институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Туристична картографія

Каталог пособий и учебных материалов | Микроэкономика | Курсовая | Страниц: 13 | Год: 2010 | Размер: 451 кб. | Стоимость: 75 грн. | Смотреть | Купить

Туристична картографія

1. Способи лінійних знаків і знаків руху та їх використання в картографічних творах 2

2. Аналіз змісту і структури туристичної карти України 6

Висновки 9

Література 10

Додаток 12
1

Cмотрите также:
Туристична картографія 5

1. Картографія як галузь науки, техніки і виробництва 3 2. Аналіз змісту і структури атласу туриста «Українські Карпати» - М.: ГУГК, 1987 5 Література 6

Туристична картографія Варіант № 9

Способи зображення рельєфу на картах 3 Література 11

Туристична картографія

Аналіз змісту атласу автомобільних шляхів "Україна" Література

Туристична картографія

Зміст 1. Ознаки, класифікація географічних карт 3 2. Аналіз змісту структури довідкового атласу «Київ» 8 Література 10

Туристична картографія

1. Значковий спосіб зображення на карті 2 2. Аналіз змісту і структури автомобільної туристичної карти «Крим» (1:500000, 1:200000) Сімферополь, «Світ» 2002 5 Література 7

Туристична картографія Варіант № 18

1. Допоміжне оснащення карти чи атласу. Додаткові дані 3 2. Аналіз змісту і структури географічного атласу «Львівська область» (серія «Моя мала Батьківщина», відп. ред. О. І. Шаблій), - К.: Мала, 2002 7 Література 11

Формування фінансових ресурсів підприємства та забезепечення ефективносчті їх використання

Вступ 3 1. Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства 6 1.1. Економічна сутність фінансових ресурсів, їх склад та структура 6 1.2. Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств України 20 1.3. Державне регулювання процесу формування фінансових ресурсів в Україні 27 2. Аналіз механізму формування та використання фінансових ресурсів на прикладі туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «...» 40 2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «...» 40 2.2. Аналіз джерел формування та розміщення фінансових ресурсів на прикладі ТОВ «Туристична фірма «...» 48 2.3. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 50 3. Напрями оптимізації системи формування та використання фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «...» 68 3.1. Резерви збільшення власних фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «...» 68 3.2. Удосконалення системи регулювання джерел формування фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «...» 75 3.3. Світовий досвід формування фінансових ресурсів підприємства та можливість його використання в Україні 80 Висновки 95 Список літератури 100 Додаток 1. Баланс ТОВ «Туристична фірма «...» на 01.01.07 р. 105 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ТОВ «Туристична фірма «...» за 2006 р. 107

Управління формування та використанням фінансових ресурсів туристичного підприємства

Вступ 3 1. Теоретичні засади формування та використання фінансових ресурсів на туристичному підприємстві 6 1.1. Сутність та види фінансових ресурсів 6 1.2. Склад та структура фінансових ресурсів 15 1.3. Джерела формування та їх характеристика 18 2. Діагностика формування та використання фінансових ресурсів на прикладі туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «САМ» 22 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «САМ» 22 2.2. Дослідження фінансових ресурсів за джерелами їх формування 29 2.3. Аналіз фінансового стану та ефективності використання фінансових ресурсів 31 3. Шляхи покращення фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «САМ» 48 3.1. Виявлення проблеми використання фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «САМ» 48 3.2. Пропозиції щодо покращення формування та використання фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «САМ» 54 Висновки 59 Список літератури 63 Додаток 1. Баланс 67 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 69-70

Рекреаційні ресурси і туристична інфраструктура Києва

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ» ТА «ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ» 5 1.1. Теоретичні основи понять «рекреаційні ресурси» та «туристична індустрія» 5 1.2. Рекреаційні ресурси та туристична інфраструктура м. Києва 13 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ М. КИЄВА 18 2.1. Оцінка попиту на туристичний продукт і послуги підприємств м. Києва 18 2.2. Аналіз готельного господарства м. Києва як невід’ємної складової вітчизняної індустрії туризму 25 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В М. КИЄВІ 33 3.1. Дослідження проблем розвитку туристичної інфраструктури м. Києва 33 3.2. Основні шляхи розвитку індустрії туризму в м. Києві 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49 ДОДАТКИ 52

Туристично-краєзнавче дослідження Кореї

І. Природно-географічна характеристика країни 3 1.1. Географічне положення країни та опис її території 3 1.2. Туристична характеристика рельєфу країни 4 1.3. Туристична характеристика клімату країни 5 1.4. Туристична характеристика водних ресурсів країни 6 1.5. Туристична характеристика рослинного та тваринного світу країни, її природоохоронних територій 7 1.6. Унікальні природні явища та об'єкти країни 8 2. Політична характеристика країни 8 2.1. Офіційна назва, форма правління та форма державного устрою країни 8 2.2. Державні органи влади та державні посади в країні 8 2.3. Адміністративно-територіальний поділ, залежні території 9 2.4. Тип політичного режиму в країні 9 2.5. Політичні конфлікти в країні 10 2.6. Столиця країни, державні символи, державна та офіційні мови країни, державні свята 10 2.7. Входження країни в міждержавні об'єднання, союзи, блоки 11 3. Економічна характеристика країни (с точки зору туризму) 12 3.1. Рівень економічного розвитку та уклад економіки країни 12 3.2. Головні статті експорту та імпорту країни 12 3.3. Грошова одиниця та банкноти країни 12 3.4. Характеристика туристичної інфраструктури країни 13 4. Коротка історична довідка про країну 14 5. Соціальна характеристика країни 15 5.1. Демографічна та якісна характеристика населення країни 15 5.2. Туристична характеристика розміщення та розселення людей в країні. Головні міста країни. 15 5.3. Туристична характеристика народів країни (расовий, етнічний, національний склад) 16 5.4. Релігійна характеристика народів країни 16 6. Туристична характеристика культури народів країни 17 6.1. Характеристика мови, писемності та невербальних форм спілкування народу 17 6.2. Туристична характеристика видів мистецтва 17 6.3. Туристична характеристика культурних традицій народу 18 6.4. Характеристика кухні, традицій та культури харчування народів 20 7. Спеціальна туристична характеристика країни 20 7.1. Оцінка рівня розвитку туризму в країні. 20 7.2. Характеристика туристичних районів та туристичних центрів країни, їх туристичних ресурсів 21 7.2. Географія різних видів туризму в країні 24 7.3. Рекорди країни 29 7.4. Спеціальна туристична інформації про країну 30 Список використаної літератури та джерел 32