институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Психологічна характеристика процесу навчання

Каталог пособий и учебных материалов | Логика | Реферат | Страниц: 54 | Год: 2010 | Размер: 51 кб. | Стоимость: 175 грн. | Смотреть | Купить

Психологічна характеристика процесу навчання

Вступ 3
Розділ І. Педагогічний процес як цілісна система психології навчання 6
1.1. Особливості структури теорії навчання 6
1.2. Методологічні основи процесу навчання 12
1.3.Теорія поетапного формування розумових дій та їх психологічна характеристика 20
Розділ ІІ. Соціально-психологічні механізми навчання. 26
2.1. Суть евристичних методів пізнання та їх роль в дослідженнях 26
2.2. Поняття про навчальний модуль та сутність модульно-розвиваючого навчання 34
2.3. Теорія і практика сугестопедичного навчання школярів та контекстне навчання як метод активного навчання 41
Висновки 45
Список використаної літератури 49
Додатки 51
Cмотрите также:
Сутність процесу навчання

Вступ 3 Розділ 1. Структура та організація процесу навчання 4 1.1. Основні функції та компоненти процесу навчання 4 1.2. Структура процесу навчання 13 1.3. Оптимізація процесу навчання 20 1.4. Структура діяльності вчителя в навчальному процесі 21 Розділ 2. Закономірності та принципи навчання 23 2.1. Закономірності навчання 23 2.2. Принципи навчання 25 Висновки 30 Список використаної літератури 31-32 Мета роботи: дослідити методи та сутність навчання шкільним дисциплінам, дати загальну характеристику. Предметом дослідження є типологія методів навчання шкільним дисциплінам в школі та структура навчального процесу. Практичне значення - найголовніше завдання вчителя в будь-якій ситуації - створити в класі творчу атмосферу, більше того, педагог повинен розуміти психологічну сутність цього процесу. Це насамперед не насильне навчання, а заохочення до пізнання, повага інтелектуальної сили дитини. Завершується робота висновками, в яких висвітлюються головні особливості процесу навчання та специфіка методів навчання, узагальнюється все вище зазначене, а також подається список використаної літератури.

Процес навчання та його функції

Зміст Вступ……………………………………………………………………………3 Розділ I. Процес навчання та його функції………………………………......5 1.1. Суть процесу навчання……………………………………………5 1.2. Функції процесу навчання………………………………………..8 1.3. Мотивація як рушійній засіб в процесі навчання……………...13 Розділ I. Рушійні сили процесу навчання і місце вчителя в ньому……….17 2.1. Рушійні сили процесу навчання……………………………….17 2.2. Структура діяльності вчителя в навчальному процесі……….20 2.3. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів………………………………………………………..22 Висновки………………………………………………………………………27 Використана література……………………………………………………...28

Основи психології та педагогіки

1.Предмет та об‘єкт психології 2 2. Основні галузі сучасної психології 3 3. Основні методи психологічної науки 4 4. Основні категорії психології 6 5. Психологічна характеристика юридичної діяльності 7 6. Поняття про психіку. Функції психіки 8 7. Структура психіки: психічні процеси, стани, властивості 9 8.Свідомість як вищий рівень розвитку психіки 11 9. Поняття особистості та її структура 12 10. Співвідношення біологічного і соціального в особистості 13 11.Діяльність: види та структура 14 12. Психологічна характеристика професійно важливих якостей 15 13. Психологічна характеристика професійної майстерності правознавця та її формування 16 14. Поняття та основні властивості відчуттів 17 15. Поняття, основні види та властивості сприймання 18 16. Пам‘ять: основні види і характеристика 19 17. Поняття, операції та характеристика мислення 20 18. Поняття та властивості уваги 21 19. Поняття та види уяви 22 20. Поняття про емоції і почуття, їх функції 23 21. Характеристика основних видів емоційних станів людини, їх вплив на професійну діяльність 24 22. Характеристика конфліктних емоційних станів 25 23. Поняття про волю та її функції 26 24. Види та основні етапи вольових дій 27 25. Характеристика професійних вольових якостей правознавців 28 26. Предмет та об‘єкт педагогіки 29 27. Основні категорії психології і педагогіки 30 28. Врахування психології груп і колективів в діяльності юриста 31 29.Соціальні та психологічні функції спілкування 32 30. Види, засоби та форми спілкування 33 31. Характеристика особливостей та закономірностей міжгрупового і міжособистісного сприймання 34 32. Характеристика стереотипів та бар‘єрів спілкування 35 33. Особливості сприймання та розуміння людини людиною 36 34. Поняття педагогічного процесу, його функції та завдання 37 35. Система принципів навчання 38 36. Форми навчання, їх характеристика 39 37. Поняття про методи навчання, їх характеристика 40 38. Взаємозв‘язок форм і методів навчання, шляхи їх удосконалення 41 39. Характеристика структурних компонентів та етапів процесу навчання 42 40. Психолого-педагогічна характеристика процесу виховання об‘єктів професійної діяльності юриста 43 41.Принципи виховання 44 42. Роль виховання у розвитку людини та формування її особистості 46 43. Характеристика методів виховання 47 44. Роль і місце індивідуальної виховної роботи в діяльності правознавців 49 45. Форми і методи індивідуальної виховної роботи 50 46. Методи і прийоми самовиховання правознавців 52

