институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Імпорт квітів

Каталог пособий и учебных материалов | Конфликтология | Реферат | Страниц: 40 | Год: 2010 | Размер: 48 кб. | Стоимость: 125 грн. | Смотреть | Купить

Імпорт квітів


ВСТУП 3
1. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів 7
1.1 Аналіз світового виробництва квітів 7
1.2 Аналіз світової торгівлі квітами 10
1.3 Аналіз попиту на квіти та їх споживання. Фактори які визначають споживання квітів 14
1.4 Сегментація ринку квітів 15
1.5 Аналіз властивостей квітів 16
1.6 Аналіз цін на квіти 16
2. Правове обгрунтування здійснення зовнішньоекономічної угоди на імпорт квітів 18
2.1 Тарифне регулювання 18
2.2 Нетарифне регулювання 19
2.3 Митні процедури з квітами 21
2.4 Заборони вимоги та стандарти при зовнішньоторговельних операціях із квітами 22
2.5 Особливості та умови транспортування квітів 23
2.6 Валютне регулювання імпорту квітів та оподаткування 24
2.7 Економічне обгрунтування можливостей здійснення зовнішньоторговельної угоди на імпорт та розрахунок її прибутковості 26
3. Проект контракту на імпорт квітів 26
4. Оцінка ефективності запропонованого проекту контракту на імпорт квітів 34
4.1 Умови імпорту квітів 34
Якщо вартість однієї рози у Голландії складає ? 0 8 то загальна вартість квітів для імпорту складатиме: 34
4.2 Витрати пов’язані з розмитненням імпортного вантажу 34
4.3 Розрахунок виручки від реалізації імпортного товару 35
4.4 Розрахунок валового доходу 36
4.5 Розрахунки за бюджетом (відрахування з валового доходу) та розрахунок прибутку 36
4.6 Розрахунок податку з прибутку 37
4.7 Розрахунок чистого прибутку 37
4.8 Розрахунок рентабельності імпорту квітів 37
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

Cмотрите также:
Маркетинговий звіт

Список додатків 3 Додаток А. Анкета опитування споживачів квіткової продукції Додаток Б Зовнішньоекономічний контракт ТзОВ «__» Список ілюстрацій 3 Рисунок 1. Загальний вигляд магазину Рисунок 2. Асортимент квітів: хризантеми Рисунок 3. Асортимент квітів: троянди, гербери, лілеї Рисунок 4. Асортимент букетів Вступ 4 Мета даного маркетингового дослідження полягає в ідентифікації проблем і можливостей ТзОВ «___» посісти конкурентну позицію на ринку квітів в даний час Резюме 6 Методологія дослідження 7 1. Аналіз українського ринку квітів 9 2. Характеристика об’єкту дослідження 11 3. Визначення потреб споживачів 13 4.Мета фiрми i мета маркетингу 16 5.Аналiз анкетування 16 6.Конкуренти 17 7.Сегментування ринку 17 8.Позицiонування 18 9.Ціноутворення 19 10.Стимулювання продажу 19 11.Реклама 20 Висновки 22 Рекомендації 23 Джерела вторинної інформації 24 Додатки 25 Ілюстрації 31

Аудит первинного обліку підприємства на прикладі ТОВ «Баядера-імпорт»

Зміст Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади аудиту в системі управління первинним обліком підприємства 5 1.1 Економічна характеристика аудиту первинного обліку підприємства 5 1.2 Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту первинного обліку підприємства 9 Розділ 2. Організація і методика аудиту первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» 17 2.1 Попередня оцінка діяльності та якості звітності ТОВ «Баядера-Імпорт» 17 2.2 Планування аудиту первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» 29 2.3 Оцінка системи внутрішнього контролю первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» 36 2.4 Методика аудиту первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» 42 2.5 Формування висновків за результатами аудиту первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» 49 Розділ 3. Методика аудиту первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем 54 Висновки 64 Список літератури 67 Додатки 70

Експорт та імпорт у МТУ (митний тариф України)

