институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Імпорт кави

Каталог пособий и учебных материалов | Конфликтология | Реферат | Страниц: 34 | Год: 2010 | Размер: 63 кб. | Стоимость: 100 грн. | Смотреть | Купить

Імпорт кави

ВСТУП..................................................................................................................... 2
1. АНАЛІТИЧНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА РИНКА КАВИ....................... 3
1.1. Аналіз світового ринка кави........................................................................... 3
1.2. Аналіз українського ринка кави..................................................................... 8
2. ПРАВОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДАНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ............................................................. 22
2.1. Законодавча база............................................................................................ 22
2.2. Нормативно-правові умови здійснення даного проекту........................... 24
3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ............................................. 26
4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ............... 31
ВИСНОВКИ.......................................................................................................... 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..................................................... 34

Cмотрите также:
Ефективність інвестицій у переробку кави. Виробництво розчинної кави, а також кофейних напоїв. Українські виробники кави

Тема Ефективність інвестицій у переробку кави. Виробництво розчинної кави, а також кофейних напоїв. Українські переробними кави.. 1 Вступ. 3 Українські виробники кави 4 Ринок кави та державна політика 5 Сучасні тенденції світового ринку кави. 10 Характеристика українського ринку кави. 12 Висновок 14 Джерела 16

Розроблення анкети для проведення опитування

Вступ - 3 - 2. Зразок анкети для виявлення вимог споживачів кави. - 4 - 3. Результати взаємного опитування - 7 - 4. Реклама кави Назва- 8 - Висновки - 9 - Список використаної літератури - 10 -

Аудит первинного обліку підприємства на прикладі ТОВ «Баядера-імпорт»

Зміст Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади аудиту в системі управління первинним обліком підприємства 5 1.1 Економічна характеристика аудиту первинного обліку підприємства 5 1.2 Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту первинного обліку підприємства 9 Розділ 2. Організація і методика аудиту первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» 17 2.1 Попередня оцінка діяльності та якості звітності ТОВ «Баядера-Імпорт» 17 2.2 Планування аудиту первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» 29 2.3 Оцінка системи внутрішнього контролю первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» 36 2.4 Методика аудиту первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» 42 2.5 Формування висновків за результатами аудиту первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» 49 Розділ 3. Методика аудиту первинного обліку підприємства ТОВ «Баядера-Імпорт» в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем 54 Висновки 64 Список літератури 67 Додатки 70

Банкет-Кава

Особливості бенкет-кави як виду бенкету 3 Час тривалості бенкет-кави 4 Характеристика приміщень, де має відбутися бенкет, виробничі та організаційні процеси, які потрібно здійснити для підготування цих приміщень до обслуговування 4 Форма і варіант розстановки столів 5 Меню. Вибір напоїв до страв 6 Розрахунки для бенкет-кави 9 Приміщення, банкетні столи 9 Додаткові меблі, елементи інтер’єру 10 Офіціанти 10 Скатертини 12 Способи подавання страв і напоїв до столу, характерні для бенкет-кави 12 Графічне зображення графічно із зазначенням черговості сервірування приклад сервірування одного десертного куверту чи двох 15 Графічне зображення приміщення, де влаштовано бенкет 16 Графічне зображення розсадки та зони обслуговування офіціантів 18 Список використаної літератури 21

. Проблеми імпорту кави, чаю, какао в Україну

ЗМІСТ 1. Проблеми імпорту кави, чаю, какао в Україну.................................................... 3 Список використаних джерел..................................................................................... 11

Маркетинг варіант 7

ТОВАРОРУХ ТА ЗБУТ 2 ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ 16 Метою дослідження є визначення потреб споживачів кави та кавових виробів на вітчизняному ринку кави з метою просування на ринок нового виду кави. 16 Об’єктом дослідження виступає поведінка і вимоги споживача відносно якості, ціни та асортименту кави та кавових виробів. 16 Методологія дослідження – опитування методом проведення інтерв’ю населення віком від 18 до 65 років під час робочого дня та в години проведення виставок і презентацій. 16 НАПРЯМКИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНОК (кава) 18 1. Провести детальний опис товару (кава) 18 2. Класифікувати товар по основним видам призначення 19 3. Обгрунтувати можливість переходу товару у розряд марочних 20 4. Запропонувати вид упаковки товару та зміст його маркування 21 5. Описати тип (сегмент) цільового ринку 24 6. Обгрунтувати вибір каналів розподілу та маркетингових посередників 27 7. Описати прийнятну систему товароруху 31 8. Визначити основні підходи до ціноутворення 34 Література 36

