерв’юер та респондент як головні діючі особи інтерв’ю: природа та особливості комунікативного контакту

Вступ 3 I. Особливості інтерв’ю як методу соціологічного дослідження 5 1.1. Особливості інформаційного обміну між інтерв’юером та респондентом 5 1.2. Специфіка отримання та інтерпретації соціологічної інформації в ситуації інтерв’ю 8 1.3. Стадії комунікативного контакту інтерв’юера та респондента 10 ІІ. Фактори ефективності комунікації інтерв’юера та респондента 13 2.1. Лексика та фразеологія інтерв’юера та респондента 13 2.2. Часові показники адекватності комунікативного контакту інтерв’юера та респондента 15 2.3. Умови проведення інтерв’ю 19 III. Мотиваційні аспекти комунікативного контакту між інтерв’юером та респондентом 22 3.1. Загальні закономірності підтримання мотивації в ситуації інтерв’ю 22 3.2. Залежність мотивації до інтерв’ю від демографічних характеристик респондентів 25 3.3. Залежність мотивації від часової динаміки інтерв’ю 28 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35

Використання соціологічного інтерв’ю в соціальній роботі в будь якій країні

Вступ 3 1. Інтерв’ю – як усний вид опитування 4 2. Основні етапи організації та проведення 7 соціологічного інтерв’ю 7 3. Види інтерв’ю, необхідних для соціальної роботи 11 Висновок 16 Список використаної літератури 18

Лінгвістичні основи документознавства

Вступ 2 1. Лінгвістичні особливості довідково - інформаційної документації. 4 2. Мовні особливості розпорядчих документів. 12 3. Формально-змістова завершеність та мовне оформлення документів з господарської діяльності. 18 4. Змісти та мовне оформлення кадрової документації. 21 Висновки 31 Список використаної літератури 33

Лінгвістичні особливості документів розпорядчого типу

Зміст Вступ 1.Характеристика основних видів розпорядчих документів. 2 1.1. Накази. 3 1.2. Витяг з наказу. 5 1.3. Вказівка. 6 1.4. Ухвала. 7 1.5. Розпорядження 8 1.6. Вказівка. 9 1.7. Ухвала. 9 1.8. Розпорядження 10 2. Лексичні, граматичні та синтаксичні особливості ділових паперів 11 2.1.Явище синонімії у діловому мовленні 11 2.2. Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні 12 2.3. Особливості використання числівників у діловому мовленні. 15 2.4. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні 20 2.5. Особливості використання прийменників у діловому мовленні 24 2.6. Синтаксичні особливості професійних текстів 28 Висновок 30 Література 30

Лінгвістичні особливості документів розпорядчого типу

Зміст Вступ 1.Характеристика основних видів розпорядчих документів. 2 1.1. Накази. 3 1.2. Витяг з наказу. 5 1.3. Вказівка. 6 1.4. Ухвала. 7 1.5. Розпорядження 8 1.6. Вказівка. 9 1.7. Ухвала. 9 1.8. Розпорядження 10 2. Лексичні, граматичні та синтаксичні особливості ділових паперів 11 2.1.Явище синонімії у діловому мовленні 11 2.2. Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні 12 2.3. Особливості використання числівників у діловому мовленні. 15 2.4. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні 20 2.5. Особливості використання прийменників у діловому мовленні 24 2.6. Синтаксичні особливості професійних текстів 28 Висновок 30 Література 30

Інтерв’ю: основні принципи професійного спілкування журналіста

Вступ 2 Розділ І. Інтерв’ю як жанр журналістики. 7 1.1. Інтерв’ю як жанр журналістики. 7 1.2. Різновиди інтерв’ю. 17 1.3. Форми організації інтерв ю. 21 Розділ ІІ. Професійне спілкування журналіста. 30 2.1. Професійне спілкування журналіста. 30 2.2. Інтерв’ю: більше ніж питання і відповіді. 34 2.3. Техніка психологічного інтерв’ю. 39 2.4. Професійно-етичні якості журналіста. 43 Розділ ІІІ. Етичне регулювання журналістської діяльності. 47 3.1. Про вік журналістської моралі. 47 3.2. Службова етика. 52 3.3. Кодекс, як механізм саморегуляції в журналістських суспільствах. 57 3.4. Ціннісно - етичне регулювання журналістської діяльності в Україні. 61 Висновки 71 Список використаної літератури 75

Жанрово-стилістичні особливості перекладу статей з питань медицини (на матеріалі англомовної преси)

ВСТУП …………………………………………………………………………3 Розділ 1. ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ ТА ЙОГО ЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.1.Функції та особливості публіцистичного стилю ………………..5 1.2. Взаємодія публіцистичного стилю з іншими функціональними стилями мови ………………………………..12 1.3. Особливості перекладу публіцистичних текстів ………………16 Розділ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ПУБЛІКАЦІЙ З ПИТАНЬ МЕДИЦИНИ 2.1. Жанр „науково-популярна стаття” – поєднання науково- технічного і газетно-публіцистичного стилю …………………..24 2.2. Специфіка перекладу англомовних науково-популярних статей (на матеріалі газетно-журнальної періодики) …………………..28 ВИСНОВКИ …………………………………………………………………..41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………..43 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ …………………….46 ДОДАТКИ ……………………………………………………………………..47

Фокусоване інтерв’ю, як методика маркетингових досліджень

Вступ 3 1. Метод інтерв’ю у практиці соціологічних опитувань 4 2. Метод фокус-групи 7 3. Фокусоване інтерв'ю за Р. Мертоном та фокус-групи 9 Висновок 17 Література 19

Реквізити формуляра службового листа. Особливості структури текстів листів.

Зміст 1.Реквізити формуляра службового листа. Особливості структури текстів листів. 2. Порядок проходження в установі вхідних, вихідних і внутрішніх документів 3 Підготуйте гарантійний лист. 4. Складіть наказ про необхідність удосконалення роботи зі службовою документацією.

Реквізити формуляра службового листа. Особливості структури текстів листів.

Зміст 1.Реквізити формуляра службового листа. Особливості структури текстів листів. 2. Порядок проходження в установі вхідних, вихідних і внутрішніх документів 3 Підготуйте гарантійний лист. 4. Складіть наказ про необхідність удосконалення роботи зі службовою документацією.