институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Світовий фондовий ринок сучасний стан та особливості функціонування

Каталог пособий и учебных материалов | Конфликтология | Реферат | Страниц: 39 | Год: 2010 | Размер: 50 кб. | Стоимость: 90 грн. | Смотреть | Купить

Світовий фондовий ринок сучасний стан та особливості функціонування

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО РИНКУ 5
1.1Суб‘єкти фондового ринку 5
1.2 Механізм функціонування фондового ринку 8
1.2Фактори що впливають на стан фондового ринку 11
РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ 15
2.1 Фондові ринки зарубіжних країн 15
2.2 Особливості функціонування фондових ринків розвинених країн 18
2.3 Тенденції розвитку світових фондових ринків в умовах сучасної глобалізації 22
РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 25
3.1 Проблеми становлення фондового ринку в Україні 25
3.2 Перспективи розвитку фондового ринку в Україні в контексті сучасної глобалізації 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
ДОДАТОК 39

Cмотрите также:
Фондовий ринок України

Вступ 3 1. Загальна характеристика фондового ринку 4 1.1. Сутність фондового ринку 4 1.2. Принципи та форми організації і функціонування ринку. 7 1.3. Оцінювання дохідності операцій з фінансовими активами 10 2. Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні 15 3. Проблеми та перспективи функціонування фондового ринку України 27 3.1. Проблеми функціонування фондового ринку України 27 3.2. Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку 31 3.3. Нормативна база, напрями її вдосконалення 34 Висновок 37 Література 39 Мета курсової роботи. Метою курсової роботи являється загальна характеристика фондового ринку України. Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм фондового ринкуУкраїни.. Об’єкт дослідження – фондовий ринок України.

Стан та особливості становлення фондового ринку в Україні

План 2 Вступ 3 1. Фондовий ринок як необхідна складова ринкової економіки 6 1. 1 Цінні папери – сутність і функції 6 1. 2. Фондовий ринок в структурі ринкового механізму 9 2. Стан та особливості становлення фондового ринку в Україні 15 2. 1. Цінні папери і їх роль в ринковій трансформації 15 2. 2. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні. 21 ВИСНОВКИ 30 Список використаної літератури 31

Стан та особливості становлення фондового ринку в Україні

План 2 Вступ 3 1. Фондовий ринок як необхідна складова ринкової економіки 6 1. 1 Цінні папери – сутність і функції 6 1. 2. Фондовий ринок в структурі ринкового механізму 9 2. Стан та особливості становлення фондового ринку в Україні 15 2. 1. Цінні папери і їх роль в ринковій трансформації 15 2. 2. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні. 21 ВИСНОВКИ 30 Список використаної літератури 31

Україна на світовому ринку продовольства: тенденції та перспективи

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Світовий ринок і міжнародний рух продовольчих товарів 7 1.1. Історичні передумови виникнення, специфіка та функціонування світового ринку 7 1.2. Особливості розвитку і функціонування світового ринку продовольства 14 1.3. Механізм ціноутворення на світовому ринку продовольчих товарів 25 Розділ 2 Інтеграція України у світовий ринок продовольства, тенденції та перспективи розвитку 40 2.1. Місце України у світовій агропромисловій системі 40 2.2. Розвиток агропромислового комплексу України в контексті входження у світовий продовольчий ринок 56 2.3. Вплив основних показників міжнародних економічних відносин на світовий ринок продукції і величини торгівлі 72 2.4. Проблеми інтеграції України у світовий ринок продовольства 87 Висновки 103 Список використаних джерел 106 Додатки 110

Світовий ринок ЗМІ

ЗМІСТ: Вступ ……………………………………………………………………….3 Розділ І. Загальні аспекти функціонування засобів масової комунікації 1.1. Сутність, характерні риси та функції засобів масової інформації …………………………………………………………………………4 1.2. Умови функціонування засобів масової інформації в Україні та світі ……………………………………………………………………………….6 Розділ ІІ. Аналіз функціонування вітчизняних ЗМІ 2.1. Державна інформаційна політика України ……………………..19 2.2. Сучасний стан та тенденції розвитку ЗМІ в Україні ………………………………………………………………………………….…23 Розділ ІІІ. Особливості світового ринку ЗМІ та перспективи інтеграції України до світової мережі ЗМІ 3.1. Особливості функціонування окремих ЗМІ в закордонних країнах ……………………………………………………………………..……29 3.2. Аналіз можливостей інтеграції українських ЗМІ до світової мережі ЗМІ ………………………………………………………………..........34 Висновок ………………………………………………………………..37 Список використаних джерел…………………………………...……38

СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

1. Становлення світового фінансового ринку 2. Валютний ринок 3. Євроринок 4. Ринок євровалют 5. Ринок позичкових капіталів 6. Світовий ринок облігацій 7. Ринок євроакцій 8. Ринок золота

Ринок цінних паперів та перспективи його розвитку.

Вступ 3 1.Фондовий ринок та його фукціонування в ринкових умовах. 7 1.1.Поняття про ринок цінних паперів. 7 1.2.Фондова біржа - основний інститут ринку цінних паперів. 12 2.Приорітети розвитку ринку цінних паперів в Україні 16 2.1.Особливості функціонування коммерційних банків на ринку цінних паперів. 16 2.2. Продуктивне функціонування ринку цінних паперів. 22 3.Державно правове регулювання ринку цінних паперів. 30 Висновки і пропозиції. 33 Література 37

Ринок цінних паперів та перспективи його розвитку.

Вступ 3 1.Фондовий ринок та його фукціонування в ринкових умовах. 7 1.1.Поняття про ринок цінних паперів. 7 1.2.Фондова біржа - основний інститут ринку цінних паперів. 12 2.Приорітети розвитку ринку цінних паперів в Україні 16 2.1.Особливості функціонування коммерційних банків на ринку цінних паперів. 16 2.2. Продуктивне функціонування ринку цінних паперів. 22 3.Державно правове регулювання ринку цінних паперів. 30 Висновки і пропозиції. 33 Література 37

Фінансовий ринок України

ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 6 1.1. Суть та структура фінансового ринку 6 1.2. Функції фінансового ринку 9 1.3. Учасники фінансового ринку 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 16 2.1. Стан та тенденції розвитку кредитного ринку 16 2.2. Фондовий ринок 20 2.3. Валютний ринок 24 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 27 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 Додаток А 41

Сучасний стан фондового ринку

ВСТУП 3 1. Фондовий ринок світу у контексті фінансової кризи 4 2. Проблематика сучасного стану фондового ринку України та прогнози його подалього розвитку 6 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13