институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Обгрунтування стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства (ІІІ частина дипломної роботи)

Каталог пособий и учебных материалов | Психология возрастная | Диплом | Страниц: 27 | Год: 2010 | Размер: 32 кб. | Стоимость: 100 грн. | Смотреть | Купить

Обгрунтування стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства (ІІІ частина дипломної роботи)

ЗМІСТ

2.3. Діагностика резервів підвищення прибутковості діяльності підприємства…………….......................................................................…..3
Розділ 3 Обгрунтування комплексної програми заходів спрямованих на підвищення прибутковості ТОВ „Трейдбізнесцентр” 6
3.1 Розробка організаційних заходів в контексті стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства 6
3.2. Ресурсне обгрунтування розроблених пропозицій та оцінка їх економічної ефективності 15
3.3 Оцінка впливу запропонованих рішень на основні показники діяльності ТОВ „Трейдбізнесцентр” 18
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27

Cмотрите также:
Обгрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності суб’єктів господарювання

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Прибутковість як економічна категорія 6 1.2 Методичні основи категорії визначення прибутковості. 15 1.3 Стратегічні напрями та шляхи збільшення прибутковості підприємства 21 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «__ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» 31 2.1 Загальна характеристика підприємства. 31 2.2 Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства 51 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 63 3.1 Шляхи підвищення прибутковості лізингових компаній 63 3.2. Розробка стратегії 67 3.3 Оцінка результатів 71 ВИСНОВКИ 77 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 84 Додатки 92

Обґрунтування стратегій збільшення прибутку діяльності підприємства

Вступ 5 1. Теоретико методичні аспекти формування стратегій підвищення прибутковості діяльності підприємства 9 1.1 Наукові підходи до дослідження прибутковості підприємства. 9 1.2 Методичні принципи формування стратегій підвищення прибутковості діяльності підприємства. 16 1.3 Система показників для кількісної та якісної оцінки прибутковості діяльності підприємства 35 2. Аналітична оцінка результативності діяльності ТОВ”...” 43 2.1 Аналіз ефективності діяльності підприємства 43 2.2 Оцінка прибутковості окремих видів діяльності. 64 2.3 Аналіз результативності діючої стратегії прибутковості підприємства. 69 3. Розробка та обґрунтування проекту стратегії підвищення прибутковості ТОВ „...” 75 3.1 Концепція економічних перспектив розвитку ТОВ „....” 75 3.2 Обґрунтування основних елементів доцільності та передумови впровадження запропонованої стратегії. 84 Висновки та пропозиції 96 Список літератури 99 Додаток А 106 Додаток Б 108

Обґрунтування стратегій збільшення прибутку діяльності підприємства

Вступ 5 1. Теоретико методичні аспекти формування стратегій підвищення прибутковості діяльності підприємства 9 1.1 Наукові підходи до дослідження прибутковості підприємства. 9 1.2 Методичні принципи формування стратегій підвищення прибутковості діяльності підприємства. 16 1.3 Система показників для кількісної та якісної оцінки прибутковості діяльності підприємства 35 2. Аналітична оцінка результативності діяльності ТОВ ”...” 43 2.1 Аналіз ефективності діяльності підприємства 43 2.2 Оцінка прибутковості окремих видів діяльності. 64 2.3 Аналіз результативності діючої стратегії прибутковості підприємства. 69 3. Розробка та обґрунтування проекту стратегії підвищення прибутковості ТОВ „...” 75 3.1 Концепція економічних перспектив розвитку ТОВ „...” 75 3.2 Обґрунтування основних елементів доцільності та передумови впровадження запропонованої стратегії. 84 Висновки та пропозиції 96 Список літератури 99 Додаток А 106 Додаток Б 108

Маркетингова діяльність підприємства, як основа зростання його доходів

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність та значення комплексу маркетингу 6 1.2. Особливості маркетингової діяльності в оптового підприємства 12 1.3. Сутність контролю маркетингової діяльності, як основи зростання доходів підприємства 30 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ЛІТАНАТ" 37 2.1. Аналіз прибутковості підприємства за споживачами 37 2.2. Аналіз прибутковості підприємства за товарами 46 2.3. Аналіз прибутковості підприємства за регіонами 50 2.4. Аналіз факторів комерційного успіху підприємства на ринку кондитерської сировини 55 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ЛІТАНАТ" 58 3.1. Основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності досліджуваного підприємства 58 3.2. Маркетингові заходи щодо зростання доходів 72 3.3. Вибір і обгрунтування стратегії розвитку на основі проведеного аналізу 81 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95 ДОДАТКИ 98-101 Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є подальший розвиток теоретичних основ та методичних положень відносно оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств України, розробка методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Літанат». Предмет дослідження – маркетингова діяльність підприємства, як основа зростання його доходів. Об’єктом дослідження обрано торговельне підприємство ТОВ «Літанат», що займається оптовою торгівлею кондитерською сировиною. Джерела інформації. Теоретичною й методологічною основою дипломної роботи є положення й висновки сучасної теорії маркетингу, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з питань управління товарною політикою виробничих підприємств.

Обґрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності підприємства” (за матеріалами ТОВ “Київський годинниковий завод”

Вступ Розділ І. Теоретико – методологічні засади збільшення прибутковості підприємницької діяльності підприємства 1.1. Сутність прибутковості діяльності підприємства та її показники 1.2. Методичні підходи до визначення показників оцінки прибутковості підприємства. 1.3. Система управління прибутковістю підприємства і напрями її збільшення 1.4. Система аналізу та вибору стратегії збільшення прибутковості підприємства Розділ 2. Аналітична оцінка виробничо-комерційної діяльності ТОВ та характеристика умов його функціонування 2.1. Загальна характеристика підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності 2.2. Аналіз зовнішнього стану підприємства та обраної стратегії 2.3. Аналіз прибутку та собівартості. Розділ 3. Резерви та чинники збільшення прибутковості підприємства 3.1. Визначення шляхів підвищення прибутковості 3.2. Розробка стратегії підвищення прибутковості та оцінка наслідків впровадження проекту, його вплив на фінансові результати компанії. Висновки Список використаної літератури

Стратегія підвищення прибутковості підприємства (практична частина роботи)

Розділ 2. Аналіз діяльності ТОВ «...» 2 2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства 2 2.2 Оцінка фінансового стану ТОВ «...» 15 2.3 Аналіз конкурентоспроможності 26 Розділ 3. Знаходження ефективної стратегії підвищення прибутковості ТОВ «....» 35 3.1. Стратегічні напрямки розвитку ТОВ "..." 35 3.2. Обґрунтування доцільності реалізації запропонованих заходів 56 3.3. Прогнозні показники продуктивності після реалізації запропонованих заходів. 59 Висновки 66 Список літератури 69 Додаток А 76 Додаток Б 77 Додаток В 78

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА (1 частина дипломної роботи)

Вступ 3 І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 8 І.1. Постановка цілей і завдань, облік, аналіз та прогноз зовнішніх і внутрішніх факторів при виборі стратегії підприємства 8 І.2. Формулювання і альтернативи стратегій підприємства в умовах переходу до ринкових відносин 18 І.3. Створення стратегічного плану 26 Література 33

Управління формуванням прибутку, шляхи підвищення прибутковості підприємства

Вступ 2 1. Зміст, сутність та значення прибутку підприємства 4 1.1 Інформаційна база дослідження питання управління прибутком підприємства 4 1.2. Сутність прибутку підприємства 10 1.3. Фінансові звіти та управлінський облік 15 1.4. Формування валового прибутку підприємства 17 2. Методи управління прибутком підприємства 22 2.1. Методика розрахунку прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). 22 2.2. Управління затратами підприємства. 27 2.3. Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів 35 2.4. Стратегії і моделі управління прибутком підприємства 45 2.5. Сутність і методи обчислення показників прибутковості підприємства 50 3. Управління прибутком підприємства на прикладі ТОВ «__» 56 3.1. Характеристика підприємства ТОВ «__» 56 3.2. Аналіз прибутковості діяльності ТОВ «__» 59 3.4 Розрахунок показників рентабельності 76 4. Резерви підвищення рівня прибутковості фірми 79 Висновок 92 Список використаних джерел 97

Аналіз ринкової активності підприємства

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1.Сутнісна характеристика ринкової активності 4 1.2.Характеристика показників ринкової активності 5 1.3.Методологічні підходи щодо аналізу рівня ринкової активності на підприємстві 7 РОЗДІЛ 2.АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ 12 2.1.Загальна характеристика виробничої і фінансової діяльності ТОВ „Гідротехніка” 12 2.2.Оцінка показників ринкової активності 14 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 21 3.1.Розрахунок порогу рентабельності, запасу фінансової міцності та сили впливу операційного важелю з урахуванням підвищення ринкової активності підприємства 21 3.2.Оцінка ринкової активності та рентабельності на прогнозний період з урахуванням стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності 25 ВИСНОВКИ 30 Список використаної літератури 32 ДОДАТКИ

Аналіз ринкової активності підприємства

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1.Сутнісна характеристика ринкової активності 4 1.2.Характеристика показників ринкової активності 5 1.3.Методологічні підходи щодо аналізу рівня ринкової активності на підприємстві 7 РОЗДІЛ 2.АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ 12 2.1.Загальна характеристика виробничої і фінансової діяльності ТОВ „Гідротехніка” 12 2.2.Оцінка показників ринкової активності 14 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 21 3.1.Розрахунок порогу рентабельності, запасу фінансової міцності та сили впливу операційного важелю з урахуванням підвищення ринкової активності підприємства 21 3.2.Оцінка ринкової активності та рентабельності на прогнозний період з урахуванням стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності 25 ВИСНОВКИ 30 Список використаної літератури 32 ДОДАТКИ