Розділ 1. Митний тариф України 3 1.1. Поняття митного тарифу, його призначення 3 1.2. Експортний та імпортний тарифи 9 Розділ 2. Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики 12 2.1. Експорт та імпорт у МТУ 12 Розділ 3. Висновки та пропозиції 20 Список використаної літератури 28

Імпорт і його значення в міжнародній торгівлі України

Вступ3 Розділ 1. Регулювання імпорту в Україні5 Розділ 2. Імпорт і його значення в міжнародній торгівлі України8 2.1. Міжнародна купівля-продаж товарів8 2.2.Імпортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах10 Розділ 3. Стан та перспективи розвитку імпортної діяльності в Україні19 Висновки33 Література35

Експорт і імпорт продукції агропромислового комплексу

Зміст Вступ 2 1. Агропромисловий комплекс України 4 2. Оцінка обсягів імпорту продукції агропромислового комплексу по регіонах і країнах світу 15 3. Експорт – імпорт продукції рослинництва та продуктів її переробки 22 4. Реалізація експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації світової економіки 26 Висновки 37 Список використаних джерел 39

Макроекономіка Варіант 26

1. Особливості економічних процесів на макрорівні 2 2. Соціальні гарантії: функції та способи реалізації 6 3. Задача. 20 Уряд приймає рішення запровадити мито на імпорт цукру у розмірі 0,02 дол. за 1 кг цукру. Світова ціна на цукор становить 0,1 долар за кг. цукру. Країна споживає 22 млрд. кг цукру, а після запровадження мита – 20 млрд. кг. Розрахуйте втрати споживачів даної країни від впровадження мита на імпорт цукру. Література 22

Контрольна робота макроекономіка

1. Ринок праці як регулятор зайнятості. 2 2. Мультиплікатор Кейнса 15 3. Задача. 19 Уряд приймає рішення запровадити мито на імпорт цукру у розмірі 0,02 дол. за 1 кг цукру. Світова ціна на цукор становить 0,1 долар за кг. цукру. Обсяг внутрішнього виробництва цукру за умов вільної торгівлі становить 6 млрд. кг. за рік, а після запровадження мита – 8 млрд. кг на рік. Розрахуйте виграш вітчизняних виробників від впровадження мита на імпорт цукру. Література. 20

Контрольна робота з макроекономіки

1. Взаємозвязок доходів споживання і заощадження Задача № 26 Платіжний баланс країни має наступні дані (млн.грн.) 1 Товарний експорт + З0 2 Товарний імпорт 35 3 Експорт послуг + 5 4 Імпорт послуг 10 5 Чисті доходи від інвестицій 5 6 Чисті грошові перекази + 10 7 Чистий приплив капіталу 20 8 Надання кредитів 5 9 Отримання кредитів + 20 10 Офіційні резерви +10 Розрахувати: а) сальдо торговельного балансу б) сальдо балансу товарів та послуг в) сальдо балансу поточних операцій, г) сальдо балансу руху капіталів.

Експорт- імпорт, значення в міжнарідній торгівлі в Україні

Вступ3 Розділ 1. Сутність управління експортно-імпортною діяльністю підприємств5 1.1.Теоретичні засади дослідження управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємств5 1.2. Регулювання експортно-імпортною діяльністю в Україні9 Розділ 2. Експорт-імпорт, значення в міжнародній торгівлі України13 2.1. Міжнародна купівля-продаж товарів13 2.2. Активізація експортної діяльності21 Розділ 3. Зовнішня торгівля і економічний ріст в України 28 Висновки37 Список літератури

Контрольна з макроекономіки

1. Взаємозв’язок доходів споживання і заощадження 1 2. Задача Платіжний баланс країни має наступні дані (млн.грн.) 1 Товарний експорт + З0 2 Товарний імпорт 35 3 Експорт послуг + 5 4 Імпорт послуг 10 5 Чисті доходи від інвестицій 5 6 Чисті грошові перекази + 10 7 Чистий приплив капіталу 20 8 Надання кредитів 5 9 Отримання кредитів + 20 10 Офіційні резерви +10 Розрахувати: а) сальдо торговельного балансу б) сальдо балансу товарів та послуг в) сальдо балансу поточних операцій, г) сальдо балансу руху капіталів. Література 9