Контрольна робота маркетинг

1. Споживання кави в Україні залишається порівняно з країнами Західної Європи та Північної Америки низьким. Ви – керуючий всесвітньо відомої марки кави. Яку стратегію розвитку ви запропонували б для українського ринку? 3 2. Проведіть морфологічний аналіз товару „крісло для офісу”. Оцініть потенційну цінність трьох основних з виявлених комбінацій як ідеї нового товару 13 3. Охарактеризуйте з точки зору використання в маркетинговій діяльності фірми матриці Мак-Кінсі 16 Література 20

Особливості режиму митно-тарифного регулювання у торгівлі між Україною та Німеччиною відносно просування кави

1. Засадні положення формування зовнішньоекономічної діяльності та митної політики у Німеччині протягом 2009 -2011р.р………….3 2. Двосторонні торговельні Угоди між Україною та Німеччиною, спільна участь в інтеграційних угрупуваннях тощо……………………………7 3. Особливості застосування митного режиму за національним законодавством двох країн у торгівлі між країнами при переміщенні кави….8 4. Практика та інструменти митно-тарифного регулювання відносно експорту/ імпорту кави між резидентами двох країн…………………………..9 4.1. Митний тариф країни………………………………………………….9 4.2. Митні збори та платежі………………………………………………13 4.3. Митні процедури ……………………………………………………13 5. Інструменти нетарифного регулювання імпорту/експорту кави……14 5.1. Кількісні обмеження експорту/імпорту ..………...………………..14 5.2. Фінансові та податкові засоби регулювання ………………………15 5.3. Валютні засоби……………………………………………………….16 5.4. Технічні засоби ………………………………………………………16 5.5 Спеціальні засоби……………………………………………………..16 6. Характеристика системи митного оформлення та митного контролю при переміщенні товару через кордон ..……………………………17 7. Аналіз сприятливості умов митно-тарифного регулювання процесу інтенсифікації зовнішньої торгівлі України ..…………………………………18 Висновки…………………………………………………………………..21 Перелік літератури……………….……………………………………….22

Контрольна з маркетингу

1. Охарактеризуйте етапи проведення маркетингових досліджень 3 2. Назвіть основні методи стимулювання збуту в туризмі 6 3. Визначити сутність і структуру комплексу маркетингових комунікацій 10 Задача 17 За даними останніх місяців, підприємство, що випускає млинки для кави, відмічає значне скорочення обсягів збуту, їх продавали за ціною Ц1 = грн/один. Оскільки конкуренти за цей період ціни не змінювали, менеджер з маркетингу повинен прийняти рішення про те, чи варто змінювати ціну. Відділ маркетингових досліджень, аналізуючи вплив ціни на динаміку попиту, визначив еластичність попиту на електричні млинки для кави від ціни на рівні F=2,7%. Чи порадили Ви б менеджеру прийняти рішення про зниження ціни на . грн/один., якщо дотепер щомісяця продавалось N1=670 одиниць товару, змінні витрати на виробництво І продаж одного млинка для кави становлять V=17 грн/один., а постійні витрати F=1275 грн. у місяць? Треба, щоб балансовий прибуток досягав не менше, ніж 18% від обсягів продажу. Рішення 17 Література 20

Експорт та імпорт у МТУ (митний тариф України)

Розділ 1. Митний тариф України 3 1.1. Поняття митного тарифу, його призначення 3 1.2. Експортний та імпортний тарифи 9 Розділ 2. Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики 12 2.1. Експорт та імпорт у МТУ 12 Розділ 3. Висновки та пропозиції 20 Список використаної літератури 28