институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Тема: Способи забезпечення виконання зобов’язань (за цивільним законодавством) в Україні та зарубіжних країнах

Каталог пособий и учебных материалов | Бюджет, бюджетная система | Реферат | Страниц: 34 | Год: 2010 | Размер: 33 кб. | Стоимость: 75 грн. | Смотреть | Купить

Способи забезпечення виконання зобов’язань (за цивільним законодавством) в Україні та зарубіжних країнах

ВСТУП 2
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 4
1.1. ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПІДСТАВИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ 4
1.2. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ТА ТОРГОВОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 10
2. АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 20
2.1. ЗОБОВ ЯЗАЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ ЯЗАНЬ 20
2.2. РЕЧОВО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ ЯЗАНЬ 29
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

Cмотрите также:
Способи забезпечення виконання зобов язань

Вступ...................................................................................................................3
Розділ 1. Юридична природа забезпечення способів
виконання зобов язань.......................................................................5
1.1. Поняття та особливості способів забезпечення
виконання зобов язань...........................................................................5
1.2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов язань..........11
Розділ 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов язань..................20
2.1. Зобов язально-правові способи забезпечення виконання
зобов язань (неустойка, завдаток, порука, гарантія).........................20
2.2. Речово-правові способи забезпечення виконання
зобов язань (застава, притримання).....................................................45
Висновки.............................................................................................................71
Список використаної літератури......................................................................76
Рецензія................................................................................................................81
Відгук викладача.................................................................................................82
Резюме на іноземній мові...................................................................................84


Способи забезпечення зобов’язань

Вступ 2 1. Способи забезпечення виконання зобов’язань 3 2. Зобов’язально-правові способи забезпечення виконання зобов’язань 5 3. Речові способи забезпечення виконання зобов’язань 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18

Виконання зобов’язань

План: 1. Загальна характеристика виконання зобов’язань 4 1.1. Поняття виконання зобов’язань 4 1.2. Суб’єкти виконання зобов’язань 6 1.3 .Місце виконання зобов’язань 10 1.4.Термін виконання зобов’язань 11 1.5. Предмет виконання зобов’язань 12 1.6. Спосіб виконання зобов’язань 14 2. Колізії у сфері забезпечення виконання зобов’язань 16 Список використаної літератури: 22

Неустойка як спосіб забезпечення цивільних зобов’язань

Вступ 2 Розділ І. Неустойка як цивільно-правовий інститут 5 1.1 Історичний розвиток інституту неустойки в цивільному праві 5 1.2. Цивільно-правові види забезпечення виконання зобов’язання 8 1.3 Поняття, правова природа та функції неустойки 10 1.4 Правове регулювання неустойки за Цивільним кодексом України 13 Розділ ІІ. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання 20 2.1 Місце неустойки серед способів забезпечення виконання зобов’язань та її правове регулювання 20 2.2 Класифікація неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язань 23 2.3 Способи визначення розміру неустойки 26 2.4 Забезпечення неустойкою кількісних та якісних показників виконання договірних зобов’язань 29 2.5 Загальні положення про стягнення неустойки як форми цивільно-правової відповідальності 30 Висновки 31 Список використаних джерел 33

Неустойка в цивільному праві

ПЛАН Вступ 1. Загальна характеристика забезпечення виконання зобов’язань. 1.1. Поняття забезпечення виконання зобов’язань. 1.2. Способи забезпечення виконання зобов’язань. а) Завдаток. б) Порука. в) Гарантія. г) Застава. д) Притримання 2. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 2.1.Поняття та функції неустойки. 2.2. Форми неустойки. 2.3. Види неустойки. 2.4. Шляхи встановлення неустойки. 2.5. Застосування неустойки. 3. Цивільно-правове регулювання неустойки в зарубіжному законодавстві. 3.1. Цивільно-правове регулювання неустойки в країнах Європи. 3.2. Цивільно-правове регулювання неустойки в англо-американських країнах. Висновок Список літератури

Способи забезпечення виконання зобов’язань

Вступ 1. Загальна характеристика заходів забезпечення виконання зобов'язань 4 2. Поняття та види неустойки 6 3. Інші заходи забезпечення виконання зобов'язань 9 Висновок 20 Список використаної літератури 21

Облік довгострокових зобов’язань у зарубіжних країнах

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями 5 1.1. Поняття та оцінка зобов’язань 5 1.2. Класифікація довгострокових зобов’язань 10 1.3. Огляд нормативної літератури з обліку довгострокових зобов'язань 14 Розділ 2. Бухгалтерський облік довгострокових зобов'язань в різних країнах 17 2.1. Облік облігацій до виплати 17 2.2. Облік довгострокових векселів до сплати 23 2.3. Облік довгострокових орендних зобов'язань 26 2.4. Рефінансування зобов'язань 29 Висновки 31 Список використаної літератури. 33 Додатки 35

Зобов’язальне право

Зміст Вступ 3 1 Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин 5 1.1 Склад зобов’язання 5 1.2 Класифікація зобов’язань 10 2. Договірні зобов’язання 12 2.1 Договір у цивільному праві 12 2.2 Система договорів в цивільному праві. Господарський (підприємницький) договір 16 3 Недоговірні зобов’язання 22 3.1 Зобов’язання, що виникають зі створення небезпеки при порушенні довкілля 23 3.2 Зобов’язаня із заподіяння шкоди 25 3.3 Зобов’язання із рятування колективного і державного майна 28 4 Виконання зобов’язань згідно чинного законодавства та ЦК України 29 5 Способи забезпечення виконання зобов’язань 34 Загальні висновки 37 Використана література 38

Облік поточних зобов’язань у зарубіжних країнах

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти розрахунків за поточними зобов’язаннями 5 1.1. Поняття та оцінка зобов’язань 5 1.2. Класифікація поточних зобов’язань 10 1.3. Огляд нормативної літератури з обліку поточних зобов'язань у зарубіжних країнах 13 Розділ 2. Бухгалтерський облік поточних зобов'язань у різних країнах 15 2.1. Облік кредиторської заборгованості 15 2.2. Облік відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів 17 2.3. Облік зобов’язань по заробітній платі та пов’язаних з нею відрахувань 24 Висновки 31 Список використаної літератури. 33 Додатки 35 Типова будова балансу в Польщі План рахунків бухгалтерського обліку, який використовується у Франції План рахунків бухгалтерського обліку, який використовується у Польщі

Зобов’язання підприємства як об’єкт обліку і аудиту

Вступ 3 Розділ 1. Зобов’язання підприємства як об’єкт обліку і аудиту 5 1.1. Сутність зобов’язань 5 1.2. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань 8 1.3. Види та використання забезпечень зобов’язань в підприємницькій діяльності 18 Розділ 2. Організація обліку забезпечення зобов’язань 24 2.1.Методологія обліку довгострокових зобов’язань 24 2.2.Облік короткострокових зобов’язань 36 2.3. Облік забезпечень наступних витрат і платежів 49 Розділ 3. Аудит і ревізія операцій із забезпеченням зобов’язань 61 3.1. Мета, предмет та джерела інформації для аудиту забезпечення зобов’язань 61 3.2. Способи вивчення операцій із забезпечення зобов’язань 67 Висновки 86 Список літератури 87