институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Вивчення ринку і формування попиту на продукцію послуг

Каталог пособий и учебных материалов | История экономических учений | Курсовая | Страниц: 15 | Год: 2010 | Размер: 53 кб. | Стоимость: 50 грн. | Смотреть | Купить

Вивчення ринку і формування попиту на продукцію послуг

Вступ 3
1. Організація вивчення ринку формування попиту 4
2. Особливості формування попиту на фактори виробництва продукції та послуг 8
Висновки 13
Список використаних джерел 14
Cмотрите также:
Вивчення попиту споживачів на плодоовочеву продукцію ТЦ «Материк» магазин Rainford

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Теоретичні підходи до вивчення попиту споживачів 5 1.1 Значення вивчення попиту при формуванні товарного асортименту 5 1.2 Особливості формування попиту на плодоовочеву продукцію 11 2. Основна частина 17 2.1 Характеристика ТЦ «Материк» 17 2.2 Вивчення попиту споживачів та формування товарного асортименту плодоовочевої продукції 23 2.3 Організація продажу плодоовочевої продукції в ТЦ «Материк» 27 2.4 Реклама плодоовочевої продукції та її ефективність в ТЦ «Материк» 34 2.5 Шляхи мінімізації сезонних коливань на плодоовочеву продукцію 39 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

Прогнозування попиту на підприємстві

Вступ 3 1. Прогнозування попиту на підприємстві 5 1.1 Визначення попиту на продукцію та місткості ринку 5 1.2 Методи оцінки перспективного попиту на товари підприємства 11 1. Опитування щодо намірів покупців 11 2. З'ясування сукупної думки збутового персоналу 11 3. Метод експертних оцінок 12 4. Аналіз даних минулих років 13 2. Визначення перспективного попиту на продукцію підприємства 14 Висновок 22 Список використаної літератури 24

Вивчення та формування попиту населення на товари в магазині

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ 6 1.1. Поняття та значення вивчення попиту на товари 6 1.2. Основні етапи дослідження попиту 11 1.3. Способи формування попиту на товари 16 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАГАЗИНУ ПО ВИВЧЕННЮ ТА ФОРМУВАННЮ ПОПИТУ НА ТОВАР 22 2.1. Загальна характеристика підприємства ЗАТ „Швейне підприємство „Юність” 22 2.2. Аналіз попиту на продукцію магазину 28 2.3. Аналіз діяльності підприємства по формуванню попиту на товар 34 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ФОРМУВАННЮ ПОПИТУ НА ТОВАР 37 ВИСНОВОК 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49 Метою даного дослідження є методи вивчення та форкання попиту на товари в магазині. Об’єктом дослідження є відносини, які виникають між підприємством та споживачами продукції під час діяльності, направленої на вивчення та формування попиту на товар. Предметом дослідження є діяльність підприємства ЗАТ „Швейне підприємство „Юність”. Завданнями, які поставлені в даному дослідження є: - вивчення теоретичних аспектів вивчення та формування попиту на товар в магазині; - з’ясування практичних методів вивчення попиту; - формування практичних методів підвищення попиту та конкретному прикладі; - розробка рекомендацій щодо удосконалення діяльності по формуванню попиту на прикладі. Дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. В першому розділі досліджено теоретичні аспекти вивчення та формування попиту на товар в магазині. Другий розділ присвячено аналізу діяльності підприємства ЗАТ „Швейне підприємство „Юність”, в третьому розділі надано практичні рекомендації щодо покрашення ситуації. Для аналізу діяльності підприємства було використано данні за період з 2002-2004 років. В даному дослідженні було використано роботи таких відомих вчених як Гаркавенко С.С., Вайсман А., Котлер Ф., Портер М., Хокскинг А. та інші.

Формування попиту споживачів на продукцію і послуги

Вступ 4 1. Економічна природа ринкового попиту 5 2. Фактори формування ринкового попиту 9 3. Прогноз ринкового попиту в Україні на 2009 рік 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МАРКЕТИНГУ

1. Основні чинники макросередовища, що зумовили падіння попиту на продукцію AT "Норд" 3 2. Методи збору первинної маркетингової інформації, які доцільно використати для розробки концепції позиціювання продукції продукцію AT "Норд" 7 3. Розробка пошукових питань для визначення рівня короткострокового попиту на ринку холодильників. Оберіть 4-5 питань та розробіть для них питання анкети. 8 4. Сегментація ринку споживачів продукції компанії 11 5. Оцінка потенційної місткості ринку холодильників 13 Список використаних джерел 15

ОРГАНИЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ПОКУПЦІВ В РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ПЛАН ВСТУП 1. ОРГАНИЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ПОКУПЦІВ В РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Значення і завдання вивчення споживчого попиту 1.2. Види попиту та чинники, що впливають на його зміни 1.3. Методи вивчення споживчого попиту в магазині 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Характеристика підприємства роздрібної торгівлі 2.2. Вивчення споживчого попиту на товари на прикладі роздрібного торгівельного підприємства 2.3. Стимулювання опиту на товари в торгівельному підприємстві 2.4. Реклама як основний засіб стимулювання попиту 3. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ПОКУПЦІВ В ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ОРГАНИЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ПОКУПЦІВ В РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ПЛАН ВСТУП 1. ОРГАНИЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ПОКУПЦІВ В РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Значення і завдання вивчення споживчого попиту 1.2. Види попиту та чинники, що впливають на його зміни 1.3. Методи вивчення споживчого попиту в магазині 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Характеристика підприємства роздрібної торгівлі 2.2. Вивчення споживчого попиту на товари на прикладі роздрібного торгівельного підприємства 2.3. Стимулювання попиту на товари в торгівельному підприємстві 2.4. Реклама як основний засіб стимулювання попиту 3. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ПОКУПЦІВ В ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК ВСТУП Комерційна діяльність - широке і складне поняття, що містить в собі комплекс прийомів і методів, що забезпечують максимальну вигідність будь-якої

Визначення ринку і попиту на продукцію.

Визначення ринку і попиту на продукцію.

Контрольна ЗЕД

1. Напрями та форми ЗЕД 3 2. Транспортно - експедиційні послуги підприємствам субьектам ЗЕД 10 Завдання 17 Розрахувати експортну ціну товару (табл.1), використовуючи дані про товари-аналоги (табл. 2). Результати підрахунків звести в табл. 3.... Задача №1 Тема: «Прогнозування експортної контрактної ціни». Теоретичне обгрунтування Існують три підходи до визначення експортних цін: І.На основі власних витрат виробництва. Характерний для монополістів, які займають домінуюче положення на ринку й випускають унікальну продукцію. 2.На основі попиту на дану продукцію на даному ринку. Характерний для монополістів, які займають домінуюче положення на ринку й випускають масову продукцію за співвідношенням: знижується ціна - збільшується попит на продукцію. З.На основі порівняння з ціною конкурентів. Це основний метод, який широко застосовується для основної маси виробників. ... Література 28

Попит фірми на працю

Вступ 3. 1. Відображення попиту фірми на працю в різних економічних концепціях. 6 1.1. Поняття робочої сили 6 1.2. Неокласичний та класичний підходи 9 1.3. Кейнсіанський підхід до формування попиту на працю 11 1.4. Монетаристська та інші моделі 13 2. Особливості попиту фірми на працю в умовах сучасного ринку 15 2.1. Особливості попиту фірми на працю 15 2.2. Дослідження попиту на трудові ресурси фірми ТОВ «...» 24 3. Проблеми підприємства ТОВ «...» на ринку праці та шляхи їх вирішення 33 Висновки 36 Список використаної літератури. 43