институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Експорт сталі

Каталог пособий и учебных материалов | Конфликтология | Реферат | Страниц: 42 | Год: 2010 | Размер: 92 кб. | Стоимость: 125 грн. | Смотреть | Купить

Експорт сталі


ВСТУП 3
1. Аналітична маркетингова оцінка ринку сталі 4
1.1 Аналіз світового виробництва сталі 4
1.2 Аналіз світової торгівлі сталлю 14
1.3 Аналіз попиту та споживання сталі 22
1.4 Сегментація ринку сталі 23
1.5 Аналіз властивостей сталі 24
1.6 Аналіз цін на сталь 24
2. Система регулювання експортних операцій зі сталлю 28
2.1 Тарифне регулювання 28
2.2 Нетарифне регулювання 28
2.3 Митні процедури зі сталлю 28
2.4 Заборони вимоги та стандарти які застосовуються до сталі при зовнішньоторговельних операціях 29
2.5 Особливості та умови транспортування 29
2.6 Валютне регулювання експортних операцій зі сталлю та її оподаткування 32
2.7 Економічне обгрунтування можливостей зовнішньоторговельної угоди 33
3. Розробка проекту контракту на експорт сталі 34
4. Техніко – економічне обгрунтування зовнішньоекономічної угоди на експорт сталі 37
4.1. Закупівельна вартість сталі для експорту 37
4.2 Витрати пов’язані з митним оформленням експорту сталі 37
4.3 Розрахунок валютної виручки 38
4.4 Розрахунок валового доходу 39
4.5 Розрахунки за бюджетом (відрахування з валового доходу) та розрахунок прибутку 39
4.6 Розрахунок податку з прибутку 40
4.7 Розрахунок чистого прибутку 40
4.8 Розрахунок рентабельності експорту сталі 40
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43


Cмотрите также:
Виробництво сталі

ЗМІСТ 1. Загальна характеристика сталі 3 2. Киснево-конвертне отримання сталі 3 3. Мартенівське отримання сталі 5 4. Виробництво сталі в електропечах 6 5. Рафінування та розливання сталі 8 Список використаної літератури 11

Сталь та її класифікація

ЗМІСТ 1. Класифікація і маркування сталей 3 2. Виробництво сталі 6 2.1. Киснево-конвертне отримання сталі 7 2.2. Мартенівське отримання сталі 9 2.3. Виробництво сталі в електропечах 11 Список використаної літератури 14

Маркетинговое исследование рынка стали

Вступ 2 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку сталі 4 1.1. Аналіз світового ринку сталі 4 1.2. Аналіз українського ринку сталі 9 2. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди 13 2.1. Законодавча база 13 2.2. Нормативно-правові умови здійснення даного проекту 16 3. Зовнішньоекономічний контракт 20 4. Оцінка ефективності запропонованого проекту 26 Висновки 28 Список використаних літературних джерел 30 Додатки 32

ПІДГОТОВКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ УГОДИ

Вступ 2 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку сталі 4 1.1. Аналіз світового ринку сталі 4 1.2. Аналіз українського ринку сталі 9 2. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди 13 2.1. Законодавча база 13 2.2. Нормативно-правові умови здійснення даного проекту 16 3. Зовнішньоекономічний контракт 20 4. Оцінка ефективності запропонованого проекту 26 Висновки 28 Список використаних літературних джерел 30 Додатки 32

нормування праці кр

1. Функції нормування праці 2 2. Нормування робіт, які виконуються на верстатах з числовим програмним керуванням 5 3. Задача. 9 Визначити норму штучного часу на приготування круглого отвору 40 мм в деталі шириною 30 мм, із вуглецевої сталі δв=450, припуск та протягування 1,5 мм на діаметр. Протяжка з інструментальної сталі зі стійкістю т=100 хв. Протягування проводиться на горизонтально - протяжному верстаті з £=1350 мм і Р=10Т, вага протяжки до 15 кг, вага деталі 8 кг. Список використаних джерел 10

Контрольна робота з економіки

1. Класичні та кейнсіанські підходи до пояснення причин безробіття 3 2. Економічні мультиплікатори та їх роль в розробці макроекономічної політики 7 Задача 1 11 Економіка умовної країни характеризується такими даними: – Валовий національний продукт дорівнює 5000 дол. – Споживчі витрати – 3200 дол. – Державні витрати – 900 дол. – Чистий експорт – 80 дол. Розрахуйте: а) величину інвестиції; б) обсяг імпорту при умові, що експорт дорівнює 350 дол.; в) ЧНП при умові, що сума амортизації дорівнює 150 дол.; г) в даному прикладі чистий експорт має позитивне значення. Чи може він бути від’ємною величиною? В якому випадку? Список використаної літератури 13

Контрольна робота макроекономіка

Зміст 1 1. СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ ЯК ФУНКЦІІЇ ДОХОДУ 2 2. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА З УРАХУВАННЯМ ПРОПОЗИЦІЇ 3 ЗАДАЧА 5 Припустимо що ВНП = 7000 дол., споживчі витрати – 8000 дол., державні витрати – 2000 дол., а чистий експорт – 1000 дол. Розрахувати: 1. Величину інвестицій; 2. Обсяг імпорту, при умові, що експорт – 200 дол. 3. ЧНД при умові, що сума амортизації складає 300 дол. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 7

Експорт та імпорт у МТУ (митний тариф України)

Розділ 1. Митний тариф України 3 1.1. Поняття митного тарифу, його призначення 3 1.2. Експортний та імпортний тарифи 9 Розділ 2. Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики 12 2.1. Експорт та імпорт у МТУ 12 Розділ 3. Висновки та пропозиції 20 Список використаної літератури 28

Експорт і імпорт продукції агропромислового комплексу

Зміст Вступ 2 1. Агропромисловий комплекс України 4 2. Оцінка обсягів імпорту продукції агропромислового комплексу по регіонах і країнах світу 15 3. Експорт – імпорт продукції рослинництва та продуктів її переробки 22 4. Реалізація експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації світової економіки 26 Висновки 37 Список використаних джерел 39

Контрольна з макроекономіки

План 1. Визначення рівноважного ВВП на основі методу "видатки - випуск" 3 2. Автоматична фіскальна політика 8 Задачі 20 3. За наведеними даними обчислити (в млн. грн.) а) Обсяг ВВП за потоком доходів б) Обсяг ВВП за потоком витрат. в) Обсяг ЧВП. г) Обсяг НД Проценти за кредит – 24, трансферні платежі 46, споживчі витрати 520, субсидії державним підприємствам 4, доходи від власності 42, чисті приватні інвестиції 90, державні закупівлі 180, чистий експорт 18, податок на прибуток корпорації 100, рента 40, непрямі податки 44, прибуток корпорації 226, заробітна плата 436, валові приватні інвестиції 110. 4. Відомі наступні дані: ВВП - 5000 млн.грн., споживчі витрати 3200 млн. грн.., державні закупівлі 900 млн.грн., чистий експорт - 80 млн.грн., Обчислити: а) величину інвестицій, б) обсяг імпорту, якщо експорт 350 млн.грн., в) ЧВП за умов. що сума амортизації склала 150 млн.грн. Список використаної літератури 23