институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Методика і організація обліку наявності та надходження основних засобів аналіз ефективності їх використання (ІІ - ІІІ частини дипломної роботи)

Каталог пособий и учебных материалов | Архитектура | Диплом | Страниц: 80 | Год: 2010 | Размер: 674 кб. | Стоимость: 225 грн. | Смотреть | Купить

Методика і організація обліку наявності та надходження основних засобів аналіз ефективності їх використання (ІІ - ІІІ частини дипломної роботи)

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз існуючої методики і організації обліку наявності та надходження основних засобів на ТОВ «Союзтрейдинг» 2
2.1. Оцінка сфер діяльності ТОВ «Союзтрейдинг» та аналіз його техніко-економічних показників 2
2.2. Аналіз ефективності використання основних засобів на ТОВ «Союзтрейдинг» 6
2.3. Стан організації обліку основних засобів на підприємстві 12
2.4. Аналіз існуючої методики обліку основних засобів 32
РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи вдосконалення обліку та аналізу основних засобів на підприємстві 37
3.1. Пропозиції щодо ефективності використання основних засобів на підприємстві 37
3.2. Шляхи вдосконалення методики і організації обліку основних засобів із застосуванням сучасних інформаційних технологій 44
ВИСНОВКИ 65
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 69
ДОДАТКИ 72

Cмотрите также:
Облік, аналіз та контроль товарних запасів (Практична частина дипломної роботи)

2. Облік надходження, наявності та вибуття товарних запасів. 2.1. Вплив організаційної структури підприємства на організацію обліку товарних запасів. 2.2. Проектування системи первинного обліку товарних запасів. 2.3. Аналітичний та синтетичний облік надходження, наявності та вибуття товарних запасів. 2.4. Організація обліку товарних запасів на основі використання сучасних інформаційних технологій 3. Контроль та економічний аналіз надходження, наявності та ефективного використання товарних запасів. 3.1. Організація та методика контролю за надходженням, зберіганням та використанням товарних запасів. 3.2. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу. 3.3. Аналіз наявності та ефективного використання товарних запасів базового підприємства. Висновки і пропозиції. Список використаних джерел. Анотація. Додатки.

Документальне оформлення та облік наявності основних засобів, їх інвентаризація

Зміст Вступ 3 1. Основні засоби – основа ефективної роботи підприємства 5 1.1. Визначення та визнання основних засобів 5 1.2. Оцінка, переоцінка основних засобів 7 1.3. Класифікація основних засобів 12 1.4. Нормативно – правове забезпечення обліку основних засобів 15 1.5. Документальне оформлення руху наявності та вибуття основних засобів 16 1.6. Характеристика рахунків, які використовуються при обліку основних засобів 22 2. Облік наявності основних засобів 25 2.1. Надходження основних засобів 25 2.2. Вибуття основних засобів 29 2.3. Інвентаризація основних засобів та відображення в обліку її результатів 32 2.4. Проблеми обліку основних засобів 34 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Додатки 41 Мета курсової роботи – розглянути і докладно проаналізувати всі аспекти документального оформлення та обліку наявності основних засобів, та їх інвентаризації. Предмет курсової роботи полягає в дослідженні економічних, організаційних, інформаційних характеристик документального оформлення та обліку наявності основних засобів, та їх інвентаризації. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.

Методика облікового процесу надходження основних засобів

Вступ 3 1. Теоретико-методологічні аспекти обліку надходження основних засобів та їх обміні на подібні і неподібні активи 5 1.1. Економічний зміст основних засобів 5 1.2. Оцінка та класифікація основних засобів 8 1.3. Методика обліку надходження основних засобів та їх обміну на подібні і неподібні активи 15 2. Методика облікового процесу надходження основних засобів та їх обміну на подібні та неподібні активи на підприємстві 19 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Документування господарських операцій з обліку основних засобів 29 2.3. Організація і методика фінансового обліку основних засобів 34 3. Шляхи удосконалення організації і методики обліку основних засобів із застосуванням комп’ютерних технологій 51 Висновки 61 Список використаної літератури 64 Додатки 68

Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання

Зміст ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 7 1.1. ПОНЯТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ РОЛЬ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 7 1.2 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 15 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 21 2.1. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 21 2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 25 2.3 ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 28 2.4 ОБЛІК ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 37 2.5 ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ( ЗНОСУ ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 41 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 56 3.1 ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 56 3.2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ,ЇХ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ 62 ЗАСОБИ 62 ЗАСОБИ 63 ЗАСОБИ 64 3.3 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УСТАТКУВАННЯ 78 3.4 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 86 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ ЗА 2002 РІК НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ “СІЛЬГОСПМАШ” 87 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ ЗА 2003 РІК НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ “СІЛЬГОСПМАШ” 89 РОЗДІЛ 4.ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 98 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105 ДОДАТКИ 109

Організація обліку наявності та руху основних засобів

ВСТУП 3 1. Визначення та оцінка основних засобів 4 2. Організація бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві. 7 3. Документування операцій з обліку наявності та руху основних засобів 10 4. Облік руху основних засобів 13 4.1 Облік надходження основних засобів на підприємство 13 4.2 Облік ремонту основних засобів 14 4.3 Облік вибуття основних засобів. 16 4.4 Облік переоцінки основних засобів. 16 ВИСНОВОК 18 Список літератури 18