Диференційований підхід в навчанні

ВСТУП 3 Розділ 1. Реалізація процесу навчання на сучасному етапі 4 1.1. Принципи процесу навчання 4 1.2. Поняття диференційованого навчання, види диференціації 6 Розділ 2. Організація навчання на основі диференціації 9 2.1. Врахування особливостей учнів при диференційному навчанні.13 2.2. Технологія різнорівневого навчання 10 2.3. Оцінювання при диференційованому навчанні 12 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16 (20 джерел)

Питання для підготовки до іспиту з психології (білети)

1. Предмет та об'єкт психології 3 2. Предмет та об’єкт педагогіки 3 3. Основні категорії психології і педагогіки 3 4. Загальна характеристика систем психологічних і педагогічних дисциплін 4 5. Мета та завдання професійної психології і педагогіки 4 6. Врахування психологічних і педагогічних чинників у юридичній діяльності 5 7. Основні методи психологічної науки 5 8. Роль суб'єктивного фактору при розв'язанні завдань правознавців 6 9. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки 6 10. Психологічна характеристика юридичної діяльності 6 11. Поняття особистості та її структура 7 12. Поняття і структура особистості юриста 7 13. Співвідношення біологічного і соціального в особистості 8 14. Психологічна характеристика професійної спрямованості 8 15. Психологічна характеристика професійно важливих якостей 8 16. Психологічна характеристика професійної майстерності правознавця та її формування 9 17. Основні ознаки і причини професійної деформації юристів, шляхи її профілактики і усунення 9 18. Поняття та основні властивості відчуття 10 19. Поняття, основні види та властивості сприймання 10 20. Пам'ять: основні види і характеристики 11 21. Поняття, операції та характеристики мислення 11 22. Поняття та властивості уваги 12 23. Поняття про емоції і волю, їх функції 12 24. Характеристика основних видів емоційних станів людини, їх вплив на професійну діяльність 13 25. Характеристика конфліктних емоційних станів 13 26. Види та основні етапи вольових дій 14 27. Характеристика професійних вольових якостей правознавців 14 28. Врахування психології груп і колективів у діяльності юристів 15 29. Соціальні та психологічні функції спілкування 15 30. Види, засоби та форми спілкування 16 31. Характеристика особливостей і закономірностей міжгрупового і міжособистісного сприймання 16 32. Характеристика стереотипів та бар'єрів спілкування 17 33. Особливості сприймання та розуміння людини людиною 18 34. Поняття педагогічною процесу, його функції та завдання 18 35. Система принципів навчання 18 36. Форми навчання, їх характеристика 19 37. Поняття про методи навчання, їх характеристика 19 38. Взаємозв'язок форм і методів навчання, шляхи їх удосконалення 20 39. Характеристика структурних компонентів та етапів процесу навчання 20 40. Психолого-педагогічна характеристика процесу виховання об'єктів професійної діяльності юриста 20 41. Принципи виховання 21 42. Роль виховання у розвитку людини та формування її особистості 22 43. Характеристика методів виховання 22 44. Роль і місце індивідуальної виховної роботи в діяльності правознавців 23 45. Форми і методи індивідуальної виховної роботи 23 46. Процес самопізнання - основа самовиховання 24 47. Методи і прийоми самовиховання правознавців 24 48. Сутність та основні аспекти саморегуляції 24 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

Особливості законів навчання

Вступ 2 1) Особливості законів навчання, закономірностей, принципів навчання у вищій школі 3 2) Закони навчання, їх сутність 4 3) Загальні закономірності навчально-виховного процесу 6 4) Принципи навчання у вищому навчальному закладі 11 Висновки 18 Список використаної літератури 19

Особливості законів навчання

Вступ 2 1) Особливості законів навчання, закономірностей, принципів навчання у вищій школі 3 2) Закони навчання, їх сутність 4 3) Загальні закономірності навчально-виховного процесу 6 4) Принципи навчання у вищому навчальному закладі 11 Висновки 18 Список використаної літератури 19

Дидактичні підходи до процесу навчання.

ЗМІСТ 1. Розробка лекції та практичного заняття 3 2. Дидактичні підходи до процесу навчання. Визначити недоліки та переваги кожного із запропонованих підходів до організації навчання (скласти таблицю) 11 Список використаної літератури 16

Дидактичні підходи до процесу навчання.

ЗМІСТ 1. Розробка лекції та практичного заняття 3 2. Дидактичні підходи до процесу навчання. Визначити недоліки та переваги кожного із запропонованих підходів до організації навчання (скласти таблицю) 11 Список використаної літератури 16

Процеси навчання, виховання і розвитку здібностей дітей на уроках

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Процес виховання школярів у навчально-виховних закладах 5 1.1. Сутність, зміст і процес виховання 5 1.2. Рушійні сили процесу виховання 5 1.3. Фактори виховання 7 1.4. Мотиви виховання 7 1.5. Структура виховного процесу 8 1.6.Зміст виховання 10 Розділ 2. Процес навчання 12 2.1. Сутність навчання, його методологічна основа 12 2.2. Рушійні сили навчального процесу 13 2.3. Функції навчання 15 Розділ 3. Процеси навчання, виховання і розвитку здібностей дітей на уроках 16 Розділ 4. Взаємодія процесу навчання і виховання школярів 24 4.1. Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку 24 4.2. Виховання у дітей гуманних рис особистості 27 4.3. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 30 4.4. Формування у учнів дисциплінованості і ретельності 36 Висновки 42 Список використаної літератури 44