институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Правові доктрини США і західноєвропейських країн у ХІХ ст..

Каталог пособий и учебных материалов | Менеджмент ситуационный | Реферат | Страниц: 32 | Год: 2010 | Размер: 36 кб. | Стоимость: 90 грн. | Смотреть | Купить

Правові доктрини США і західноєвропейських країн у ХІХ ст..

Вступ 3
Розділ І. Правова доктрина: поняття та сутність 6
1.1 Першочергове значення правової доктрини 6
1.2 Правова доктрина як джерело права в державах Стародавнього світу та її роль у формування правових систем сучасності 9
Розділ ІІ. Правові доктрини США в XIX столітті 12
2.1 Державний устрій США в XIX столітті 12
2.2 Доктрина розподілу влади 15
2.3 Доктрина Монро 17
Розділ ІІІ. Правова ідеологія в Західній Європі в XIX столітті 21
3.1 Лібералізм у Франції. Б. Констан 21
3.2 Лібералізм в Англії. Погляди І.Бентама та Дж.Остіна на право та державу 23
3.3 Теорія «понадкласової» монархії Л.Штейна 26
Висновки 28
Список використаних джерел та літератури 31
Cмотрите также:
Естетичні ідеї західноєвропейських міст

Вступ 3 1. Становлення та розвиток західноєвропейських міст як торговельних і культурних центрів 4 2. Розвиток культури й мистецтва західноєвропейських міст 9 Висновки 13 Список літератури 14

Особливості сучасного економічного розвитку промисловорозвинутих країн Західної Європи

Вступ Розділ 1. Сучасний стан і загальна економічна характеристика Західноєвропейського регіону Розділ 2. Сучасний економічний розвиток промислово розвинутих країн Західної Європи 2.1. Євроінтеграційні процеси та їх значення 2.2. Динаміка економічного розвитку країн ЄС 2.3. Характериі риси державного регулювання Західноєвропейських країн 2.4. Система зовнішньоекономічних зв’язків країн Західної Європи Розділ 3. Напрямки і перспективи зовнішньоекономічного співробітництва в Західноєвропейському регіоні 3.1. Перспективи економічного розвитку розширеного ЄС (ЄС 25) 3.2. Співробітництво України та промисловорозвинутих країн ЄС Висновки Список використаної літератури Додатки

Контрольна з дисципліни "Міжнародна економіка"

1. Економічна інтеграція західноєвропейських країн ЄС (Європейський спільний ринок) 2 2. Відкрита економіка, поняття, аналіз факторів і тенденцій розвитку 6 Література 10

Сучасні ідейно-політичні доктрини. Соціально-демократичні та релігійні доктрини

Сучасні ідейно-політичні доктрини. Соціально-демократичні та релігійні доктрини Використана література

Політичні доктрини античності

План 1. Вступ. 2. Етапи політичної думки, та їх представники. 3. Політичні доктрини Арістотеля та Платона. 4. Висновок.

Неоліберальна політична доктрина: сутність та особливості реалізації в країнах розвиненої демократії

Вступ 3 1. Основні ідеї неоліберальної політичної доктрини 5 2.Різновиди неоліберальної доктрини 9 3. Неоліберальна глобалізація 11 Висновки 16 Список використаної літератури 17

Управління персоналом

1. СУТНІСТЬ ДОКТРИНИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКТРИНИ ЛЮДСЬКИХ СТОСУНКІВ В КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 3 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРЕЗ КАДРОВУ РОБОТУ. ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ КАДРОВОЇ РОБОТИ 10 ЛІТЕРАТУРА 17

Політичні доктрини античності

Вступ 3 Політичні доктрини античності 4 Висновок 13 Список використаної літератури 14

Особливості політичної доктрини марксизму

План 1. Особливості політичної доктрини марксизму 3 2. Політичний режим як форма реалізації влади в суспільстві 6 Список використаної літератури 16

Економічна політика країн, що розвиваються

Вступ.....................................................................................................................3
Розділ 1. Ознаки та основні проблеми країн, що розвиваються.....................6
1.1. Основні ознаки країн, що розвиваються............................................6
1.2. Основні проблеми країн, що розвиваються.......................................9
Розділ 2. Країни, що розвиваються в системі міжнародних
економічних відносин........................................................................17
2.1. Місце та роль країн, що розвиваються у
міжнародному товарообміні...............................................................17
2.2. Іноземний капітал в економіці країн, що розвиваються..................20
Розділ 3. Перспективи розвитку країн що розвиваються................................24
3.1. Деякі особливості взаємодії країн, що
розвиваються з транснаціональними корпораціями..........................24
3.2. Позиція країн, що розвиваються, після провалу
переговорів у Канкуне в рамках ВТО.................................................26
Висновки...............................................................................................................29
Список використаної літератури........................................................................32