Теоретичні аспекти існування основних засобів

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні аспекти існування основних засобів 7 1.1.Економічна суть існування виробничих основних засобів 7 1.2. Методіка обліку витрат на ремонт ОЗ 14 Розділ 2. Облік ремонту основних засобів на прикладі підприємства «Альянс». 32 2.1. Документи для оформлення основних засобів. 32 2.2. Облік витрат на ремонт основних засобів на прикладі підприємства «Альянс». 36 2.3. Інформаційне забезпечення обліку надходжень, руху та ремонту основних засобів. 53 Розділ 3. Аудит наявності, використання і ремонту ОЗ. 62 3.1.Задачі аудита наявності, обліку, використання і ремонту основних засобів. 63 3.2. Види аудиту основних засобів. 64 3.3. Аудит аналітичного і синтетичного обліку основних засобів 66 3.4. Аудит оформлення і відображення в обліку операцій по надходженню і вибуттю ОЗ 68 3.5. Аудит амортизації (зносу) основних засобів 71 3.6. Аудиторська програма перевірки основних засобів 74 і відповідних рахунків 74 Розділ 4. Шляхи поліпшення використання та ремонту основних засобів. 78 4.1. Методика аналізу ефективності використання основних фондів 86 4.2. Аналіз наявності і структури основних засобів ТОВ 92 “ Альянс” 92 Першого рівня 102 Другого рівня 102 Службовців………….. 105

Економічна сутність основних засобів в ринкових умовах

Зміст Вступ 4 Розділ І. Економічна сутність основних засобів в ринкових умовах. 6 1.1. Характеристика основних засобів як облікової категорії, їх оцінка, класифікація та структура. 6 1.2. Сутність відтворення основних фондів. Необхідність обліку ступеня спрацювання та амортизації. 13 1.3. Показники стану та ефективності використання основних фондів, як об’єкти економічного аналізу. 19 Розділ ІІ. Облік нарахування зносу (амортизації) основних засобів. 22 2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань. 22 2.2. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів. 29 2.3. Облік амортизації і зносу основних засобів. 35 2.4. Методи амортизації. 41 Розділ ІІІ Аналіз використання основних фондів. 51 3.1. Методи, прийоми, задачі та джерела інформації для аналізу використання основних фондів. 51 3.2 Аналіз динаміки та структури основних фондів. 51 3.3 Аналіз технічного стану основних фондів. 54 3.4 Аналіз узагальнюючих показників використання основних засобів. 57 3.5 Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів. 59 Розділ IV Аудит основних засобів. 64 4.1 Суть, завдання та об’єкти аудиторської перевірки основних засобів. 64 4.2. Організація аудиту основних засобів. 67 4.3. Методика аудиторської перевірки наявності та використання основних засобів. 71 Розділ V Методика та організація обліку, аналізу та аудиту основних засобів в умовах АРМБ. 79 Висновки 90 Література 93 Додатки

Основні засоби як економічна категорія та об’єкт бухгалтерського обліку

Зміст Вступ 2 1. Поняття про основні засоби 3 1.1. Характеристика та класифікація основних засобів 3 1.2. Економічна сутність основних засобів 6 2. Організація та методологія обліку основних засобів. Облік надходження та наявності ОЗ на прикладі ДП ДАК „Хлібна база 78”. 11 2.1. Організація і методологія бухгалтерського обліку основних засобів 11 2.2. Організація обліку надходження та наявності основних засобів 13 3. Облік амортизації та зносу основних засобів 21 3.1. Визначення зносу 21 3.2. Поняття амортизації основних засобів 22 3.3. Методи нарахування амортизації на прикладі даних ДП ДАК „Хлібна база 78” 24 Висновки 38 Перелік використаної літератури 40

Облік наявності та руху основних засобів

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку наявності та руху основних засобів 5 1.1. Визначення та оцінка основних засобів 5 1.2. Класифікація основних засобів 12 1.3. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку основних засобів 16 1.4. Економічна характеристика підприємства ЗАТ ”Гостиниця «Вирлиця” 18 Розділ 2. Облік наявності та руху основних засобів 21 2.1. Документування операцій з обліку наявності та руху основних засобів 21 2.2. Синтетичний і аналітичний облік наявності та руху основних засобів 25 2.3. Відображення операцій з наявності та руху основних засобів 31 Розділ 3. Проблеми обліку наявності та руху основних засобів 33 Висновки та пропозиції 36 Список використаної літератури 40 Додатки 42-57 (Звітність) Мета курсової роботи – розглянути і докладно проаналізувати всі аспекти обліку наявності та руху основних засобів. Предмет курсової роботи полягає в дослідженні економічних, організаційних, інформаційних характеристик обліку наявності та руху основних засобів. Об’єктом дослідження обране приватне підприємство ЗАТ ”Гостиниця «Вирлиця”. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.

Особливості обліку та аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності необоротних матеріальних та нематеріальних активів

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів та нематеріальних активів 5 1.1 Економічна суть основних засобів і нематеріальних активів та критерії віднесення їх до активів 5 1.2 Класифікація основних засобів та нематеріальних активів 11 1.3 Нормативно-правове регулювання основних засобів та нематеріальних активів 20 РОЗДІЛ 2 Сучасний стан та удосконалення організації та методики обліку основних засобів та нематеріальних активів 22 2.1 Облік основних засобів та нематеріальних активів у системі прийняття управлінських рішень 22 2.2 Організація та методика фінансового обліку основних засобів та нематеріальних активів 32 2.3 Трансформація вітчизняної практики обліку основних засобів до міжнародних стандартів 47 РОЗДІЛ 3. Організація і методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58 3.1 Загальні принципи організації аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58 3.2 Організація аудиту надходження і вибуття основних засобів та нематеріальних активів 66 3.3 Аналіз використання основних засобів та нематеріальних активів 75 ВИСНОВКИ 91 ДОДАТОК А 98 ДОДАТОК Б 100 ДОДАТОК В 102 ДОДАТОК Д 104