институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Удосконалення управління господарською діяльністю сільськогосподарських підприємств Київської області (+ Рецензія + Доповідь + Роздатковий матеріал)

Каталог пособий и учебных материалов | Криминальное право | Диплом | Страниц: 119 | Год: 2010 | Размер: 1016 кб. | Стоимость: 450 грн. | Смотреть | Купить

Удосконалення управління господарською діяльністю сільськогосподарських підприємств Київської області (+ Рецензія + Доповідь + Роздатковий матеріал)

ВСТУП 2
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 5
1.1 Сутність значення види функції та принципи управління господарською діяльністю. 5
1.2 Історичний розвиток та передовий досвід управління господарською діяльністю 10
1.3. Особливості управління господарською діяльністю в сільськогосподарських підприємствах 15
1.4 Державне регулювання господарської діяльності в сільському господарстві 23
2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 31
2.1 Аналіз ринку сільськогосподарської продукції та діяльності сільськогосподарських підприємств 31
2.2 Порівняльна характеристика господарської діяльності та системи управління сільськогосподарських підприємств Київської області 35
2.3Аналіз результатів господарської діяльності СГП “Пролісок” 41
2.5 Аналіз системи управління в СГП “Пролісок” та її впливу на результати господарської діяльності 59
3 ЗАХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СГП ”ПРОЛІСОК” 65
3.1 Удосконалення системи оплати праці 65
3.2 Удосконалення системи реалізації продукції 70
3.3Покращення системи ресурсного забезпечення 75
ВИСНОВКИ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 96
Додаток А 99
Баланс СГП «Пролісок» за 2007 рік 99
Додаток Б 102
Звіт про фінансові результати СГП «Пролісок» за 2007 рік 102

Cмотрите также:
Доповідь та роздатковий матеріал для захисту дипломної роботи на тему: „Управління бізнесом”

Доповідь та роздатковий матеріал для захисту дипломної роботи на тему: „Управління бізнесом”

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМТСВ

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Управління фінансовими результатами підприємства: його механізми 6 1.2. Управління джерелами формування прибутку 16 1.3. Використання фінансових результатів підприємств 24 Висновки до розділу І 34 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОВ «Назва» 35 2.1. Оцінка обсягів та структури прибутку ТОВ «Назва» 35 2.2. Аналіз управління формуванням прибутку ТОВ «Назва» 47 2.3.Оцінка управління розподілом та використанням прибутку ТОВ «Назва» 58 Висновки до розділу ІІ 65 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОВ «Назва» 67 3.1. Оптимізація обсягів та структури прибутку 67 3.2. Удосконалення управління формуванням прибутку 77 3.3.Удосконалення управління використанням прибутку 84 Висновки до розділу ІІІ 91 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 97 ДОДАТКИ 104 Доповідь АНОТАЦІЯ Роздатковий матеріал

Особливості обліку і аналізу прибутку, та його використання в акціонерних товариствах (доповідь до дипломної роботи + роздатковий матеріал)

Тема дипломної роботи 1 Актуальність обраної теми 1 Перший розділ 2 Другий розділ 4 Третій розділ 5 Наукова новизна одержаних результатів. 8 Практичне значення одержаних результатів дослідження. 8 Роздатковий матеріал (окремим файлом)

Управління фінансово-господарською діяльністю навчального закладу ВНЗ 1-2 р.акр.

Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти управління фінансово-господарською діяльністю навчального закладу 6 1.1. Поняття та зміст фінансово-господарської діяльності організації 6 1.2. Методичні підходи до аналізу фінансово-господарської діяльності ВНЗ 1-2 рівня акредитації 20 1.3. Особливості управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ 1-2 р.ак 27 Висновки по розділу 1 40 2. Аналіз управління фінансово-господарською діяльністю навчального закладу в Україні 43 2.1. Загальні тенденції в управлінні фінансово-господарської діяльністю навчальних закладів в Україні 43 2.2. Загальна організаційно-економічна характеристика навчального закладу 59 2.3. Аналіз фінансово-господарської діяльності навчального закладу (на прикладі ВНЗ 1-2 р.ак.) 71 Висновки по розділу 2 78 3. Вдосконалення управління фінансово-господарською діяльністю навчального закладу в Україні за рахунок провадження сучасних інформаційних технологій 83 3.1. Основні напрямки використання інформаційних технологій в навчальних закладах 83 3.2. Розробка автоматизованої системи „віртуальний технікум ” управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ 1-2 р.ак. 88 3.3. Визначення доцільності та економічної ефективності запропонованих заходів 101 Висновки по розділу 3 105 4.Загальні висновки 107 5.Бібліография 116

Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК України)

Теоретична частина 3 Вступ 3 1. Поняття та ознаки порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 4 2. Об’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 7 3. Об’єктивна сторона порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 10 4. Суб’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 14 5. Суб’єктивна сторона порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 15 6. Відмежування порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю від суміжних злочинів 16 7. Проблеми кваліфікації порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю 18 Практична частина 19 Вступ до практичної частини 19 У практичній частині даної курсової роботи наводяться вироки суді у кримінальних справах по обвинуваченню за ст.202 КК. Вирок 1 20 Вирок 2 22 Вирок 3 25 Вирок 4 40 Вирок 5 49 Аналіз практичної частини 69 Висновки 71 Перелік використаних джерел 73

Доповідь до дипломної роботи на тему "Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки" + роздатковий матеріал

Доповідь до дипломної роботи на тему "Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки" + роздатковий матеріал

Управління процесами банківського кредитування (+ рецензія, реферат, доповідь, роздатковий матеріал)

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти банківського кредитування 6 1.1. Сутність кредитних операцій та їх необхідність 6 1.2. Класифікація кредитів комерційних банків 11 1.3. Етапи процесу банківського кредитування 22 РОЗДІЛ 2. Аналіз управління процесом банківського кредитування на прикладі АКБ „Укргазбанк” 33 2.1. Аналіз кредитного портфеля 33 2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника і її роль в прийнятті рішень про надання кредиту 47 2.3. Моніторинг позики 58 2.4. Кредитна політика банку 65 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення управління процесом банківського кредитування 76 3.1. Способи мінімізація кредитних ризиків 76 3.2. Вдосконалення управління процесом банківського кредитування 86 Висновки 90 Список використаної літератури 93 Додатки 97

Діаграма. Структура земельного фонду області по власниках землі та землекористувачах

Зміст стор. 1. Діаграма. Структура земельного фонду по основних видах угідь та функціональному використанню. _____ 2. Діаграма. Структура земельного фонду області по власниках землі та землекористувачах. _____ 3. Діаграма. Структура сільськогосподарських угідь _____ 4. Діаграма. Структура земельного фонду області за формами власності. _____ 5. Земельний фонд Чернігівської області. _____ 6. Розподіл земельного фонду області по власниках землі та землекористувачах. _____ 7. Склад основних земельних угідь по районах і містах обласного підпорядкування. _____ 8. Динаміка площ сільськогосподарських угідь. _____ 9. Землі сільськогосподарських товаровиробників _____ 10. Землі сільськогосподарських підприємств. _____ 11. Землі недержавних сільськогосподарських підприємств. _____ 12. Землі колективних сільськогосподарських підприємств. _____ 13. Землі державних сільськогосподарських підприємств. _____ 14. Землі у власності і користуванні громадян. _____ 15. Землі селянських (фермерських) господарств. _____ 16. Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва _____ 17. Наявність зрошуваних земель. _____ 18. Наявність осушених земель. _____ 19. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. _____ 20. Дані про середню земельну частку (пай). _____ 21. Стан здійснення земельної реформи в області. _____

Діаграма. Структура земельного фонду області по власниках землі та землекористувачах

Зміст стор. 1. Діаграма. Структура земельного фонду по основних видах угідь та функціональному використанню. _____ 2. Діаграма. Структура земельного фонду області по власниках землі та землекористувачах. _____ 3. Діаграма. Структура сільськогосподарських угідь _____ 4. Діаграма. Структура земельного фонду області за формами власності. _____ 5. Земельний фонд Чернігівської області. _____ 6. Розподіл земельного фонду області по власниках землі та землекористувачах. _____ 7. Склад основних земельних угідь по районах і містах обласного підпорядкування. _____ 8. Динаміка площ сільськогосподарських угідь. _____ 9. Землі сільськогосподарських товаровиробників _____ 10. Землі сільськогосподарських підприємств. _____ 11. Землі недержавних сільськогосподарських підприємств. _____ 12. Землі колективних сільськогосподарських підприємств. _____ 13. Землі державних сільськогосподарських підприємств. _____ 14. Землі у власності і користуванні громадян. _____ 15. Землі селянських (фермерських) господарств. _____ 16. Ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва _____ 17. Наявність зрошуваних земель. _____ 18. Наявність осушених земель. _____ 19. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. _____ 20. Дані про середню земельну частку (пай). _____ 21. Стан здійснення земельної реформи в області. _____